Vi vet på Carrier att om vi ska kunna möta behoven från många olika kunder runt hela världen så måste vi ha en lika mångkunnig personal. Carrier leds av kärnvärden som omfattar kulturell och individuell mångfald och vi uppmuntrar nya idéer och olika synpunkter på alla nivåer inom företaget.

Vi lyssnar på allas åsikter och alla har möjlighet att påverka branschen och världen. Vi vet att engagerad personal är enda sättet att behålla vårt innovativa tänkande.

Carrier:s största tillgång är vår personals mångfald och deras idéer. Vår framgång som världsledande vilar på deras unika talanger, synsätt och erfarenheter. Vår styrka är deras engagemang i att bygga en bättre och hållbarare värld för oss alla.