Supra 850 Nordic

Supra Nordic är den första serien av produkter som är specialdesignad för extremt låga temperaturer och som är standardanpassad för vår unika höga elkapacitet och varmvattensystem.

FÖRDELAR

 • Hög elkapacitet och vattenvärmare
 • Extrem tyst drift
 • Exceptionell tillförlitlighet för en högre verkningsgrad och ett bättre produktskydd
 • Förbättrad servicetillgänglighet
 • Enklare att använda med mikroprocessor-kommandot, EasyCOLD®.

SUPRA 850 Nordic : specialdesignad för extremt låga temperaturer.

För lastbilar med skapvolymer upp till 77 m³

Supra Nordic är den första serien av produkter som är specialdesignad för extremt låga temperaturer och som är standardanpassad för vår unika höga elkapacitet och varmvattensystem.

FÖRDELAR

 • Hög elkapacitet och vattenvärmare
 • Extrem tyst drift
 • Exceptionell tillförlitlighet för en högre verkningsgrad och ett bättre produktskydd
 • Förbättrad servicetillgänglighet
 • Enklare att använda med mikroprocessor-kommandot, EasyCOLD®.

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Kapacitet vid motordrift 0°C (W) 7 810
Kapacitet vid motordrift -20°C (W) 4 910
Kapacitet vid eldrift 0°C (W) 6 360
Kapacitet vid eldrift -20°C (W) 4 270

Värmekapacitet

Diesel, högt varvtal, 18°C/-18°C (W) 6 700

Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)

(AMCA 21085) m3/hr 2 500

Vikt
(med batteri)

S version (standard) 469 kg
T version (Låg ljudnivå) 472 kg
X version 474 kg

Karossöppning

Karossöppning (mm) 1245 x 350

Köldmedium

Typ R-404A

Unit

Mått 1823 x 856 x 644 mm
Skåpöppning L 1245 x H 350 mm

SUPRA 850 Nordic : specialdesignad för extremt låga temperaturer.

För lastbilar med skapvolymer upp till 77 m³

Supra Nordic är den första serien av produkter som är specialdesignad för extremt låga temperaturer och som är standardanpassad för vår unika höga elkapacitet och varmvattensystem.

FÖRDELAR

 • Hög elkapacitet och vattenvärmare
 • Extrem tyst drift
 • Exceptionell tillförlitlighet för en högre verkningsgrad och ett bättre produktskydd
 • Förbättrad servicetillgänglighet
 • Enklare att använda med mikroprocessor-kommandot, EasyCOLD®.

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Kapacitet vid motordrift 0°C (W) 7 810
Kapacitet vid motordrift -20°C (W) 4 910
Kapacitet vid eldrift 0°C (W) 6 360
Kapacitet vid eldrift -20°C (W) 4 270

Värmekapacitet

Diesel, högt varvtal, 18°C/-18°C (W) 6 700

Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)

(AMCA 21085) m3/hr 2 500

Vikt
(med batteri)

S version (standard) 469 kg
T version (Låg ljudnivå) 472 kg
X version 474 kg

Karossöppning

Karossöppning (mm) 1245 x 350

Köldmedium

Typ R-404A

Unit

Mått 1823 x 856 x 644 mm
Skåpöppning L 1245 x H 350 mm
DU KAN OCKSÅ VARA INTRESSERAD AV