Vector 1950 MT City

VECTOR 1950 CITY, MED MULTITEMPERATURFUNKTION

Vector 1950 City är också certifierad enligt Piek, Europas strängaste bullernorm.

FÖRDELAR

 • Multitemperatur
 • Stor volym
 • Uppfyller Piek

AVAILABLE IN :  r452a-inside-logo

graphics-silent pharma-select-logo

eco-responsible-logo

Vector 1550 Citys låga ljudnivå medger leveranser nattetid med bättre förarkomfort och mindre påverkan på omgivningen. Den kombinerar hög kylkapacitet med flexibel skåpkonfiguration.

Vector 1950 MT City ger samma fördelar som Vector 1550 City för transportörer, återförsäljare, påbyggare, förare och allmänhet och medger leveranser nattetid. Den klarar de utmaningar som distribution i tätbebyggelse och känsliga områden ställer, särskilt beträffande effektiv leveranskedja, buller, trafikstockningar, trafiksäkerhet och utsläpp.

Vector 1950 kombinerar hög kylkapacitet med flexibel skåpkonfiguration.

TEKNIK

Vector 1950 använder patenterad E-Drive-teknik. Elektrisk konstant uppvärmning och ett unikt koncept med samtidig kyla och värme garanterar maximala prestanda över flera skåp.

FÖRDELAR

 • Maximal drifttid
 • Skyddar lasten
 • Stort urval förångare
 • Garanterad hållbarhet

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Kapacitet vid motordrift 0°C (W) 14 500 6 840 10 070 13 900 10 860 14 930
Kapacitet vid motordrift -20°C (W) 9 100 4 370 5 740 7 470 6 210 8 130
Kapacitet vid eldrift 0°C (W) 13 700 5 550 9 440 13 350 10 160 13 650
Kapacitet vid eldrift -20°C 9 450 3 990 5 470 7 260 5 880 7 580

Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
(AMCA 21 085) m3/tim 6 160 1 120 2 115 3 620 2 360 3 930

Motor

Modell CT 4-134DI
Serviceintervall 1500 tim

Kompressor

Modell 06D
Slagvolym 660 cm3
antal cylindrar 6

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 400/3/50
Märkeffekt 23 kW

Köldmedium

Typ R-404A, R-452A
Mängd Beroende på konfiguration

Ljudnivå

  Låg ljudnivå
Lågt varvtal 60 dBA

Kylanläggning

Mått (D x B x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Skåpöppning L 1700 x H 1170 mm

Exempel på multitemperaturkonfiguration

carrier-vector-1950-mt-mounting

eco-responsible-logo

Vector 1550 Citys låga ljudnivå medger leveranser nattetid med bättre förarkomfort och mindre påverkan på omgivningen. Den kombinerar hög kylkapacitet med flexibel skåpkonfiguration.

Vector 1950 MT City ger samma fördelar som Vector 1550 City för transportörer, återförsäljare, påbyggare, förare och allmänhet och medger leveranser nattetid. Den klarar de utmaningar som distribution i tätbebyggelse och känsliga områden ställer, särskilt beträffande effektiv leveranskedja, buller, trafikstockningar, trafiksäkerhet och utsläpp.

Vector 1950 kombinerar hög kylkapacitet med flexibel skåpkonfiguration.

TEKNIK

Vector 1950 använder patenterad E-Drive-teknik. Elektrisk konstant uppvärmning och ett unikt koncept med samtidig kyla och värme garanterar maximala prestanda över flera skåp.

FÖRDELAR

 • Maximal drifttid
 • Skyddar lasten
 • Stort urval förångare
 • Garanterad hållbarhet

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Kapacitet vid motordrift 0°C (W) 14 500 6 840 10 070 13 900 10 860 14 930
Kapacitet vid motordrift -20°C (W) 9 100 4 370 5 740 7 470 6 210 8 130
Kapacitet vid eldrift 0°C (W) 13 700 5 550 9 440 13 350 10 160 13 650
Kapacitet vid eldrift -20°C 9 450 3 990 5 470 7 260 5 880 7 580

Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
(AMCA 21 085) m3/tim 6 160 1 120 2 115 3 620 2 360 3 930

Motor

Modell CT 4-134DI
Serviceintervall 1500 tim

Kompressor

Modell 06D
Slagvolym 660 cm3
antal cylindrar 6

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 400/3/50
Märkeffekt 23 kW

Köldmedium

Typ R-404A, R-452A
Mängd Beroende på konfiguration

Ljudnivå

  Låg ljudnivå
Lågt varvtal 60 dBA

Kylanläggning

Mått (D x B x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Skåpöppning L 1700 x H 1170 mm

Exempel på multitemperaturkonfiguration

carrier-vector-1950-mt-mounting

Titta på Vector® eCool™-videon
Titta på Vector® HE 19-videon