Xarios 8

Den starkaste direktdrivna Carrier Transicold någonsin, för krävande applikationer på lätta nyttofordon, kommersiella fordon eller låg- och medeltunga lastbilar upp till 50 m3.

FÖRDELAR

 • Ny design
 • Mycket hög kylningskapacitet*
 • Mycket hög uppvärmningsförmåga*
 • Noggrann temperaturkontroll
 • Stor mångsidighet
 • Miljövänlig
 • Kompakt & lättviktig
 • Optimerad tillgänglig lådvolym
 • Optimerat luftflöde
 • Låga driftkostnader
*Xarios 8 är den kraftigaste enheten i Xarios-serien.

Den starkaste direktdrivna Carrier Transicold-enheten någonsin

Att leverera färska och frusna varor från “gård till gaffel” är en komplicerad process. Tillgång till den rätta och bästa utrustningen för att hantera dina behov kommer att vara nyckeln till din framgång. Vår Xarios-serie är nu utvidgad så att du kan ta dig an flera utmaningar. Varje enhet är avsedd att maximera din kylkedjeleverans och samtidigt uppfylla dina behov. 

Xarios 8 introducerar direktdrevteknik för lastbilar i låg & mellansegmentet så att du kan välja vad som passar dig bäst. Avsaknaden av motor gör att driftskostnaderna sjunker avsevärt.

Ny och robustare konstruktion

Xarios 8:s förbättrade utsida ökar slagtåligheten samtidigt som det medger ett ännu större luftintag. Resultatet är förbättrad värmeväxling som bidrar till en optimerad enhetsfunktion oavsett temperaturen i luften.

Ökad tillförlitlighet, minskade kostnader

Xarios 8 är utrustad med en högresistent utsida, förångarfläktar med lång livslängd, en borstlös kondensfläkt med mera och är till för att hålla. Lättåtkomlig med ökad hållbarhet innebär kortare underhållstider och kostnader och utan motor krävs det inget bränsle.

Bättre kylnings/uppvärmningskapaciteter

Tack vare uppgraderade kylkomponenter som den nya Carrier 210 vägkompressor, en högkapacitets nätdriftskompressor, och en ny typ av förångare erbjuder Xarios 8, 55% mer kylningskapacitet och 20 % mer värmekapacitet än alla dess föregångare.

Minskad miljöpåverkan

Genom att utnyttja kondensortekniken MCHe kan Carrier Transicold begränsa mängden kylmedel som krävs till Xarios 8, vilket leder till en 40 % minskning(1) av bidragen till uppvärmningseffekten i relation till kylmedel. Dessutom erbjuder direktdrevtekniken en tystare lösning för tunga lastbilar vilket gör det lättare att komma in i lågutsläppszoner.

(1) i jämförelse mellan Xarios 8 och en motsvarande dieseldriven kylanläggning.

FÖRDELAR

 • Ny design: En jämnare och starkare design
 • Mycket hög kylkapacitet *: Uppgraderade komponenter för nya möjligheter
 • Mycket hög värmeprestanda*: Bevarar skåpets temperatur vid låg temperatur i luften
 • Noggrann temperaturkontroll: Carrier mjukvara för bättre lastsäkerhet
 • Hög mångsidighet: Från färska till frysta applikationer med en enda enhet
 • Miljövänlig: En design med avsevärt lägre miljöpåverkan och enkelt tillträde till lågutsläppszoner
 • Kompakt och låg vikt: En lägre vikt för mer last
 • Optimerad tillgänglig skåpsvolym: En förångare som är så platt optimerar tillgänglig volym
 • Optimerat luftflöde: En stor förångare för ett jämnare luftflöde
 • Låga driftkostnader: Ingen motor, pålitlig enhet
*Xarios 8 är den kraftigaste enheten i Xarios-serien.

Kylkapacitet 
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Kapacitet vid motordrift 2400 rpm 0°C (W) 7 990
Kapacitet vid motordrift 2400 rpm -20°C (W) 4 200
Kapacitet vid motordrift 1000 rpm 0°C (W) 5 400
Kapacitet vid motordrift 1000 rpm -20°C (W) 3 190
Kapacitet vid eldrift -400V/3/50 Hz 0°C (W) 6 170
Kapacitet vid eldrift -400V/3/50 Hz -20°C (W) 3190

Värmekapacitet

Diesel, högt varvtal, 18°C/-18°C (W) 5 300

Luftflöde 
(Motordrift, högt varvtal)

2 488 m3/hr

ATP 

M1015


Vikt

- 206 kg

Köldmedium

Typ R-452A
Mängd 3,1 kg

Ljudtryck

Ljudeffekt Lwa 86 dBA

Mått

Höjd 519 mm
Bredd 1376 mm
Djup 507 mm

Komponenter

Kompressor
Teknik Reciprocering
Modell Carrier 210
Kontroller Standard

Den starkaste direktdrivna Carrier Transicold-enheten någonsin

Att leverera färska och frusna varor från “gård till gaffel” är en komplicerad process. Tillgång till den rätta och bästa utrustningen för att hantera dina behov kommer att vara nyckeln till din framgång. Vår Xarios-serie är nu utvidgad så att du kan ta dig an flera utmaningar. Varje enhet är avsedd att maximera din kylkedjeleverans och samtidigt uppfylla dina behov. 

Xarios 8 introducerar direktdrevteknik för lastbilar i låg & mellansegmentet så att du kan välja vad som passar dig bäst. Avsaknaden av motor gör att driftskostnaderna sjunker avsevärt.

Ny och robustare konstruktion

Xarios 8:s förbättrade utsida ökar slagtåligheten samtidigt som det medger ett ännu större luftintag. Resultatet är förbättrad värmeväxling som bidrar till en optimerad enhetsfunktion oavsett temperaturen i luften.

Ökad tillförlitlighet, minskade kostnader

Xarios 8 är utrustad med en högresistent utsida, förångarfläktar med lång livslängd, en borstlös kondensfläkt med mera och är till för att hålla. Lättåtkomlig med ökad hållbarhet innebär kortare underhållstider och kostnader och utan motor krävs det inget bränsle.

Bättre kylnings/uppvärmningskapaciteter

Tack vare uppgraderade kylkomponenter som den nya Carrier 210 vägkompressor, en högkapacitets nätdriftskompressor, och en ny typ av förångare erbjuder Xarios 8, 55% mer kylningskapacitet och 20 % mer värmekapacitet än alla dess föregångare.

Minskad miljöpåverkan

Genom att utnyttja kondensortekniken MCHe kan Carrier Transicold begränsa mängden kylmedel som krävs till Xarios 8, vilket leder till en 40 % minskning(1) av bidragen till uppvärmningseffekten i relation till kylmedel. Dessutom erbjuder direktdrevtekniken en tystare lösning för tunga lastbilar vilket gör det lättare att komma in i lågutsläppszoner.

(1) i jämförelse mellan Xarios 8 och en motsvarande dieseldriven kylanläggning.

FÖRDELAR

 • Ny design: En jämnare och starkare design
 • Mycket hög kylkapacitet *: Uppgraderade komponenter för nya möjligheter
 • Mycket hög värmeprestanda*: Bevarar skåpets temperatur vid låg temperatur i luften
 • Noggrann temperaturkontroll: Carrier mjukvara för bättre lastsäkerhet
 • Hög mångsidighet: Från färska till frysta applikationer med en enda enhet
 • Miljövänlig: En design med avsevärt lägre miljöpåverkan och enkelt tillträde till lågutsläppszoner
 • Kompakt och låg vikt: En lägre vikt för mer last
 • Optimerad tillgänglig skåpsvolym: En förångare som är så platt optimerar tillgänglig volym
 • Optimerat luftflöde: En stor förångare för ett jämnare luftflöde
 • Låga driftkostnader: Ingen motor, pålitlig enhet
*Xarios 8 är den kraftigaste enheten i Xarios-serien.

Kylkapacitet 
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Kapacitet vid motordrift 2400 rpm 0°C (W) 7 990
Kapacitet vid motordrift 2400 rpm -20°C (W) 4 200
Kapacitet vid motordrift 1000 rpm 0°C (W) 5 400
Kapacitet vid motordrift 1000 rpm -20°C (W) 3 190
Kapacitet vid eldrift -400V/3/50 Hz 0°C (W) 6 170
Kapacitet vid eldrift -400V/3/50 Hz -20°C (W) 3190

Värmekapacitet

Diesel, högt varvtal, 18°C/-18°C (W) 5 300

Luftflöde 
(Motordrift, högt varvtal)

2 488 m3/hr

ATP 

M1015


Vikt

- 206 kg

Köldmedium

Typ R-452A
Mängd 3,1 kg

Ljudtryck

Ljudeffekt Lwa 86 dBA

Mått

Höjd 519 mm
Bredd 1376 mm
Djup 507 mm

Komponenter

Kompressor
Teknik Reciprocering
Modell Carrier 210
Kontroller Standard
MAKE THE BEST USAGE OF OUR UNITS
Carriers program för hälsosam, säker och hållbar kylkedja
TROUVER LE CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE
Learn More