Xarios 600 MT

Modulära anläggningar för skåpbilar och mellanstora kylfordon

FÖRDELAR

  • Extra tunn förångare ger mer utrymme för lasten
  • Hög tillförlitlighet och längre livslängd tack vare borstlösa fläktar och avancerad styrelektronik

XARIOS är direktdrivna kylenheter med unik flexibilitet för skåpbilar och lastbilar. Konstruerade för transport av färskvaror och frysvaror i monotemperatur- och multitemperaturanläggningar i fordon från 8 till 48 m3. De finns i versioner för enbart motordrift och för både motor- och eldrift.

HÄNSYN TILL KYLKEDJAN

XARIOS använder köldmediet R404A och finns i temperaturkapaciteter från -20°C till +30°C. Ett brett urval ultratunna förångare, bland annat den vertikala MXV 850-förångaren, finns att välja mellan och det finns flera olika multitemperaturkonfigurationer för transport av flera produkter samtidigt.

OPTIMERADE DRIFTKOSTNADER

XARIOS-anläggningarnas balans mellan prestanda och driftskostnad och som går snabbt och enkelt att installera, lätta förångare som optimerar lastutrymmet och förbättrad åtkomlighet ger kortare underhållstider.


FÖRARKOMFORT


XARIOS-enheterna är tysta för att minska påverkan på omgivningen och förbättra förarkomforten. Hyttkontrollen är enkel att använda och det går att automatiskt välja motordrift eller motor- och eldrift. Kondensor- och förångarkåporna är helt återvinningsbara.

FÖRDELAR

  • Extra tunn förångare ger mer utrymme för lasten
  • Hög tillförlitlighet och längre livslängd tack vare borstlösa fläktar och avancerad styrelektronik

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

  MXL 1100 MXS 850 MXS 600 MXV 850
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) 4 635 3 465 2 860 3 435
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) 2 590 2 105 1 590 2 030
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C 3 610 2 890 2 355 1 465
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C 1 700 1 500 1 250 2 890

Värmekapacitet
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/tim 1 560 800 700 855

Vikt

Kondensorvikt, motordrift 89 kg
Kondensor, motordrift och eldrift 155 kg
Förångare MXL1100 29 kg
Förångare MXS 850 19 kg
Förångare MXS 600 15 kg
Förångare  MXV 850 17 kg

Kompressor

  Motordriven kompressor Eldriven kompressor
Modell Carrier 160 06vm307
Slagvolym (cm3 ) 161 129
antal cylindrar 6 2

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 400/3/50 Hz
Märkeffekt Beroende på konfiguration

Köldmedium

Typ R-404A
Mängd 3,6 kg

Ljudnivå

Högt varvtal 57 dBA

Kylanläggning

Mått (D x B x H) 514 x 1367 x 498 mm

Volymer anges för +30°C omgivningstemperatur och få öppningar av dörrar. Temperaturen i utrymmena är fullständigt reversibel.

carrier-xarios-600mt-mounting-lcv

XARIOS är direktdrivna kylenheter med unik flexibilitet för skåpbilar och lastbilar. Konstruerade för transport av färskvaror och frysvaror i monotemperatur- och multitemperaturanläggningar i fordon från 8 till 48 m3. De finns i versioner för enbart motordrift och för både motor- och eldrift.

HÄNSYN TILL KYLKEDJAN

XARIOS använder köldmediet R404A och finns i temperaturkapaciteter från -20°C till +30°C. Ett brett urval ultratunna förångare, bland annat den vertikala MXV 850-förångaren, finns att välja mellan och det finns flera olika multitemperaturkonfigurationer för transport av flera produkter samtidigt.

OPTIMERADE DRIFTKOSTNADER

XARIOS-anläggningarnas balans mellan prestanda och driftskostnad och som går snabbt och enkelt att installera, lätta förångare som optimerar lastutrymmet och förbättrad åtkomlighet ger kortare underhållstider.


FÖRARKOMFORT


XARIOS-enheterna är tysta för att minska påverkan på omgivningen och förbättra förarkomforten. Hyttkontrollen är enkel att använda och det går att automatiskt välja motordrift eller motor- och eldrift. Kondensor- och förångarkåporna är helt återvinningsbara.

FÖRDELAR

  • Extra tunn förångare ger mer utrymme för lasten
  • Hög tillförlitlighet och längre livslängd tack vare borstlösa fläktar och avancerad styrelektronik

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

  MXL 1100 MXS 850 MXS 600 MXV 850
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) 4 635 3 465 2 860 3 435
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) 2 590 2 105 1 590 2 030
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C 3 610 2 890 2 355 1 465
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C 1 700 1 500 1 250 2 890

Värmekapacitet
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/tim 1 560 800 700 855

Vikt

Kondensorvikt, motordrift 89 kg
Kondensor, motordrift och eldrift 155 kg
Förångare MXL1100 29 kg
Förångare MXS 850 19 kg
Förångare MXS 600 15 kg
Förångare  MXV 850 17 kg

Kompressor

  Motordriven kompressor Eldriven kompressor
Modell Carrier 160 06vm307
Slagvolym (cm3 ) 161 129
antal cylindrar 6 2

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 400/3/50 Hz
Märkeffekt Beroende på konfiguration

Köldmedium

Typ R-404A
Mängd 3,6 kg

Ljudnivå

Högt varvtal 57 dBA

Kylanläggning

Mått (D x B x H) 514 x 1367 x 498 mm

Volymer anges för +30°C omgivningstemperatur och få öppningar av dörrar. Temperaturen i utrymmena är fullständigt reversibel.

carrier-xarios-600mt-mounting-lcv

MAKE THE BEST USAGE OF OUR UNITS
SOM HÖR SAMMAN MED
DU KAN OCKSÅ VARA INTRESSERAD AV