Vatna 400 H-B

Eutektisk teknik för ditt leveransfordon

FÖRDELAR

  • Lätt att använda
  • Lönsamt

VATNA-anläggningarna bygger på eutektisk kylning och är avsedda för distribution av frysta livsmedel och glass i skåpvolymer mellan 5 och 23 m3.

LÄTT ATT ANVÄNDA

VATNA-anläggningarna är automatiska och arbetar genom avkylning av eutektiska plattor med köldmedium R404A medan de är nätanslutna nattetid. Kylkapaciteten avges under dagtid. Sätt i kontakten över natten och kör hela dagen.

LÖNSAMT

Automatisk drift medför begränsat underhåll. Men förbättrad åtkomlighet ger enkel service och sänkta kostnader. Maximal belastning är möjlig tack vare de tunna plattor som används.

FLEXIBILITET

Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, nosmontering eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.

FÖRDELAR

  • Lätt att använda
  • Lönsamt
  • Flexibilitet

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Modell VATNA 407- 7 plates VATNA 408- 8 plates
Ackumulerad kapacitet 67 200 kJ 76 800 kJ
K*Ms 14,25 W/°C 19,15 W/°C

Vikt

Nosmonterad kondensor 185 kg
Undermonterad kondensor 195 kg
Platta 85 kg

Motocompressor

Modell CT423
Slagvolym 258 cm3
antal cylindrar 2

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 400/3/50 Hz

Köldmedium

Typ R-404A

Kylanläggning

Mått, nosmonterad kondensor (D x B x H) 555 x 1270 x 500 mm
Mått, undermonterad kondensor (D x B x H) 570 x 1250 x 515 mm

VATNA-anläggningarna bygger på eutektisk kylning och är avsedda för distribution av frysta livsmedel och glass i skåpvolymer mellan 5 och 23 m3.

LÄTT ATT ANVÄNDA

VATNA-anläggningarna är automatiska och arbetar genom avkylning av eutektiska plattor med köldmedium R404A medan de är nätanslutna nattetid. Kylkapaciteten avges under dagtid. Sätt i kontakten över natten och kör hela dagen.

LÖNSAMT

Automatisk drift medför begränsat underhåll. Men förbättrad åtkomlighet ger enkel service och sänkta kostnader. Maximal belastning är möjlig tack vare de tunna plattor som används.

FLEXIBILITET

Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, nosmontering eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.

FÖRDELAR

  • Lätt att använda
  • Lönsamt
  • Flexibilitet

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Modell VATNA 407- 7 plates VATNA 408- 8 plates
Ackumulerad kapacitet 67 200 kJ 76 800 kJ
K*Ms 14,25 W/°C 19,15 W/°C

Vikt

Nosmonterad kondensor 185 kg
Undermonterad kondensor 195 kg
Platta 85 kg

Motocompressor

Modell CT423
Slagvolym 258 cm3
antal cylindrar 2

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 400/3/50 Hz

Köldmedium

Typ R-404A

Kylanläggning

Mått, nosmonterad kondensor (D x B x H) 555 x 1270 x 500 mm
Mått, undermonterad kondensor (D x B x H) 570 x 1250 x 515 mm
MAKE THE BEST USAGE OF OUR UNITS
SOM HÖR SAMMAN MED
DU KAN OCKSÅ VARA INTRESSERAD AV