TEMPERATURIN- SPELARE

Välj bland ett urval tillbehör så att du får exakt den temperaturstyrning som du behöver

Skaffa dig översikt och kontroll över din kylkedja med DataCOLD temperaturregistrering för tempererade transporter.

Ett ständigt ökande fokus på människors hälsa gör att uppföljning av varutemperaturen är en huvudsak vid kyltransporter. Carrier Transicold möter utmaningen med ett antal temperaturinspelare som är konstruerade för att uppfylla dagens regelverk och som synliggör din kylkedja synlig.


Produkt Lätt varubil Lastbil Släpvagn
Datacold 100 x x x
Datacold 300 x
x x
Datacold 600 x
x x

Skaffa dig översikt och kontroll över din kylkedja med DataCOLD temperaturregistrering för tempererade transporter.

Ett ständigt ökande fokus på människors hälsa gör att uppföljning av varutemperaturen är en huvudsak vid kyltransporter. Carrier Transicold möter utmaningen med ett antal temperaturinspelare som är konstruerade för att uppfylla dagens regelverk och som synliggör din kylkedja synlig.


Produkt Lätt varubil Lastbil Släpvagn
Datacold 100 x x x
Datacold 300 x
x x
Datacold 600 x
x x
MAKE THE BEST USAGE OF OUR UNITS