Tillhandahålla viktiga tjänster i dessa osäkra tider, Carriers åtgärder mot COVID 19

Palm Beach Gardens, Fla. -

Vi verkar i en tid utan motstycke. Vid Carrier har skyddet av våra anställdas hälsa, säkerhet, välbefinnande och att tjäna våra kunder högsta prioritet. Våra lösningar är livsviktiga för ett hälsosamt liv - att hålla hög luftkvaliteten inomhus, att transportera ömtåliga varor och mediciner runt om i världen och att skydda människor från rök och brand. Medan vi navigerar genom de ständigt skiftande omständigheterna kring det nya coronaviruset (COVID-19), vidtar vi åtgärder i linje med den senast tillgängliga informationen och globala råden för att skydda våra anställda, tjäna våra kunder och minimera spridningen av viruset, samtidigt som vi fortsätter att tillhandahålla viktiga produkter och tjänster.

Vi har vidtagit viktiga försiktighetsåtgärder inom hela vår verksamhet, både kontor och produktionsanläggningar för att skydda våra anställdas säkerhet, hälsa och välbefinnande. Vi har infört reserestriktioner, utarbetat förbättrade rengöringsprocedurer inom alla anläggningar, förändrat processer för att medge social distansering och förändrat scheman för att minska ansamlingar av anställda, som bland annat distansarbete för de vars arbetsuppgifter så medger. Vi har också försett alla våra anställda på samtliga anläggningar med utförlig hälso- och säkerhetsinformation och vi fortsätter arbetet med att hitta fler vägar att förstärka säkerheten.

Eftersom vår verksamhet enligt gällande lagar och regelverk anses samhällsviktig, så håller vi arbetet igång fullt ut under denna pandemi. Våra värme- och ventilationssystem är grunden för att uppvärmning och kylning skall fungerar på sjukhus, i bostäder och på företag. Våra kylsystem är viktiga för att garantera säkra transporter av mat och mediciner till allmänheten och till de mest behövande. Våra brand- och säkerhetsprodukter är viktiga för att säkerställa säkerhet och välbefinnande för de som måste stanna i sina bostäder, som arbetar inom samhällsviktig verksamhet eller som återhämtar sig från sjukdom. Vår enastående personal är inställd på att fylla de grundläggande behoven åt våra kunder, bland annat läkemedelstillverkare, så att de kan fortsätta att tillhandahålla nödvändiga produkter och tjänster.

Vi är fast beslutna att säkra våra anställdas säkerhet och samtidigt leverera grundläggande lösningar och tjänster som vi vet att våra kunder är beroende av för att göra världen hälsosam, säker och lugn.