Carrier Transicold lanserar PIEK-certifierad version av Vector® HE 19 kylanläggningar på Solutrans

RUEIL-MALMAISON, France -

Eurexpo, Lyon, France – monter 4J195

Carrier Transicold lanserar den senaste versionen av Vector HE 19 kylsystem, PIEK-certifierad och för multitemperatur, vid världspremiären på Solutrans Ny släpvagnskylanläggning som optimerats för att minska underhållsbehovet och som är upp till tio procent lättare, med upp till 19 procent* lägre energiförbrukning och upp till 30 procent* lägre bränsleförbrukning, vilket motsvarar 5,4 ton mindre koloxidutsläpp per år. Carrier Transicold är en del i Carrier, en ledande global leverantör av nyskapande system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) , kyla, brand, säkerhet, och byggnadsautomatiseringstekniker.

Att notera är att standard Vector HE 19 ger tre decibel* lägre ljudnivå för enkel- och multitemperatursystem i standardversion och den nya anläggningen är PIEK-certifierad (enkel- och multitemperaturversion), vilket innebär att de ej överskrider 60 decibel, motsvarande normal konversation. PIEK-standarderna lanserades år 2003 i Nederländerna som svar på lokala myndigheters växande krav på sänkta bullernivåer för leveranser nattetid mellan 22.30 och 07.00. Standarden har anammats av många europeiska städer.

Vector HE 19 har E-DriveTM helelektrisk drivning, vilket eliminerar mekaniska transmissioner som finns i remdrivna kylsystem, istället överförs motorenergin till elenergi med en generator. Carrier Transicold har utvecklat E-Drive™-tekniken med en ny spiralkompressor. Den är helt sluten med endast en rörlig del jämfört med sex tidigare, vilket minskar risken för köldmedieläckage och sänker energiförbrukningen.

”Vid genomförde nästan 100 000 testtimmar när vi skapade Vector HE 19. Pilotsystem har installerats på några släpvagnar och kunderna har varit mycket nöjda. Med en nya versionen har vi behållit de fördelar som våra system bygger på samtidigt som effektiviteten förbättrats och kostnaderna för kunden sänkts,” säger Bruno Chakiachvili, chef för släpvagnsprodukter vid Carrier Transicold. ”PIEK-certifieringen uppfyller transportföretagens växande krav på hållbara lösningar och flexibilitet i stadsmiljö vad gäller drifttid.”

Ännu en ny funktion i systemen är ”uppåtflöde”, vilket underlättar luftflödet från fronten till toppen så att buller och energiförbrukning minskar. Den nya enheten styr också luftflödet utifrån Coanda-effekten, vilket innebär att luften håller sig tätt intill taket för att strömma så långt som möjligt till bakänden på släpvagnen så att ventilationen inuti optimeras och säkerställer precis styrning av kylkedjan. Den nya versionen är utrustad med styrsystemet APX™, som använder controller area network-teknik (CAN). Den ger nya versionen motorstyrning för flera varvtal och styr styrdon och givare för optimal reglering av köldmediets flöde och temperatur.

Drifttiden mellan oljebyten har fördubblats från 1500 timmar till3timmar*. Slutligen, för att ge kunden bättre överblick, så har Carrier Transicold för första gången i Europa byggt in en stor grafisk skärm i Vector HE 19. Med nyheterna har operatörerna fördelen av lägre totalkostnad och driftkostnad samtidigt som miljöpåverkan minskar.

Nya Vector HE 19 i enkel- och multitemperaturversioner kompletterar Carrier Transicolds CITY-kylanläggningar, som alla är PIEK-certifierade, bland andra:

  • Vector® 1950 MT City och Vector 1550 City, med E-DriveTM helelektriska system för släpvagnar
  • Supra® 1250 City
  • Supra® CNG

PIEK-certifierade Vector HE 19 i multitemperaturversion visas på Solutrans 2019, 19 - 23 nov. i Lyon i Carrier Transicolds monter 4J195.

Mer information om Carrier Transicold och dess produkter och tjänster finns på www.carriertransicold.se. Följ Carrier Transicold på Twitter: @SmartColdChain.

Om Carrier Transicold
Carrier Transicold bidrar till att förbättra transport och leverans av temperaturreglerat gods med ett komplett utbud av utrustning och tjänster för kyltransporter och med transparens i kylkedjan. Carrier Transicold har i 45 år varit branschledande och försett kunder runt om i världen med avancerade, energieffektiva och miljövänliga kylanläggningar för containrar och generatorer, direktdrivna och diesellastbilsanläggningar och kylanläggningar för släpvagnar. Carrier Transicold är en del i Carrier, en ledande global leverantör av nyskapande system för HVAC, kyla, brand, säkerhet, och byggnadsautomatiseringstekniker. Mer information finns på www.carriertransicold.se. Följ Carrier Transicold på Twitter: @SmartColdChain.

*Tekniskt resultat grundad på jämförelse mellan Vector 1950 och Vector HE 19.