Carrier lanserar ett program för hälsosam, säker och hållbar kylkedja

PALM BEACH GARDENS, Fla. -

Behovet av en säker och hållbar teknik för kylkjedjan, för att bevara och skydda försörjningen av livsmedel, läkemedel och vacciner runtom i världen har aldrig varit större. För att stödja detta nödvändiga krav lanserar Carrier idag ett ett program för hälsosam, säker och hållbar kylkedja som utformats för att hjälpa kunderna att snabbt uppfylla de ökande kraven inom livsmedelskedjan och göra sina kylkedjeverksamheter mer effektiva. Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) är en ledande global leverantör av innovativa system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC), kyla, brand, säkerhet, och byggnadsautomatiseringstekniker. Företaget är en ledande leverantör av kylkedjeresurser och relaterad intelligens.

”Den tid som vi lever i har ökat betydelsen av kylkedjans beständighet och påskyndat behovet av mer sammanhängande lösningar från uppkomsten till leveransen", säger Carrier Refrigeration ordförande David Appel. ”Carrier leder vägen inom forskning och tekniker som hjälper våra kunder att tillhandahålla livsmedel, läkemedel och vacciner som kan förbättra den globala befolkningens hälsa och välbefinnande. Vi är unikt placerade för att stödja kunder genom vår världsomspännande installerade bas, breda servicefunktioner och årtionden av erfarenhet inom kylkedjan.”

Programmet för hälsosam, säker och hållbar kylkedja kompletterar Carriers program för hälsosamma byggnader, som lanserades i juni med en utökad serie av avancerade lösningar för att leverera hälsosamma, säkra, effektiva och produktiva inomhusmiljöer. Detta nya program fokuserar på en hälsoinriktad kylkedja inom fyra områden:

  • Säkerhet för livsmedel och läkemedel: Tar itu med kylkedjeutmaningar med kylteknik från lantbruket till gaffeln och produktion till patient
  • Säker distribution av vaccin: Skyddar den temperaturreglerade distributionen av vacciner
  • Ansluten kylkedja: Förbättrad synlighet av kylkedjan från början till slut och intelligens med digitala lösningar
  • Skydd av livsmedel, läkemedel och vacciner genom innovativa kyllösningar

Oavsett om det handlar om en övervakning av vacciner som transporteras i torris i minus 90 grader Celsius, säkerställande av säker transport av lättförstörbar mat och läkemedel med högeffektiva, eldrivna Vector® kylaggregat på släp eller förvaring av färska produkter i snabbköpet, erbjuder Carrier en ledande portfölj av kyl- och lastövervakningslösningar för att tillhandahålla flexibilitet och produktsäkerhet i leveranskedjan.

Carrier kan ta itu med nuvarande och kommande kylkedjeutmaningar med en installerad bas på 1,2 miljoner transportkylaggregat, över 50 000 kommersiella kylanläggningar och omfattande kapacitet för lastövervakning inklusive realtidslösningar, stöldförebyggande lösningar, termisk kartläggning och logistikoptimering.

Carrier fortsätter att avancera sitt utbud av digitala kapaciteter, telematik och fjärrövervakningar som ger insyn och uppkopplingsmöjlighet genom kylkedjan.

Carriers produkter och tjänster har utformats med engagemang för hållbarhet och omfattar en serie transport- och detaljhandelsenheter som använder det naturliga köldmediet koldioxid, med en låg faktor för global uppvärmningspotential (GWP) på 1, samt högeffektiva solladdningssystem för kylaggregat på släp. I november 2019 undertecknade Carrier ” Romförklaringen” på Montréalprotokollet för att minska livsmedelsförluster genom en utveckling av hållbar kylkedja som binder livsmedelsförlust och avfall till klimatförändringarna.

Lär dig mer om Carriers program för hälsosam, säker, hållbar kylkedja på corporate.carrier.com/healthycoldchain.

Om Carrier
Carrier Global Corporation är en ledande global leverantör av hälsosamma, säkra, hållbara byggnads- och kylkedjelösningar. Sedan vårt företag grundades har vi varit först i att skapa lösningar som är viktiga för människor och vår planet. Idag omfattar vår portfölj industriledande varumärken som Carrier, Sensitech, Kidde, Edwards, LenelS2 och Automated Logic som erbjuder innovativa HVAC-, kyl-, brand-, säkerhets- och byggautomationstekniker för att göra världen säkrare och mer bekväm för kommande generationer. För mer information, besök www.corporate.carrier.com eller följ Carrier på sociala media på @Carrier.