Carrier och AWS samarbetar för att förändra hur mat, medicin, vacciner och andra ömtåliga varor transporteras och övervakas globalt

SEATTLE & PALM BEACH GARDENS, Fla. -

Idag har Amazon Web Services, Inc. (AWS), ett Amazon.com-företag (NASDAQ: AMZN) och Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), en ledande global leverantör av hälsosamma, säkra och hållbara byggnads- och kylkedjelösningar, presenterat ett flerårigt avtal om att tillsammans utveckla Carriers nya digitala Lynx TM -plattform. Verktygen kommer att ge Carrier-kunder över hela världen ökad synlighet, bättre anslutningsmöjligheter och användbar information genom hela kylkedjan med bättre resultat för temperaturkänslig last, som mat, medicin och vacciner. Samarbetet bygger på Carriers val av AWS som molntjänstleverantör i februari 2020.

Lynx-plattformen kombinerar AWS:s IoT-, analys- och maskininlärningstjänster med Carriers kyl- och övervakningslösningar, vilket utökar Carriers nuvarande digitala erbjudanden för hantering av temperaturkontrollerad transport och lagring av färskvaror. Kunder som använder Lynx-plattformen får spårning från start till mål, varningar i realtid, automatiserade processer och prediktiv analys för att kunna leverera temperaturkontrollerad last effektivare, vilket i sin tur minskar kostnaden för kylkedjan genom optimering av resursutnyttjandet, minskade lastförluster och mindre förstört gods.

Lynx-plattformen använder sig av AWS IoT-tjänster för att samla in, integrera, organisera och analysera data från Carriers stora bas av installerad kylutrustning och övervakningslösningar, tillsammans med källor som trafik- och väderrapporter och externa händelser som kan påverka driften. Informationen matas in till Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) där Carrier kan använda AWS maskininlärningstjänster för att upptäcka potentiella problem som kan påverka lasten, samt köra sofistikerad analys för att utveckla rekommendationer som kan förbättrar resultatet. Genom att analysera historiska data och data i realtid från Carriers molnanslutna utrustning, kan Lynx-plattformen föreslå proaktivt underhåll för att maximera en specifik utrustnings tillgänglighet. Carrier och AWS planerar att längre fram införa en funktion där Lynx-plattformen kan ge rekommendationer relaterade till lastning och förbättrat utnyttjande av flottan, vilket gör kylkedjan tåligare och hjälper Carriers kunder att hantera kostnader, scheman och resurser.

”Carrier har åtagit sig att leverera en hälsosammare, säkrare och mer hållbar kylkedja. Genom samarbetet med AWS utvecklar vi ett unikt kraftfullt ekosystem för att ge våra kunder större flexibilitet, synlighet och information från hela kylkedjan, säger David Appel, VD, Carrier Refrigeration. ”Lynx-plattformen hjälper våra kunder att fatta snabbare, datadrivna beslut för att förbättra effektiviteten och hållbarheten i deras leveranskedjor. Denna digitala lösning förbättrar kopplingen genom kylkedjan och minskar förseningar för last som är avgörande för global hälsa och välbefinnande, samtidigt som lastskador, förlust och oförutsedda kostnader minskas.”

"Carrier och AWS hanterar kylkedjans komplexitet och fragmentering för att ge kunderna transparens, flexibilitet och insikter de behöver för att minska riskerna och leverera mat, medicin och vacciner när och var de behövs", säger Sarah Cooper, General Manager, IoT Solutions på Amazon Web Services, Inc. ”Detta projekt, som kombinerar Carriers kylkedjekunskap med AWS digitala erfarenhet och tjänsteportfölj, belyser hur hela branscher kan dra nytta av digitalteknik genom ökad effektivitet, minskade kostnader och bättre pålitlighet.”

Läs mer på Carrier.com/Lynx.

Amazon Web Services
Amazon Web Services har i 14 år varit världens mest omfattande och använda molnplattform. AWS erbjuder över 175 kompletta tjänster för beräkning, lagring, databaser, nätverk, analys, robotik, maskininlärning och artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT), mobilitet, säkerhet, hybrid, virtuell och förstärkt verklighet (VR och AR ), utveckling av media och tillämpningar, distribution och hantering från 77 tillgänglighetszoner (AZ) inom 24 geografiska regioner, med planer på ytterligare nio tillgänglighetszoner och ytterligare tre AWS-regioner i Indonesien, Japan och Spanien. Miljontals kunder - inklusive de snabbast växande nystartade företagen, de största företagen och ledande myndigheter - förlitar sig på AWS för att driva sin infrastruktur, bli smidigare och sänka kostnaderna. Läs mer om AWS på aws.amazon.com.

Om Amazon
Amazon styrs av fyra principer: Fokus på kunderna snarare än på konkurrenterna, nytänkande, operativ överlägsenhet och långsiktighet. Kundrecensioner, med ett klicks shopping , anpassade rekommendationer, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire-surfplattor, Fire TV, Amazon Echo och Alexa är några av de produkter och tjänster som Amazon har banat väg för. Mer information finns på www.amazon.com/about och via @AmazonNews.

Om Carrier
Som den ledande globala leverantören av hälsosamma, säkra och hållbara lösningar för byggnader och kylkedjor har Carrier Global Corporation åtagit sig att göra världen säkrare, hållbarare och bekvämare för kommande generationer. Vi har från start varit ledande när det gäller att utveckla ny teknik och helt nya branscher. Idag fortsätter vi att leda eftersom vi har en mångsidig arbetskraft i världsklass, som sätter kunden i centrum för allt vi gör. För mer information, besök www.Corporate.Carrier.com eller följ oss på sociala medier på @Carrier.

Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtida affärsmöjligheter. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de beräknade beroende på risker och osäkerhetsfaktorer, inklusive men inte begränsat till utmaningar när det gäller design, utveckling, produktion, support, prestanda och förverkligande av de förväntade fördelarna med avancerad teknik. liksom andra risker och osäkerhetsfaktorer, inklusive men inte begränsade till de som beskrivs i Carrier Global Corporations meddelanden till Securities and Exchange Commission.