Carrier wordt onafhankelijke, beursgenoteerde onderneming, begint met handelen op de New York Stock Exchange

PALM BEACH GARDENS, Fla. -

Spin-off van United Technologies Corp. voltooid

Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) had vandaag zijn debuut als onafhankelijk, beursgenoteerd bedrijf na het succesvol afronden van zijn scheiding van United Technologies. De aandelen van Carrier, een wereldleider in het creëren van bouw- en koeloplossingen die van belang zijn voor zowel mensen als de planeet, zullen vandaag als "gewone" aandelen op de New York Stock Exchange (NYSE) verhandeld worden onder het symbool "CARR."

De producten en diensten van Carrier, een toonaangevende leverancier van innovatieve technologieën voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), koeling, brandbestrijding en beveiliging, zijn essentieel voor het moderne leven, en met name in onze huidige mondiale omgeving. Het bedrijf heeft een uitgebreide wereldwijde voetafdruk met ongeveer 53.000 medewerkers en het biedt oplossingen in meer dan 160 landen. Carrier heeft vooraanstaande posities in kritieke marktsegmenten zoals die voor residentiële HVAC in Noord-Amerika, commerciële HVAC-apparatuur in belangrijke markten, wereldwijde branddetectie en -bestrijding, wereldwijde toegangscontroles voor beveiligingssystemen, en gekoelde apparatuur voor Noord-Amerikaanse en Europese trucktrailer en containerbedrijven.

"Ondanks de huidige ongekende wereldwijde onzekerheid, blijven Carrier en haar medewerkers gefocust en zich inzetten voor het oplossen van kritieke uitdagingen – van het verbeteren van de luchtkwaliteit binnenshuis, tot het beschermen van de wereldwijde voedsel- en farmaceutische voorzieningen en het veilig houden van mensen. Ik voel me vereerd om leiding te mogen geven aan dit fantastische bedrijf en op dit moment, meer dan ooit tevoren, ben ik ongelooflijk trots op het doorzettingsvermogen en de veerkracht van ons getalenteerde personeel," aldus Carrier President & CEO Dave Gitlin. "Carrier is al meer dan een eeuw lang een symbool van uitmuntendheid, en vandaag, als zelfstandig bedrijf, hebben we onze eigen strategie, visie, cultuur en prioriteiten gedefinieerd. We hebben een ongeëvenaarde nalatenschap en we kijken uit naar het leveren van duurzame lange termijngroei voor onze aandeelhouders en andere belanghebbenden."

Strategie
Als onafhankelijk bedrijf zal Carrier meer focus en een verbeterde flexibiliteit hebben die gebaseerd is op onze eigen operationele prioriteiten en strategieën voor lange termijngroei en winstgevendheid, inclusief het versterken en uitbreiden van onze kernactiviteiten, het uitbreiden van het assortiment en de geografische dekking, en het uitbreiden van de dienstverlening en het digitale aanbod. Het bedrijf is goed gepositioneerd met sterke megatrends die een aanhoudende groei in de sector stimuleren, beschikt over leidende posities met een aanzienlijke geïnstalleerde basis, heeft een gedisciplineerd besturingssysteem, en een niet-aflatende inzet voor innovatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Carrier zal een zinvolle bijdrage blijven leveren aan gemeenschappen over de hele wereld door middel van het vrijwilligerswerk van zijn medewerkers en de milieuvriendelijke activiteiten, producten en diensten van het bedrijf. Carriers meeste recente driejarige donatie van $ 3 miljoen aan The Nature Conservancy zal steden helpen om zich beter voor te bereiden op klimaatverandering. Carriers ondersteuning wat betreft de ontwikkeling van online STEM-onderwijs voor kinderen over de hele wereld is een bewijs dat Carrier toegewijd is aan milieutechnisch leiderschap.

"Wij zijn een wereldleider in het leveren van energiezuinige oplossingen voor gebouwen over de hele wereld. We zijn zeer betrokken bij het stimuleren van onze leidende positie op het gebied van duurzame oplossingen voor de planeet en voor toekomstige generaties. Door het versterken van onze wereldwijde gemeenschap worden we een nog sterker bedrijf, en creëren we gedeelde waarde voor ons bedrijf en voor onze samenleving," aldus Gitlin. "Als zelfstandig bedrijf hebben we de mogelijkheid om gebruik te maken van onze nalatenschap met betrekking tot marktleiderschap en duurzaamheid om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken terwijl we onze visie en groeistrategie uitvoeren."
Ga voor meer informatie over de nieuwe Carrier naar www.Corporate.Carrier.com.

Over Carrier
Carrier Global Corporation is een toonaangevende wereldwijde leverancier van innovatieve technologieën voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), koeling, brandbestrijding, beveiliging en gebouwautomatisering. Ondersteund door de iconische Carriernaam zet het bedrijf zich in om de wereld veiliger en comfortabeler te maken voor komende generaties. Het bedrijf doet dit door middel van zijn toonaangevende merken zoals Carrier, Kidde, Edwards, LenelS2 en Automated Logic. Ga voor meer informatie naar www.Corporate.Carrier.com of volg ons op social media via @Carrier.

Waarschuwing.  Deze mededeling bevat verklaringen die, voor zover het geen verklaringen zijn met betrekking tot historische of huidige feiten, "toekomstgerichte verklaringen" zijn krachtens de effectenwetgeving. Van tijd tot tijd kunnen mondelinge of schriftelijke toekomstgerichte verklaringen ook worden opgenomen in andere informatie die aan het publiek wordt vrijgegeven. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn bedoeld om de huidige verwachtingen van het management of de plannen voor Carriers toekomstige operationele en financiële prestaties mede te delen, op basis van de veronderstellingen die wij op dit moment als geldig beschouwen. Toekomstgerichte verklaringen kunnen geïdentificeerd worden door het gebruik van woorden zoals "geloven", "verwachten", "verwachtingen", "plannen", "strategie", "vooruitzichten", "schatting", "beramen", "doel", "anticiperen" "zal", "zou", "zien", "advies", "uitkijk," "vol vertrouwen" en andere woorden met een vergelijkbare betekenis gebruikt in verband met een discussie omtrent toekomstige operationele of financiële prestaties of de scheiding van United Technologies. Toekomstgerichte verklaringen kunnen o.a. omvatten: verklaringen met betrekking tot toekomstige verkopen, winsten, cashflow, resultaten van activiteiten, gebruik van contant geld, de terugkoop van aandelen, belastingtarieven en andere maatregelen van financiële prestaties of potentiële toekomstplannen, strategieën of transacties van Carrier na de scheiding, inclusief de geschatte kosten geassocieerd met de scheiding en andere verklaringen die geen historische feiten bevatten. Alle toekomstgerichte verklaringen brengen risico's, onzekerheden en andere factoren met zich mee waardoor de daadwerkelijke resultaten materieel kunnen verschillen van die resultaten die expliciet of impliciet in de toekomstgerichte verklaringen vermeld worden. Voor die verklaringen claimt Carrier de bescherming van het Safe Harbor-beginsel wat betreft toekomstgerichte verklaringen, en zoals weergegeven in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking: (1) de gevolgen van economische omstandigheden in de sector en markten waar Carrier en zijn bedrijven actief is in de V.S. en in de wereld, en eventuele veranderingen daarin, inclusief financiële marktomstandigheden, schommelingen in grondstoffenprijzen, rentetarieven en valutakoersen, de niveaus van de vraag in de eindmarkt voor de bouw, de impact van weersomstandigheden, pandemische gezondheidsproblemen (inclusief het coronavirus en de effecten ervan op o.a. het wereldwijde aanbod, de vraag, en verstoringen in de distributie, terwijl de uitbraak van het coronavirus blijft voortduren en leidt tot steeds langer wordend periode van reis-, commerciële en / of andere soortgelijke beperkingen), natuurrampen en de financiële toestand van Carriers klanten en leveranciers; (2) uitdagingen in de ontwikkeling, productie, levering, ondersteuning, uitvoering en realisatie van de verwachte voordelen van geavanceerde technologieën en nieuwe producten en diensten; (3) toekomstige schuldenlast, inclusief schulden opgelopen in verband met de scheiding, en kapitaaluitgaven en uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling; (4) toekomstige beschikbaarheid van kredieten en factoren die van invloed kunnen zijn op een dergelijke beschikbaarheid, inclusief de situatie op de kredietmarkt en Carriers kapitaalstructuur; (5) de timing en omvang van een toekomstige terugkoop van gewone aandelen van Carrier, die te allen tijde kan worden opgeschort als gevolg van verschillende factoren, inclusief marktomstandigheden en het niveau van andere investeringsactiviteiten en het gebruik van contant geld; (6) vertragingen en verstoringen bij de levering van materialen en diensten van leveranciers; (7) inspanningen om kosten te besparen en kosten en besparingen te herstructureren en de andere gevolgen daarvan; (8) nieuwe zakelijke en investeringsmogelijkheden; (9) de verwachte voordelen van het afstand doen van diversificatie en het vinden van evenwicht tussen de productlijnen, regio's en sectoren; (10) de uitkomst van juridische procedures, onderzoeken en andere onvoorziene gebeurtenissen; (11) aannames over pensioenregelingen en toekomstige bijdragen; (12) de impact van de onderhandelingen met betrekking tot collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsgeschillen; (13) de gevolgen van veranderingen in de politieke situatie in de V.S. en andere landen waar Carrier en zijn bedrijven actief zijn, inclusief de gevolgen van veranderingen in het Amerikaanse handelsbeleid of de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, op algemene marktomstandigheden, het wereldhandelsbeleid en de wisselkoersen op korte termijn en daarna; (14) de gevolgen van veranderingen in belasting-, milieu-, regel- en wetgeving (inclusief o.a. import / export) en andere wet- en regelgeving in de V.S. en andere landen waar Carrier en zijn bedrijven actief zijn; (15) het vermogen van Carrier om belangrijk personeel aan te nemen en te behouden; (16) de omvang, aard, impact of timing van acquisitie- en afstotingsactiviteiten, inclusief o.a. de integratie van verworven bedrijven in bestaande bedrijven en de realisatie van synergiën en kansen voor groei en innovatie en het maken van de gerelateerde kosten; (17) de verwachte voordelen van de scheiding; (18) een bepaling door de IRS en/of andere belastingdiensten dat de distributie of bepaalde gerelateerde transacties als belastbare transacties zouden moeten worden behandeld; (19) risico's verbonden aan schuldenlast ontstaan als gevolg van financieringstransacties ondernomen in verband met de scheiding; (20) het risico dat dissynergiekosten, kosten van herstructureringstransacties en andere kosten gemaakt in verband met de scheiding de schattingen van Carrier zal overschrijden; en (21) de impact van de scheiding op de bedrijfsvoering van Carrier en Carriers middelen, systemen, procedures en controles, aandacht van het management en het effect op relaties met klanten, leveranciers, werknemers en andere zakelijke tegenpartijen. De bovenstaande lijst met factoren is niet uitputtend of zo nodig niet in volgorde van belangrijkheid. Ga voor aanvullende informatie over het identificeren van factoren waardoor de daadwerkelijke resultaten materieel kunnen verschillen van die vermeld in toekomstgerichte verklaringen, naar Carriers registratieverklaring op formulier 10 en de verslagen van Carrier die op formulieren 10-K, 10-Q en 8-K van tijd tot tijd gedeponeerd worden bij of verstrekt worden aan de SEC. Een toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze wordt afgelegd, en Carrier aanvaardt geen verplichting om een dergelijke verklaring bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.