Skip to main content

AquaForce® - Watergekoelde vloeistofkoelmachine met schroefcompressor en variabel toerental en watergedreven schroefwarmtepomp met variabel toerental
30XWHV

Koudemiddel: R-134a

Compressor: schroeftype met variabel toerental

Nominaal koelvermogen: 590 - 1.740 kW

Nominaal koelvermogen: 650 - 1.930 kW

De watergedreven 30XWHV-units zijn een uitstekende oplossing voor commerciële en industriële toepassingen als installateurs, adviseurs en gebouweigenaren de hoogste prestaties en kwaliteit eisen, in het bijzonder bij deellast.

 • Laag energieverbruik
 • Uiterst bedrijfszeker
 • Snelle en eenvoudige installatie
 • Minimale operationele geluidsniveaus
 • Zorg voor het milieu
 • Ontworpen om Green Building Design te ondersteunen

Algemene beschrijving

 • Omvormergeregelde schroefcompressors
 • Touch Pilot-regelsysteem
 • Mechanisch reinigbare bad-warmtewisselaars
 • Kan voorzien in een uitgaande verdampertemperatuur tot 3,3 °C
 • Kan aan de condensorzijde tot 50 °C leveren bij werking als warmtepomp

Laag energieverbruik

 • Ontworpen voor grote prestaties bij vol- en deellast
 • Omvormergeregelde schroefcompressors met dubbele rotor bieden een nauwkeurige afstemming van het vermogen op belastingsveranderingen in het gebouw en verlagen het opgenomen vermogen van de unit aanmerkelijk, in het bijzonder bij deellast
 • Badwarmtewisselaars met meerdere leidingen voor een betere efficiëntie van de warmtewisseling
 • Elektronische expansievoorziening voor werking bij een lagere condensatiedruk en een verbeterd gebruik van het warmtewisselingsoppervlak van de verdamper
 • Geoptimaliseerde elektrische prestaties

Uiterst bedrijfszeker

 • Betere algemene prestaties naast de alom gewaardeerde productkwaliteit en betrouwbaarheid van Carrier
 • De belangrijkste componenten worden geselecteerd en getest om de kans op eventuele storingen te minimaliseren. Bovendien is hier in het ontwerp ook rekening mee gehouden
 • Door omvormer gestuurde schroefcompressors met overgedimensioneerde lagers en zuiggasgekoelde motor
 • De omvormer wordt voor elke compressormotor geoptimaliseerd voor een betrouwbare werking en eenvoudig onderhoud
 • Alle onderdelen van de compressor zijn gemakkelijk ter plaatse toegankelijk waardoor stilstand minimaal is
 • Twee onafhankelijke koudemiddelcircuits (voor units vanaf 1000 kW); bij uitval van het eerste circuit neemt het tweede circuit automatisch over zodat onder alle omstandigheden gedeeltelijke koeling gegarandeerd is
 • Autoadaptieve regeling
 • Uitgebreide duurzaamheidstests

Snelle en eenvoudige installatie

 • Compact ontwerp
 • Vereenvoudigde elektrische aansluitingen
 • Vereenvoudigde wateraansluitingen
 • Snelle inbedrijfstelling

Minimale operationele geluidsniveaus

 • Geluidsarme Greenspeed®-ventilatoren met variabel toerental
 • De omvormertechnologie die wordt toegepast in compressormotoren, minimaliseert geluidsemissiewaarden bij deellast
 • Geluidsdempers in de persdrukleiding van de compressor
 • Geluidsisolatie op de componenten die het sterkst bijdragen aan het uitgestraalde geluid
 • Optie 257 zorgt voor verdere vermindering van het totale geluidsniveau van de unit

Zorg voor het milieu

 • Koudemiddel R-134a met nul ozonafbrekend vermogen
 • Hermetisch gesloten koudemiddelcircuit

Ontworpen om Green Building Design te ondersteunen

 • Een groen gebouw is een gebouw dat vanuit milieuoogpunt duurzaam is en dat zo gebouwd en gebruikt wordt dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum worden beperkt
 • Het airconditioningsysteem kan 30% tot 40% van het jaarlijkse energieverbruik van het gebouw vertegenwoordigen
 • Er is een aantal certificeringsprogramma's voor groene gebouwen in omloop, welke programma's een externe beoordeling bieden van de toegepaste groene maatregelen voor een groot aantal soorten gebouwen

Door een omvormer aangedreven Thunderbolt schroefcompressor

 • Geavanceerde regelalgoritmen combineren de uitgangsfrequentie van de omvormer met de invoerlogica van de motor om de spanning op de mechanische onderdelen te minimaliseren. Dit resulteert in een optimale compressorprestatie en betrouwbaarheid van de koelmachine
 • Voorzien van lagers met extra grote rollers en oliedruksmering voor betrouwbare en duurzame werking, ook bij maximale belasting
 • Schroefcompressors gebruiken het volumetrisch beginsel om gassen bij een hogere druk te comprimeren. Dit heeft tot gevolg dat de compressor bij een buitengewoon hoge temperatuur aan de condensorzijde niet wordt uitgeschakeld, maar blijft werken bij verminderd vermogen (onbelaste modus)
 • Door de geluidsdemper in de persgasleiding worden persgaspulsaties aanzienlijk verminderd, waardoor een veel stillere werking ontstaat
 • In de condensor is een olieafscheider opgenomen die de hoeveelheid circulerende olie in het koudemiddelcircuit minimaliseert en terugvoert naar de compressorfunctie
carrier-06Z-schroefcompressor-voor-koelmachines

Touch Pilot-regeling

 • Een intuïtieve en gebruikersvriendelijke 7"-kleureninterface
 • Directe toegang tot de technische tekeningen van de unit en belangrijkste onderhoudsdocumenten
 • Screenshots met beknopte en duidelijke informatie in lokale taal
 • Compleet menu, aangepast voor verschillende gebruikers
 • Veilige werking en instelling van de unit
 • Simpele en slimme intelligentie maakt gebruik van verzameling van gegevens uit de voortdurende bewaking van alle machineparameters om de werking van de unit te optimaliseren
 • Energiebeheer
carrier-koelmachines-en-warmtepompen-touch-pilot-junior-regelingsscherm

Beheer op afstand (standaard)

 • Makkelijk toegankelijk vanaf internet
 • Meerdere mogelijkheden voor regeling, bewaking en diagnose op afstand
 • Optionele communicatiegateways
 • Regeling van condensorpompen
 • Start/stop van de machine
 • Beheer met dubbel setpoint
 • Instelling van capaciteitsbegrenzing
 • Bediening waterpomp
 • Visualisering van werking
 • Alarmvisualisatie

Beheer op afstand (EMM-optie)

 • Uitgebreide mogelijkheden voor afstandsbediening: kamertemperatuur, opnieuw instellen van setpoint, enz.
 • Lichte pekeloplossing, tot -3 °C
 • Master/slave-werking
 • Eén hoofdstroomaansluiting
 • Verdamperpomp voeding/stuurstroomcircuit
 • Dubbele verdamperpomp voeding/stuurstroomcircuit
 • Voeding / regelcircuit condensorpomp
 • Condensorisolatie
 • Serviceafsluiters
 • Lon-, J-Bus- of BacNet-gateway
 • Begrenzing van condensatietemperatuur
 • Regeling voor systemen met lage condensatietemperatuur
 • Lekdetectie
 • Laag geluidsniveau
 • Snelle terugkeer naar vol vermogen

Algemene beschrijving

 • Omvormergeregelde schroefcompressors
 • Touch Pilot-regelsysteem
 • Mechanisch reinigbare bad-warmtewisselaars
 • Kan voorzien in een uitgaande verdampertemperatuur tot 3,3 °C
 • Kan aan de condensorzijde tot 50 °C leveren bij werking als warmtepomp

Laag energieverbruik

 • Ontworpen voor grote prestaties bij vol- en deellast
 • Omvormergeregelde schroefcompressors met dubbele rotor bieden een nauwkeurige afstemming van het vermogen op belastingsveranderingen in het gebouw en verlagen het opgenomen vermogen van de unit aanmerkelijk, in het bijzonder bij deellast
 • Badwarmtewisselaars met meerdere leidingen voor een betere efficiëntie van de warmtewisseling
 • Elektronische expansievoorziening voor werking bij een lagere condensatiedruk en een verbeterd gebruik van het warmtewisselingsoppervlak van de verdamper
 • Geoptimaliseerde elektrische prestaties

Uiterst bedrijfszeker

 • Betere algemene prestaties naast de alom gewaardeerde productkwaliteit en betrouwbaarheid van Carrier
 • De belangrijkste componenten worden geselecteerd en getest om de kans op eventuele storingen te minimaliseren. Bovendien is hier in het ontwerp ook rekening mee gehouden
 • Door omvormer gestuurde schroefcompressors met overgedimensioneerde lagers en zuiggasgekoelde motor
 • De omvormer wordt voor elke compressormotor geoptimaliseerd voor een betrouwbare werking en eenvoudig onderhoud
 • Alle onderdelen van de compressor zijn gemakkelijk ter plaatse toegankelijk waardoor stilstand minimaal is
 • Twee onafhankelijke koudemiddelcircuits (voor units vanaf 1000 kW); bij uitval van het eerste circuit neemt het tweede circuit automatisch over zodat onder alle omstandigheden gedeeltelijke koeling gegarandeerd is
 • Autoadaptieve regeling
 • Uitgebreide duurzaamheidstests

Snelle en eenvoudige installatie

 • Compact ontwerp
 • Vereenvoudigde elektrische aansluitingen
 • Vereenvoudigde wateraansluitingen
 • Snelle inbedrijfstelling

Minimale operationele geluidsniveaus

 • Geluidsarme Greenspeed®-ventilatoren met variabel toerental
 • De omvormertechnologie die wordt toegepast in compressormotoren, minimaliseert geluidsemissiewaarden bij deellast
 • Geluidsdempers in de persdrukleiding van de compressor
 • Geluidsisolatie op de componenten die het sterkst bijdragen aan het uitgestraalde geluid
 • Optie 257 zorgt voor verdere vermindering van het totale geluidsniveau van de unit

Zorg voor het milieu

 • Koudemiddel R-134a met nul ozonafbrekend vermogen
 • Hermetisch gesloten koudemiddelcircuit

Ontworpen om Green Building Design te ondersteunen

 • Een groen gebouw is een gebouw dat vanuit milieuoogpunt duurzaam is en dat zo gebouwd en gebruikt wordt dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum worden beperkt
 • Het airconditioningsysteem kan 30% tot 40% van het jaarlijkse energieverbruik van het gebouw vertegenwoordigen
 • Er is een aantal certificeringsprogramma's voor groene gebouwen in omloop, welke programma's een externe beoordeling bieden van de toegepaste groene maatregelen voor een groot aantal soorten gebouwen

Door een omvormer aangedreven Thunderbolt schroefcompressor

 • Geavanceerde regelalgoritmen combineren de uitgangsfrequentie van de omvormer met de invoerlogica van de motor om de spanning op de mechanische onderdelen te minimaliseren. Dit resulteert in een optimale compressorprestatie en betrouwbaarheid van de koelmachine
 • Voorzien van lagers met extra grote rollers en oliedruksmering voor betrouwbare en duurzame werking, ook bij maximale belasting
 • Schroefcompressors gebruiken het volumetrisch beginsel om gassen bij een hogere druk te comprimeren. Dit heeft tot gevolg dat de compressor bij een buitengewoon hoge temperatuur aan de condensorzijde niet wordt uitgeschakeld, maar blijft werken bij verminderd vermogen (onbelaste modus)
 • Door de geluidsdemper in de persgasleiding worden persgaspulsaties aanzienlijk verminderd, waardoor een veel stillere werking ontstaat
 • In de condensor is een olieafscheider opgenomen die de hoeveelheid circulerende olie in het koudemiddelcircuit minimaliseert en terugvoert naar de compressorfunctie
carrier-06Z-schroefcompressor-voor-koelmachines

Touch Pilot-regeling

 • Een intuïtieve en gebruikersvriendelijke 7"-kleureninterface
 • Directe toegang tot de technische tekeningen van de unit en belangrijkste onderhoudsdocumenten
 • Screenshots met beknopte en duidelijke informatie in lokale taal
 • Compleet menu, aangepast voor verschillende gebruikers
 • Veilige werking en instelling van de unit
 • Simpele en slimme intelligentie maakt gebruik van verzameling van gegevens uit de voortdurende bewaking van alle machineparameters om de werking van de unit te optimaliseren
 • Energiebeheer
carrier-koelmachines-en-warmtepompen-touch-pilot-junior-regelingsscherm

Beheer op afstand (standaard)

 • Makkelijk toegankelijk vanaf internet
 • Meerdere mogelijkheden voor regeling, bewaking en diagnose op afstand
 • Optionele communicatiegateways
 • Regeling van condensorpompen
 • Start/stop van de machine
 • Beheer met dubbel setpoint
 • Instelling van capaciteitsbegrenzing
 • Bediening waterpomp
 • Visualisering van werking
 • Alarmvisualisatie

Beheer op afstand (EMM-optie)

 • Uitgebreide mogelijkheden voor afstandsbediening: kamertemperatuur, opnieuw instellen van setpoint, enz.
 • Lichte pekeloplossing, tot -3 °C
 • Master/slave-werking
 • Eén hoofdstroomaansluiting
 • Verdamperpomp voeding/stuurstroomcircuit
 • Dubbele verdamperpomp voeding/stuurstroomcircuit
 • Voeding / regelcircuit condensorpomp
 • Condensorisolatie
 • Serviceafsluiters
 • Lon-, J-Bus- of BacNet-gateway
 • Begrenzing van condensatietemperatuur
 • Regeling voor systemen met lage condensatietemperatuur
 • Lekdetectie
 • Laag geluidsniveau
 • Snelle terugkeer naar vol vermogen

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in


Werkt goed met