Skip to main content

AquaForce® - Watergekoelde vloeistofkoelmachine met schroefcompressor en variabel toerental en watergedreven warmtepomp met HFO-koudemiddel R-1234ze of R-515B
30XWHVZE

Koudemiddel: R-1234ze / R-515B

Compressor: schroeftype met variabel toerental

Nominaal koelvermogen: 450 - 1.250 kW

Nominaal koelvermogen: 520 - 1.490 kW

De watergedreven 30XWHVZE-units zijn een uitstekende oplossing voor commerciële en industriële toepassingen als installateurs, adviseurs en gebouweigenaren de hoogste prestaties en kwaliteit eisen, in het bijzonder bij deellast.

 • Laag energieverbruik
 • Uiterst bedrijfszeker
 • Veilig ontwerp
 • Snelle en eenvoudige installatie
 • Minimale operationele geluidsniveaus
 • Zorg voor het milieu
 • Ontworpen om Green Building Design te ondersteunen

Algemene beschrijving

 • Omvormergeregelde schroefcompressors
 • PUREtec™-koudemiddel R-1234ze
 • R-515B : Het echte toekomstbestendige A1 koudemiddel
 • Touch Pilot-regelsysteem
 • Mechanisch reinigbare bad-warmtewisselaars
 • Kan voorzien in een uitgaande verdampertemperatuur tot 3,3 °C
 • Kan aan de condensorzijde tot 55 °C leveren bij werking als warmtepomp

Laag energieverbruik

 • Ontworpen voor grote prestaties bij vol- en deellast
 • Omvormergeregelde schroefcompressors met dubbele rotor bieden een nauwkeurige afstemming van het vermogen op belastingsveranderingen in het gebouw en verlagen het opgenomen vermogen van de unit aanmerkelijk, in het bijzonder bij deellast
 • Badwarmtewisselaars met meerdere leidingen voor een betere efficiëntie van de warmtewisseling
 • Elektronische expansievoorziening voor werking bij een lagere condensatiedruk en een verbeterd gebruik van het warmtewisselingsoppervlak van de verdamper
 • Geoptimaliseerde elektrische prestaties

Uiterst bedrijfszeker

 • Betere algemene prestaties naast de alom gewaardeerde productkwaliteit en betrouwbaarheid van Carrier
 • De belangrijkste componenten worden geselecteerd en getest om de kans op eventuele storingen te minimaliseren. Bovendien is hier in het ontwerp ook rekening mee gehouden
 • Door omvormer gestuurde schroefcompressors met overgedimensioneerde lagers en zuiggasgekoelde motor
 • De omvormer wordt voor elke compressormotor geoptimaliseerd voor een betrouwbare werking en eenvoudig onderhoud
 • Alle onderdelen van de compressor zijn gemakkelijk ter plaatse toegankelijk waardoor stilstand minimaal is
 • Twee onafhankelijke koudemiddelcircuits (voor units vanaf 1000 kW); bij uitval van het eerste circuit neemt het tweede circuit automatisch over zodat onder alle omstandigheden gedeeltelijke koeling gegarandeerd is
 • Autoadaptieve regeling
 • Uitgebreide duurzaamheidstests

Veilig ontwerp

 • Door Carrier gekwalificeerde specifieke polyolesterolie voor gebruik met HFO-1234ze of R-515B om een betrouwbare lagersmering te garanderen en te handhaven
 • Specifieke compressorpakkingen die compatibel zijn met HFO-1234ze of R-515B, en die zijn getest en gevalideerd door Carrier
 • Nieuwe overdrukventielen die zijn ontworpen voor gebruik met HFO-1234ze of R-515B
 • Nieuwe regelalgoritmen
 • Specifieke documentatie die alle instructies voor de installatie, de bediening, het onderhoud en de veiligheid bevat

Snelle en eenvoudige installatie

 • Compact ontwerp
 • Vereenvoudigde elektrische aansluitingen
 • Vereenvoudigde wateraansluitingen
 • Snelle inbedrijfstelling

Minimale operationele geluidsniveaus

 • Geluidsarme Greenspeed®-ventilatoren met variabel toerental
 • De omvormertechnologie die wordt toegepast in compressormotoren, minimaliseert geluidsemissiewaarden bij deellast
 • Geluidsdempers in de persdrukleiding van de compressor
 • Geluidsisolatie op de componenten die het sterkst bijdragen aan het uitgestraalde geluid
 • Optie 257 zorgt voor verdere vermindering van het totale geluidsniveau van de unit

Zorg voor het milieu

 • HFO-koudemiddel R-1234ze voor lange termijn met aardopwarmingsvermogen van bijna nul (GWP minder dan 1) en ozonafbrekend vermogen van nul (ODP = 0)
 • R-515B : Het echte toekomstbestendige A1 koudemiddel
 • Hermetisch gesloten koudemiddelcircuit

Ontworpen om Green Building Design te ondersteunen

 • Een groen gebouw is een gebouw dat vanuit milieuoogpunt duurzaam is en dat zo gebouwd en gebruikt wordt dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum worden beperkt
 • Het airconditioningsysteem kan 30% tot 40% van het jaarlijkse energieverbruik van het gebouw vertegenwoordigen
 • Er is een aantal certificeringsprogramma's voor groene gebouwen in omloop, welke programma's een externe beoordeling bieden van de toegepaste groene maatregelen voor een groot aantal soorten gebouwen

Door een omvormer aangedreven Thunderbolt schroefcompressor

 • Geavanceerde regelalgoritmen combineren de uitgangsfrequentie van de omvormer met de invoerlogica van de motor om de spanning op de mechanische onderdelen te minimaliseren. Dit resulteert in een optimale compressorprestatie en betrouwbaarheid van de koelmachine
 • Voorzien van lagers met extra grote rollers en oliedruksmering voor betrouwbare en duurzame werking, ook bij maximale belasting
 • Schroefcompressors gebruiken het volumetrisch beginsel om gassen bij een hogere druk te comprimeren. Dit heeft tot gevolg dat de compressor bij een buitengewoon hoge temperatuur aan de condensorzijde niet wordt uitgeschakeld, maar blijft werken bij verminderd vermogen (onbelaste modus)
 • Door de geluidsdemper in de persgasleiding worden persgaspulsaties aanzienlijk verminderd, waardoor een veel stillere werking ontstaat
 • In de condensor is een olieafscheider opgenomen die de hoeveelheid circulerende olie in het koudemiddelcircuit minimaliseert en terugvoert naar de compressorfunctie
carrier-06Z-schroefcompressor-voor-koelmachines
 • SEPR tot 10,7
 • SEER tot 8,8

Touch Pilot-regeling

 • Een intuïtieve en gebruikersvriendelijke 7"-kleureninterface
 • Directe toegang tot de technische tekeningen van de unit en belangrijkste onderhoudsdocumenten
 • Screenshots met beknopte en duidelijke informatie in lokale taal
 • Compleet menu, aangepast voor verschillende gebruikers
 • Veilige werking en instelling van de unit
 • Simpele en slimme intelligentie maakt gebruik van verzameling van gegevens uit de voortdurende bewaking van alle machineparameters om de werking van de unit te optimaliseren
 • Energiebeheer
carrier-koelmachines-en-warmtepompen-touch-pilot-junior-regelingsscherm

Beheer op afstand (standaard)

 • Makkelijk toegankelijk vanaf internet
 • Meerdere mogelijkheden voor regeling, bewaking en diagnose op afstand
 • Optionele communicatiegateways
 • Regeling van condensorpompen
 • Start/stop van de machine
 • Beheer met dubbel setpoint
 • Instelling van capaciteitsbegrenzing
 • Bediening waterpomp
 • Visualisering van werking
 • Alarmvisualisatie

Beheer op afstand (EMM-optie)

 • Uitgebreide mogelijkheden voor afstandsbediening: kamertemperatuur, opnieuw instellen van setpoint, enz.
 • Lichte pekeloplossing, tot -3 °C
 • Master/slave-werking
 • Condensorisolatie
 • Serviceafsluiters
 • Lon-, J-Bus- of BacNet-gateway
 • Begrenzing van condensatietemperatuur
 • Regeling voor systemen met lage condensatietemperatuur
 • Laag geluidsniveau
 • Thermische compressorisolatie
 • Snelle terugkeer naar vol vermogen

Algemene beschrijving

 • Omvormergeregelde schroefcompressors
 • PUREtec™-koudemiddel R-1234ze
 • R-515B : Het echte toekomstbestendige A1 koudemiddel
 • Touch Pilot-regelsysteem
 • Mechanisch reinigbare bad-warmtewisselaars
 • Kan voorzien in een uitgaande verdampertemperatuur tot 3,3 °C
 • Kan aan de condensorzijde tot 55 °C leveren bij werking als warmtepomp

Laag energieverbruik

 • Ontworpen voor grote prestaties bij vol- en deellast
 • Omvormergeregelde schroefcompressors met dubbele rotor bieden een nauwkeurige afstemming van het vermogen op belastingsveranderingen in het gebouw en verlagen het opgenomen vermogen van de unit aanmerkelijk, in het bijzonder bij deellast
 • Badwarmtewisselaars met meerdere leidingen voor een betere efficiëntie van de warmtewisseling
 • Elektronische expansievoorziening voor werking bij een lagere condensatiedruk en een verbeterd gebruik van het warmtewisselingsoppervlak van de verdamper
 • Geoptimaliseerde elektrische prestaties

Uiterst bedrijfszeker

 • Betere algemene prestaties naast de alom gewaardeerde productkwaliteit en betrouwbaarheid van Carrier
 • De belangrijkste componenten worden geselecteerd en getest om de kans op eventuele storingen te minimaliseren. Bovendien is hier in het ontwerp ook rekening mee gehouden
 • Door omvormer gestuurde schroefcompressors met overgedimensioneerde lagers en zuiggasgekoelde motor
 • De omvormer wordt voor elke compressormotor geoptimaliseerd voor een betrouwbare werking en eenvoudig onderhoud
 • Alle onderdelen van de compressor zijn gemakkelijk ter plaatse toegankelijk waardoor stilstand minimaal is
 • Twee onafhankelijke koudemiddelcircuits (voor units vanaf 1000 kW); bij uitval van het eerste circuit neemt het tweede circuit automatisch over zodat onder alle omstandigheden gedeeltelijke koeling gegarandeerd is
 • Autoadaptieve regeling
 • Uitgebreide duurzaamheidstests

Veilig ontwerp

 • Door Carrier gekwalificeerde specifieke polyolesterolie voor gebruik met HFO-1234ze of R-515B om een betrouwbare lagersmering te garanderen en te handhaven
 • Specifieke compressorpakkingen die compatibel zijn met HFO-1234ze of R-515B, en die zijn getest en gevalideerd door Carrier
 • Nieuwe overdrukventielen die zijn ontworpen voor gebruik met HFO-1234ze of R-515B
 • Nieuwe regelalgoritmen
 • Specifieke documentatie die alle instructies voor de installatie, de bediening, het onderhoud en de veiligheid bevat

Snelle en eenvoudige installatie

 • Compact ontwerp
 • Vereenvoudigde elektrische aansluitingen
 • Vereenvoudigde wateraansluitingen
 • Snelle inbedrijfstelling

Minimale operationele geluidsniveaus

 • Geluidsarme Greenspeed®-ventilatoren met variabel toerental
 • De omvormertechnologie die wordt toegepast in compressormotoren, minimaliseert geluidsemissiewaarden bij deellast
 • Geluidsdempers in de persdrukleiding van de compressor
 • Geluidsisolatie op de componenten die het sterkst bijdragen aan het uitgestraalde geluid
 • Optie 257 zorgt voor verdere vermindering van het totale geluidsniveau van de unit

Zorg voor het milieu

 • HFO-koudemiddel R-1234ze voor lange termijn met aardopwarmingsvermogen van bijna nul (GWP minder dan 1) en ozonafbrekend vermogen van nul (ODP = 0)
 • R-515B : Het echte toekomstbestendige A1 koudemiddel
 • Hermetisch gesloten koudemiddelcircuit

Ontworpen om Green Building Design te ondersteunen

 • Een groen gebouw is een gebouw dat vanuit milieuoogpunt duurzaam is en dat zo gebouwd en gebruikt wordt dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum worden beperkt
 • Het airconditioningsysteem kan 30% tot 40% van het jaarlijkse energieverbruik van het gebouw vertegenwoordigen
 • Er is een aantal certificeringsprogramma's voor groene gebouwen in omloop, welke programma's een externe beoordeling bieden van de toegepaste groene maatregelen voor een groot aantal soorten gebouwen

Door een omvormer aangedreven Thunderbolt schroefcompressor

 • Geavanceerde regelalgoritmen combineren de uitgangsfrequentie van de omvormer met de invoerlogica van de motor om de spanning op de mechanische onderdelen te minimaliseren. Dit resulteert in een optimale compressorprestatie en betrouwbaarheid van de koelmachine
 • Voorzien van lagers met extra grote rollers en oliedruksmering voor betrouwbare en duurzame werking, ook bij maximale belasting
 • Schroefcompressors gebruiken het volumetrisch beginsel om gassen bij een hogere druk te comprimeren. Dit heeft tot gevolg dat de compressor bij een buitengewoon hoge temperatuur aan de condensorzijde niet wordt uitgeschakeld, maar blijft werken bij verminderd vermogen (onbelaste modus)
 • Door de geluidsdemper in de persgasleiding worden persgaspulsaties aanzienlijk verminderd, waardoor een veel stillere werking ontstaat
 • In de condensor is een olieafscheider opgenomen die de hoeveelheid circulerende olie in het koudemiddelcircuit minimaliseert en terugvoert naar de compressorfunctie
carrier-06Z-schroefcompressor-voor-koelmachines
 • SEPR tot 10,7
 • SEER tot 8,8

Touch Pilot-regeling

 • Een intuïtieve en gebruikersvriendelijke 7"-kleureninterface
 • Directe toegang tot de technische tekeningen van de unit en belangrijkste onderhoudsdocumenten
 • Screenshots met beknopte en duidelijke informatie in lokale taal
 • Compleet menu, aangepast voor verschillende gebruikers
 • Veilige werking en instelling van de unit
 • Simpele en slimme intelligentie maakt gebruik van verzameling van gegevens uit de voortdurende bewaking van alle machineparameters om de werking van de unit te optimaliseren
 • Energiebeheer
carrier-koelmachines-en-warmtepompen-touch-pilot-junior-regelingsscherm

Beheer op afstand (standaard)

 • Makkelijk toegankelijk vanaf internet
 • Meerdere mogelijkheden voor regeling, bewaking en diagnose op afstand
 • Optionele communicatiegateways
 • Regeling van condensorpompen
 • Start/stop van de machine
 • Beheer met dubbel setpoint
 • Instelling van capaciteitsbegrenzing
 • Bediening waterpomp
 • Visualisering van werking
 • Alarmvisualisatie

Beheer op afstand (EMM-optie)

 • Uitgebreide mogelijkheden voor afstandsbediening: kamertemperatuur, opnieuw instellen van setpoint, enz.
 • Lichte pekeloplossing, tot -3 °C
 • Master/slave-werking
 • Condensorisolatie
 • Serviceafsluiters
 • Lon-, J-Bus- of BacNet-gateway
 • Begrenzing van condensatietemperatuur
 • Regeling voor systemen met lage condensatietemperatuur
 • Laag geluidsniveau
 • Thermische compressorisolatie
 • Snelle terugkeer naar vol vermogen
carrier-innovation-puretec-logo
30XWHVZE met
Puretec™-koudemiddel
Carrier gaat de uitdaging van efficiëntie en klimaatverandering aan met het PUREtec™ assortiment die niet alleen de ozonlaag beschermd maar ook een zeer gering effect heeft op de opwarming van de aarde.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in


Werkt goed met