CAN/CAE/CAB

Hladnjaci zraka standardnog dizajna

PREDNOSTI NA PRVI POGLED

  • CAN, CAE - Područja pozitivne temperature, hlađenje, skladištenje svježih proizvoda
  • CAB - Područja negativne temperature, skladištenje zamrznutih proizvoda.
  • Hladnjak zrakaza montažu na strop

NAMJENE

  • Rashladne komore od malih do srednjih kapaciteta

  • RADNA TVAR:

    R404A

  • RASHLADNI KAPACITET:

    2.1-57.8 kW