Skip to main content

Door stoom aangedreven koelmachine met enkele cyclus
16TJ

Nominaal koelvermogen: 350 - 2.500 kW

Carrier biedt een compleet assortiment absorptiekoelmachines voor alle gevallen waarin er geen elektriciteitsnetwerk beschikbaar is op locatie of waar dit niet uitgebreid aangelegd is, of waar er thermische energiebronnen (water of stoom) beschikbaar zijn op locatie.

 • Compleet assortiment 350 tot 2.500 kW
 • Zonder HFC-koudemiddel
 • Stoomtoevoerdruk 50 tot 100 kPa
 • Ontworpen voor koelingstoepassingen waar stoom onder lage druk beschikbaar is als afvalwarmte
 • Te integreren in stadsverwarmingssystemen met stoom
 • Absorptiekoelmachines maken diversificatie van kritieke koelingsvereisten mogelijk. Kritieke koelingsbelastingen zijn mogelijk bij minimaal elektrisch vermogen
 • Kleinere noodgenerators mogelijk in vergelijking met een elektrisch aangedreven koelmachine
 • Ozonvriendelijk en CFC-vrij. Voldoen aan koelingsvereisten zonder koudemiddelen op chloorbasis
 • Absorptiekoelmachines reduceren de bijdrage aan de opwarming van de aarde en minimaliseren het wereldwijde effect door het elektriciteitsverbruik en de productie van broeikasgassen enorm te verminderen
 • De corrosieremmer in de oplossing heeft geen effect op het milieu
 • Een absorptiekoelmachine maakt geen gebruik van mechanische, bewegende delen en dat heeft een stille, trillingsvrije werking tot gevolg
 • Door het gebruik van zeer efficiënte warmteoverdrachtsoppervlakken is de ruimte die nodig is voor de installatie van de absorptiekoelmachine kleiner geworden, wat een kleiner bodembeslag tot gevolg heeft
 • Specialistische zelfdiagnosefunctie voor het bewaken van bedrijfscondities, voorspellen van koelmachine-informatie en handhaven van stabiele werking
 • Voorspellende onderhoudsinformatie
 • Carrier-regelsysteem
 • Snelle digitale PID-regeling stabiliseert de temperatuur van het gekoelde/warme water met grote nauwkeurigheid. Deze reageert snel op de belastingfluctuaties en voorziet in een stabiele temperatuur van gekoeld/warm water. Deze is geschikt voor airconditioning in slimme gebouwen die een geavanceerde regeling vereisen
 • Energie besparen met de omvormer (optie). Exploitatiekosten met 5% verminderd in vergelijking met regeling zonder omvormer
 • Krachtig spoelsysteem handhaaft de vereiste bedrijfsdruk en minimaliseert koelmachineonderhoud tot één spoelbewerking per seizoen (voor bedrijf gedurende het hele jaar)
 • Regeling voor openen warmwaterklep
 • Uitbreiding van veilige bedrijfszone
 • Bescherming tegen kristallisering
 • Ontworpen voor koelingstoepassingen waar stoom onder lage druk beschikbaar is als afvalwarmte
 • Te integreren in stadsverwarmingssystemen met stoom
 • Absorptiekoelmachines maken diversificatie van kritieke koelingsvereisten mogelijk. Kritieke koelingsbelastingen zijn mogelijk bij minimaal elektrisch vermogen
 • Kleinere noodgenerators mogelijk in vergelijking met een elektrisch aangedreven koelmachine
 • Ozonvriendelijk en CFC-vrij. Voldoen aan koelingsvereisten zonder koudemiddelen op chloorbasis
 • Absorptiekoelmachines reduceren de bijdrage aan de opwarming van de aarde en minimaliseren het wereldwijde effect door het elektriciteitsverbruik en de productie van broeikasgassen enorm te verminderen
 • De corrosieremmer in de oplossing heeft geen effect op het milieu
 • Een absorptiekoelmachine maakt geen gebruik van mechanische, bewegende delen en dat heeft een stille, trillingsvrije werking tot gevolg
 • Door het gebruik van zeer efficiënte warmteoverdrachtsoppervlakken is de ruimte die nodig is voor de installatie van de absorptiekoelmachine kleiner geworden, wat een kleiner bodembeslag tot gevolg heeft
 • Specialistische zelfdiagnosefunctie voor het bewaken van bedrijfscondities, voorspellen van koelmachine-informatie en handhaven van stabiele werking
 • Voorspellende onderhoudsinformatie
 • Carrier-regelsysteem
 • Snelle digitale PID-regeling stabiliseert de temperatuur van het gekoelde/warme water met grote nauwkeurigheid. Deze reageert snel op de belastingfluctuaties en voorziet in een stabiele temperatuur van gekoeld/warm water. Deze is geschikt voor airconditioning in slimme gebouwen die een geavanceerde regeling vereisen
 • Energie besparen met de omvormer (optie). Exploitatiekosten met 5% verminderd in vergelijking met regeling zonder omvormer
 • Krachtig spoelsysteem handhaaft de vereiste bedrijfsdruk en minimaliseert koelmachineonderhoud tot één spoelbewerking per seizoen (voor bedrijf gedurende het hele jaar)
 • Regeling voor openen warmwaterklep
 • Uitbreiding van veilige bedrijfszone
 • Bescherming tegen kristallisering
Documenten