Skip to main content
city-and-nature_c city-and-nature_sq

De Europese ecodesign-verordening

Ecodesign is een benadering van het ontwerpen van producten die fabrikanten stimuleert om rekening te houden met het milieu-effect van het product gedurende de gehele levensduur ervan.

De Europese Unie heeft de ecodesign-verordening ontwikkeld voor het verminderen van het energieverbruik van apparatuur in gebouwen, met inbegrip van verlichting, ICT, waterverwarming en HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning). Carrier zet alles in het werk om de milieu-effecten en het energieverbruik van zijn producten en oplossingen tot een minimum te beperken.
Carrier is in lijn met de doelstellingen van het Europese klimaat- en energiebeleid voor 2030
carrier-ecodesign-in-line-with-targets-40-42

40-42.5%

NIEUWE 2030 ENERGIE-EFFICIËNTIE DOELSTELLINGEN VOOR EINDVERBRUIK EN PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK

carrier-ecodesign-in-line-with-targets-50

55%

VERMINDERING VAN CO2 EMISSIES TEGEN 2030

carrier-ecodesign-in-line-with-targets-45

45%

NIEUW STREEFCIJFER VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE VOOR 2030

Nieuwe meeteenheden voor het bepalen van het seizoensrendement
EER en COP behoren tot het verleden aangezien deze meeteenheden de werking alleen maten op een enkel punt en bij thermische vollast. Voor de naleving van de ecodesign-verordeningen is daarom een nieuw en krachtiger systeem voor het meten van de seizoensgebonden efficiëntie vereist. De nieuwe meeteenheden zorgen alle voor een nauwkeurige waardering van de energie die feitelijk wordt verbruikt door koelmachines en warmtepompen, door seizoensgebonden variaties in de metingen op te nemen.
carrier-pictogram-eer-cop-verboden
carrier-groene-pijl-omlaag-tekening
carrier-pictogram-ecodesign-sepr
SEPR

Seizoensgebonden energieprestatieverhouding

Voor koelmachines in industriële proceskoelingstoepassingen.
carrier-pictogram-ecodesign-seer
SEER

Seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding

Voor koelmachines in comfortkoelingstoepassingen
carrier-pictogram-ecodesign-scop
SCOP

Seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt

Voor ruimteverwarmingstoepassingen

carrier-groene-pijl-omlaag-tekening

 
ηs,c (Etas,c)
ηs,h (Etas,h)

Nieuwe meeteenheid wordt uitgedrukt in primaire energie om de energie-efficiëntie van producten te vergelijken met behulp van verschillende energiebronnen.

Onder de nieuwe verordeningen zijn strengere energie-efficiëntie-eisen van toepassing

VERORDENING 1253/2014
 • Ventilatie-units die zijn uitgerust met filters, energieterugwinningsapparatuur, ventilatoren en motoren
VERORDENING 2016/2281
 • Koelmachines tot 2000 kW die worden gebruikt in airconditioningtoepassingen voor comfortkoeling
 • Koelmachines voor koelen van industriële processen (hoge temperatuur) tot 2000 kW
 • Airconditioners, dakunits en VRF
VERORDENING 2015/1095
 • Koelmachines voor het koelen van industriële processen met negatieve temperaturen van uitgaand water.
VERORDENING 813/2013
 • Lucht/water en water/water warmtepompen tot 400 kW
 • Warmtepompen tot 70 kW moeten ook het Energielabel hebben
Carrier-oplossingen voldoen aan de richtlijnen

Koelmachines, warmtepompen en luchtbehandelingsunits van Carrier zijn reeds in lijn met de ecodesign-verordening inzake energie-efficiëntie. Download de ecodesign-handleidingen van onze speciale ecodesign-website.

Ecodesign-handleidingen downloaden

Luchtbehandelingsunits: algemene productverbetering

carrier-icon-energy-efficiency
EFFICIËNTIE / SPECIFIEK VENTILATORVERMOGEN
 • Een ventilatie-unit met een hogere energie-efficiëntie (minder opgenomen energie per m3 behandelde lucht): hoger ventilatorrendement, lagere interne drukverliezen.
carrier-icon-energy-recovery-green
ENERGIETERUGWINNING
 • Efficiëntere warmteterugwinning, lagere drukverliezen
carrier-icon-indoor-air-quality-green
KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT
 • Betere filtratie voor een betere luchtkwaliteit en energie-efficiëntie
carrier-icon-information
INFORMATIE
 • Uitgebreide productinformatie
carrier-ecodesign-energy-label_sm
Energielabeling
Bovendien deelt de Europese energielabelingsverordening 811/2013 warmtepompen tot 70 kW in van G tot A++, overeenkomstig hun energie-efficiëntie. Vanaf september 2019 bestaan de klassen E, F en G niet langer. Een nieuwe klasse A+++ geeft de meest energie-efficiënte producten aan.