Skip to main content

Firma Carrier Commercial Refrigeration otworzyła ośrodek szkoleniowy CO2OLacademy

MOGUNCJA, Niemcy -

Firma Carrier Commercial Refrigeration otworzyła w Niemczech ośrodek szkoleniowy dla serwisantów o nazwie CO2OLacademy, który jest pierwszą taką placówką symulującą warunki pracy w działającym obiekcie handlowym. Celem ośrodka CO2OLacademy jest doskonalenie wiedzy technicznej i praktycznych umiejętności serwisantów firmy Carrier Commercial Refrigeration w Europie. Firma Carrier — światowy lider w dziedzinie zaawansowanych technicznie systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych — wchodzi w skład jednostki UTC Building & Industrial Systems należącej do koncernu United Technologies Corp.

Oficjalne otwarcie ośrodka CO2OLacademy miało miejsce 25 marca w centrum badawczo-rozwojowym firmy Carrier w Moguncji. CO2OLacademy będzie pełnić funkcję centralnego ośrodka szkoleniowego dla serwisantów, projektantów i techników firmy Carrier Commercial Refrigeration z całej Europy. W trakcie praktycznych szkoleń i ćwiczeń pracownicy będą doskonalić swoje umiejętności, uczyć się sprawnego analizowania podstawowych przyczyn problemów i dzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami. Wyznaczeni technicy przejdą przeszkolenie w zakresie technologii (CO2). Równolegle realizowane będą również lokalne programy szkoleń uzupełniających.

— Udział w wewnętrznych szkoleniach prowadzonych w najwyższej klasy placówce umożliwi naszym serwisantom zdobywanie i wykorzystywanie w praktyce najnowszej wiedzy w dziedzinie montażu i obsługi realizowanych „pod klucz” rozwiązań z rodziny CO2OLtec®, a tym samym zapewnienie najwyższej jakości i niezawodności ich działania — powiedział Bart Driessens, dyrektor ds. serwisu w europejskim oddziale firmy Carrier Commercial Refrigeration.

Na terenie nowego ośrodka znajdują się sala wykładowa oraz działająca chłodnia i mroźnia. Ponadto w placówce zainstalowano system CO2OLtec połączony z meblami chłodniczymi, co pozwala oddać rzeczywiste warunki panujące w supermarkecie korzystającym z systemu opartego na CO2. Dzięki temu można symulować w czasie rzeczywistym planowane prace serwisowe i inne niezbędne naprawy.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.carrier-refrigeration.com lub w serwisie Twitter @CarrierGreen.

Informacje o firmie Carrier
Założona przez wynalazcę nowoczesnej klimatyzacji firma Carrier jest światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych technicznie systemów grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Specjaliści z firmy Carrier tworzą trwałe rozwiązania łączące w sobie energooszczędne produkty, systemy sterowania budynkiem i usługi przeznaczone dla odbiorców indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych z takich sektorów, jak handel detaliczny, transport i gastronomia. Firma Carrier wchodzi w skład jednostki UTC Building & Industrial Systems, która należy do koncernu United Technologies Corp. — międzynarodowego dostawcy urządzeń dla przemysłu lotniczego i budowlanego. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.carrier.com lub w serwisie Twitter @CarrierGreen .