Skip to main content
1903-engineers-buffalo-forge-company_h

O Nas

Dzięki wynalazkowi Willisa Carriera w 1902 r., jakim była nowoczesna klimatyzacja, obecnie firma Carrier jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań grzewczych i chłodniczych. Tworzymy innowacyjne produkty i usługi, które przyczyniają się do polepszenia komfortu i wydajności na całym świecie.

1902-sackett-wilhelm-first-modern-air-conditioning-system_c
WYNALAZEK, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT

W 1902 r. Willis Carrier rozwiązał jeden z najbardziej palących problemów ludzkości, stwarzając możliwość kontrolowania warunków w pomieszczeniach wewnętrznych za pomocą nowoczesnej klimatyzacji. Dzięki jego wynalazkowi wiele branż może wspierać globalną wydajność, dbałość o zdrowie i komfort osobisty.

Dzisiaj produkty firmy Carrier można znaleźć na całym świecie, pojawiają się w niemal każdym aspekcie codziennego życia. Niezależnie od klimatu, jesteśmy w stanie zapewnić wygodne i korzystne warunki. Dbamy o stan światowych zasobów żywności, umożliwiając zachowanie jakości i świeżości jedzenia oraz napojów. Przyczyniamy się do polepszenia stanu zdrowia i samopoczucia, stwarzając możliwości transportu i dostawcy kluczowych zasobów medycznych przy zachowaniu wymaganych warunków. Zapewniamy rozwiązania, usługi i bazę wiedzy do propagowania budownictwa ekologicznego.

Jest to zaledwie zarys metod, dzięki którym firma Carrier sprawia, że świat staje się miejscem lepszym do życia, pracy i zabawy.

SPEŁNIANIE POTRZEB KLIENTÓW

Firma Carrier dostarcza na cały świat rozwiązania przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań związanych z ogrzewaniem, klimatyzacją, chłodzeniem itd.

carrier-residential-systems-keep-families-comfortable
Komfort domowy

miliony ludzi zawierzyło przedsiębiorczości i doświadczeniu firmy Carrier, wybierając wydajne rozwiązania do ogrzewania i chłodzenia w warunkach domowych.

carrier-commercial-hvac-solutions-cool-office-buildings
Rozwiązania do budynków

poprzez ustanawianie standardów wydajności, oszczędności energii i zrównoważonego rozwoju firma Carrier oferuje rozwiązania z zakresu klimatyzacji, systemów kontroli budynków oraz usług energetycznych przewidzianych na cały okres użytkowania budynku.

carrier-transicold-vector-trailer-refrigeration-unit
Chłodzenie podczas transportu

urządzenia chłodzące podczas transportu, rozwiązania do monitorowania szeregowego chłodzenia i części zamienne firmy Carrier zapewniają bezpieczny i niezawodny transport żywności i napojów, zasobów medycznych oraz innych nietrwałych materiałów dla osób i przedsiębiorstw na całym świecie.

woman-hypermarket-fresh-vegetables
Chłodzenie do celów komercyjnych

nasze rozwiązania chłodnicze, stworzone na potrzeby przemysłu spożywczego oraz handlu produktami żywnościowymi, powstały na bazie technologii kolejnej generacji w celu zachowania świeżości, zapewnienia bezpieczeństwa i polepszenia wyglądu produktów żywnościowych i napojów sprzedawanych na całym świecie.

willis-carrier-portrait-1920-silhouette
NATURALNY PRZYWÓDCA

Firma Carrier od samego początku wykazywała talenty przywódcze. Wzięło się to nie tylko z faktu stworzenia całkowicie nowego, innowacyjnego produktu, ale również przez konsekwencje tego działania, czyli ustanowienie standardów odpowiedzialności za środowisko. Od 1994 r. stoimy na czele firm, które wycofują z użycia czynniki chłodnicze szkodliwe dla warstwy ozonowej, wdrażając równocześnie wiele z najwydajniejszych na świecie systemów grzewczych i chłodzących oraz klimatyzacji.

Głównym założeniem przyświecającym naszej działalności biznesowej jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie zużycia ograniczonych zasobów na ziemi. Wiemy, jakie znaczenie ma zachowanie odpowiedzialnej równowagi między komfortem życia dzisiejszego dnia a światem, w którym będziemy żyć jutro.

Learn More
Featured Stories
carrier-conservation-meter
Keeping Conservation Cool

The Carrier CO₂NSERVATION Meter demonstrates our ongoing commitment to the environment, and it isn't slowing down anytime soon.

blue-sky-lower-co2
Keeping Refrigeration Innovative

By using recycled carbon dioxide (CO₂) as a refrigerant instead of synthetic refrigerants, Carrier is helping balance sustainability with efficiency and performance in commercial refrigeration systems.

strawberries-in-containers
Keeping Strawberries Refrigerated

As delicate as they are delicious, strawberries must make an amazing journey to get from the field to your fingertips – and precise Carrier technology makes it all possible.

comfortable-girl-with-pet
Keeping Homes Warm

While the outdoor weather is beyond your control, Carrier’s efficient heating solutions ensure that the indoor forecast is always entirely up to you.