Skip to main content
1903-engineers-buffalo-forge-company_h

O Nas

Dzięki wynalazkowi Willisa Carriera w 1902 r., jakim była nowoczesna klimatyzacja, obecnie firma Carrier jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań grzewczych i chłodniczych. Tworzymy innowacyjne produkty i usługi, które przyczyniają się do polepszenia komfortu i wydajności na całym świecie.

1902-sackett-wilhelm-first-modern-air-conditioning-system_c
WYNALAZEK, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT

W 1902 r. Willis Carrier rozwiązał jeden z najbardziej palących problemów ludzkości, stwarzając możliwość kontrolowania warunków w pomieszczeniach wewnętrznych za pomocą nowoczesnej klimatyzacji. Dzięki jego wynalazkowi wiele branż może wspierać globalną wydajność, dbałość o zdrowie i komfort osobisty.

Dzisiaj produkty firmy Carrier można znaleźć na całym świecie, pojawiają się w niemal każdym aspekcie codziennego życia. Niezależnie od klimatu, jesteśmy w stanie zapewnić wygodne i korzystne warunki. Dbamy o stan światowych zasobów żywności, umożliwiając zachowanie jakości i świeżości jedzenia oraz napojów. Przyczyniamy się do polepszenia stanu zdrowia i samopoczucia, stwarzając możliwości transportu i dostawcy kluczowych zasobów medycznych przy zachowaniu wymaganych warunków. Zapewniamy rozwiązania, usługi i bazę wiedzy do propagowania budownictwa ekologicznego.

Jest to zaledwie zarys metod, dzięki którym firma Carrier sprawia, że świat staje się miejscem lepszym do życia, pracy i zabawy.

SPEŁNIANIE POTRZEB KLIENTÓW

Firma Carrier dostarcza na cały świat rozwiązania przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań związanych z ogrzewaniem, klimatyzacją, chłodzeniem itd.

carrier-residential-systems-keep-families-comfortable
Komfort domowy

miliony ludzi zawierzyło przedsiębiorczości i doświadczeniu firmy Carrier, wybierając wydajne rozwiązania do ogrzewania i chłodzenia w warunkach domowych.

carrier-commercial-hvac-solutions-cool-office-buildings
Rozwiązania do budynków

poprzez ustanawianie standardów wydajności, oszczędności energii i zrównoważonego rozwoju firma Carrier oferuje rozwiązania z zakresu klimatyzacji, systemów kontroli budynków oraz usług energetycznych przewidzianych na cały okres użytkowania budynku.

carrier-transicold-vector-trailer-refrigeration-unit
Chłodzenie podczas transportu

urządzenia chłodzące podczas transportu, rozwiązania do monitorowania szeregowego chłodzenia i części zamienne firmy Carrier zapewniają bezpieczny i niezawodny transport żywności i napojów, zasobów medycznych oraz innych nietrwałych materiałów dla osób i przedsiębiorstw na całym świecie.

woman-hypermarket-fresh-vegetables
Chłodzenie do celów komercyjnych

nasze rozwiązania chłodnicze, stworzone na potrzeby przemysłu spożywczego oraz handlu produktami żywnościowymi, powstały na bazie technologii kolejnej generacji w celu zachowania świeżości, zapewnienia bezpieczeństwa i polepszenia wyglądu produktów żywnościowych i napojów sprzedawanych na całym świecie.

willis-carrier-portrait-1920-silhouette
NATURALNY PRZYWÓDCA

Firma Carrier od samego początku wykazywała talenty przywódcze. Wzięło się to nie tylko z faktu stworzenia całkowicie nowego, innowacyjnego produktu, ale również przez konsekwencje tego działania, czyli ustanowienie standardów odpowiedzialności za środowisko. Od 1994 r. stoimy na czele firm, które wycofują z użycia czynniki chłodnicze szkodliwe dla warstwy ozonowej, wdrażając równocześnie wiele z najwydajniejszych na świecie systemów grzewczych i chłodzących oraz klimatyzacji.

Głównym założeniem przyświecającym naszej działalności biznesowej jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie zużycia ograniczonych zasobów na ziemi. Wiemy, jakie znaczenie ma zachowanie odpowiedzialnej równowagi między komfortem życia dzisiejszego dnia a światem, w którym będziemy żyć jutro.

Learn More

Featured Stories

carrier-conservation-meter
Keeping Conservation Cool

The Carrier CO₂NSERVATION Meter demonstrates our ongoing commitment to the environment, and it isn't slowing down anytime soon.

blue-sky-lower-co2
Keeping Refrigeration Innovative

By using recycled carbon dioxide (CO₂) as a refrigerant instead of synthetic refrigerants, Carrier is helping balance sustainability with efficiency and performance in commercial refrigeration systems.

strawberries-in-containers
Keeping Strawberries Refrigerated

As delicate as they are delicious, strawberries must make an amazing journey to get from the field to your fingertips – and precise Carrier technology makes it all possible.

comfortable-girl-with-pet
Keeping Homes Warm

While the outdoor weather is beyond your control, Carrier’s efficient heating solutions ensure that the indoor forecast is always entirely up to you.

Speak Up
Program Speak Up firmy Carrier oferuje wiele kanałów komunikacji umożliwiających zgłaszanie rzeczywistych, podejrzewanych lub potencjalnych naruszeń naszego Kodeksu etycznego za pośrednictwem jednej platformy dostępnej pod bezpłatnym numerem lub za pośrednictwem strony internetowej. Obie opcje umożliwiają anonimowe zgłaszanie takich wątpliwości.
Speak Up