Agregat chłodniczy CO2 w szpitaluSzpitale wymagają stabilnych, niezawodnych urządzeń chłodniczych, aby zapewnić pacjentom opiekę wysokiej jakości. Placówki medyczne działają 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i wymagają innowacyjnych i wydajnych systemów spełniających ich potrzeby. Firma Carrier ma szerokie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań dla szpitali, które wykorzystują naturalne czynniki chłodnicze do chłodzenia i ogrzewania, co czyni ją partnerem dla tych krytycznych obiektów.

Jedną z istotnych korzyści płynących ze współpracy z firmą Carrier w środowisku szpitalnym jest możliwość odzysku ciepła. Takie podejście oferuje znaczne korzyści, ponieważ ciepło wytwarzane podczas procesów chłodzenia i mrożenia można wykorzystać do ogrzewania wody, wspierając dekarbonizację i zastępowanie urządzeń opalanych gazem oraz zapewniając oszczędności operacyjne. Firma Carrier ma specjalistyczną wiedzę niezbędną do projektowania i dostarczania wydajnych oraz innowacyjnych systemów, które spełniają unikalne potrzeby każdego środowiska szpitalnego.

Firma Carrier rozumie krytyczny charakter środowisk szpitalnych i angażuje się w dostarczanie niezawodnych i wydajnych rozwiązań. Pomagamy szpitalom osiągnąć maksymalne korzyści i optymalną wydajność dzięki naszym systemom chłodzenia i ogrzewania. Pozwól naszemu zespołowi ekspertów poprowadzić Cię przez proces projektowania, dostarczania i obsługi systemu, który spełnia potrzeby środowiska szpitalnego, jednocześnie wspierając wysiłki na rzecz dekarbonizacji i zapewniając oszczędności operacyjne.