Adatvédelmi nyilatkozat

Az UTC Climate, Controls & Security és leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (együttesen: "CCS") elkötelezettek ezen honlap ("honlap") látogatói és a mobilalkalmazásai ("alkalmazások") felhasználói adatainak védelme tekintetében. Fontos, hogy felhasználóink megértsék, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és adjuk ki (az alábbiak szerinti) Személyes adatokat.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a CCS honlapok és mobil alkalmazások által gyűjtött személyes adatokra vonatkozó eljárásainkat, kivéve, ha egy adott honlap vagy mobilalkalmazás külön adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezik.

Milyen személyes adatokat gyűjt a CCS? Hogyan gyűjt ilyen adatokat?

A "személyes adat" olyan információ, amelyen keresztül egy természetes személy azonosítható vagy vélhetően azonosítható. A CCS gyűjtheti, felhasználhatja és feldolgozhatja az Ön Személyes adatait annak érdekében, hogy rendelkezésére bocsássa a kért szolgáltatásokat, termékeket vagy információkat.

Az információk gyűjtése átlátható lesz az Ön számára, és lehetősége lesz arra, hogy eldöntse, hogy megadja-e azokat, vagy sem. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg a kért Személyes adatokat, akkor a CCS esetleg nem tudja befejezni a tranzakciót, vagy rendelkezésére bocsátani a kért információt, szolgáltatást vagy terméket.

A CCS űrlap vagy kérelem benyújtásakor, vagy termékregisztráció során gyűjthet adatokat, beleértve Személyes adatokat is, például: név, fizikai cím, cég, amelynek dolgozik, telefonszám, e-mail cím és faxszám. A CCS kérheti Önt, hogy adjon tájékoztatást a regisztrálandó termékről is, illetve az azt telepítő vagy karbantartó személyről / vállalatról.

A CCS a honlap vagy az alkalmazások használata során is gyűjthet adatokat, például eszközazonosítókat, IP-címeket, naplófájlokat és helyadatokat. További információért olvassa el az alábbi "Hogyan használja a CCS a sütiket (cookies) vagy más nyomkövetési technológiákat?"című fejezetet.

Lehet, hogy további adatokat kell gyűjtenünk egy bizonyos Ön által használt vagy kért űrlappal, funkcióval vagy egyéb szolgáltatással kapcsolatban. Az ilyen adatok tartalma a gyűjtés módjától és az adatgyűjtés konkrét céljától függ.

Miért gyűjti személyes adatait a CCS?

Célunk ezen adatok összegyűjtése során, hogy egyedi igényeinek és érdeklődésének megfelelő, testre szabott szolgáltatásokat és tartalmakat biztosítsunk. Az Ön adatait felhasználhatja a CCS a szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez, felhasználói hitelesítéshez, és hogy lehetővé tegye az Ön számára, hogy hozzáférjen a honlap, az alkalmazások vagy a közösségi média oldalak bizonyos területeihez, vagy hogy lehetővé tegye, hogy álláspályázatot nyújtson be a CCS-hez.

A honlapon vagy az alkalmazásokon keresztül gyűjtött személyes adatok a következőkre használhatók fel:

 • kért információk, tételek vagy szolgáltatások rendelkezésre bocsátása;
 • a CCS-hez kapcsolódó termékek, szolgáltatások, promóciók és események reklámozása;
 • termékeink, szolgáltatásaink, felméréseink, honlapjaink és alkalmazásaink fejlesztése;
 • honlapunk és alkalmazásaink használatának elemzése;
 • befektetői szolgáltatások nyújtása;
 • ha álláspályázatot nyújt be, a CCS karrier iránti érdeklődésének értékelése és/vagy a pályázat benyújtásának lehetővé tétele;
 • az Ön helyadatainak megszerzése a kért információ vagy szolgáltatás nyújtásának érdekében;
 • csalás elleni védelem, vagy gyanús vagy tényleges jogellenes tevékenység kivizsgálása;
 • szűrés a jogszabályok által előírt szankciókra és terrorizmusellenes listákra való tekintettel;
 • a bűnüldöző vagy más kormányzati hatóságok törvényes jogi kérésének megválaszolása;
 • új ajánlatok kifejlesztése, termékeink minőségének javítása, a felhasználói élmény javítása és személyre szabása, valamint a jövőbeli tartalom jobb előkészítése az Ön és az általános felhasználói populáció érdeklődési köre alapján; vagy
 • jogi kötelezettségek teljesítésének és betartásának biztosítása érdekében végzett vizsgálatok.

Az Önnel kötött szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítését kivéve, a személyes adatok felhasználása csak a fentiekben meghatározott jogos üzleti érdekek alapján történik.

Hol tárolják a személyes adatokat?

Mivel a CCS és annak anyavállalata, a United Technologies Corporation ("UTC") számos országban jelenlévő globális vállalat, az Ön adatait egyik jogi személy átadhatja (az adott esetben különböző országban lévő) másiknak a CCS és UTC vállalatcsoporton belül a fent felsorolt célok elérése érdekében. Ezen országok közé tartozik az Egyesült Államok, az Európai Unió tagállamai, Kanada és további országok, köztük ázsiai országok is. Az Ön Személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően és kizárólag a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben továbbítjuk. Az UTC és a CCS vállalatcsoporton belül az információk a Kötelező vállalati szabályok szerint kerülnek átadásra.

A CCS a rendelkezésre álló jogi mechanizmusokra támaszkodik, amelyek lehetővé teszik a személyes adatok határokon átnyúló átadását. Amennyiben a CCS az átruházás engedélyezésére vonatkozó szabványos szerződési klauzulákat (más néven a modellklauzulákat) vagy Kötelező vállalati szabályokat alkalmazza, a CCS eleget tesz ezeknek a követelményeknek, beleértve esetleges, e követelmények és jelen Adatvédelmi nyilatkozat közötti összeférhetetlenség esetén.

Használja a CCS az Ön személyes adatait arra, hogy kapcsolatba lépjen Önnel?

A CCS az Ön által megadott személyes adatokat felhasználhatja a termékekkel, szolgáltatásokkal, promóciókkal, különleges ajánlatokkal, felmérésekkel és egyéb, az Ön számára érdekes információkra vonatkozó kapcsolatfelvételre. Ha nem kíván ilyen jellegű értesítést kapni, kérjük, használja a "leiratkozás" funkciót a honlapon vagy az alkalmazásban, vagy írjon nekünk a [email protected] címre. Ezenkívül a CCS biztosítja, hogy az elektronikus úton küldött bármely marketingkommunikáció egyszerű lehetőséget biztosít Önnek a kikapcsoláshoz vagy leiratkozáshoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha leiratkozik a marketingkommunikációról, az Ön fiókjáról vagy a tranzakciókról szóló értesítéseket továbbra is kaphat.

A CCS megosztja az összegyűjtött információkat?

A CCS a fent meghatározott célokból megoszthatja az Ön személyes adatait kapcsolt vállalkozásaival, például az UTC cégcsoportjába tartozó vállalatokkal és/vagy azokkal a cégekkel, amelyekben a CCS közvetlen vagy közvetett tulajdonjoggal rendelkezik.

A CCS nem fogja eladni vagy más módon átadni vagy megosztani az Ön személyes adatait mással, a fenti vállalatokon kívül, kivéve:

 • a szolgáltatókkal, kereskedelmi képviselőkkel, forgalmazókkal, ügynökökkel vagy vállalkozókkal, amelyek a CCS nevében végeznek szolgáltatásokat. A CCS csak olyan harmadik félnek adja át az Ön személyes adatait, amelynek a CCS szerződésben korlátozta az információ felhasználását vagy közzétételét, kivéve, ha az a szolgáltatás CSS nevében történő elvégzéséhez vagy a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges;
 • a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, többek között a bűnüldöző hatóságok, bíróságok vagy más kormányzati hatóságok törvényes kérelmeire válaszul;
 • gyanús vagy tényleges jogellenes tevékenység vizsgálatának érdekében;
 • fizikai sérülés vagy anyagi veszteség megakadályozásának érdekében; vagy
 • üzleti tevékenységünk vagy eszközeink egy részének vagy teljességének eladásának vagy átruházásának (beleértve a csődöt is) támogatása érdekében.

Szolgáltatóink kezelhetik és feldolgozhatják az Ön személyes adatait az Egyesült Államokban, az Európai Unió tagállamaiban, Kanadában, Ázsiában és más joghatóságokban is.

Hogyan védi a CCS a személyes adatokat?

A CCS elkötelezett a személyes adatok biztonsága és sértetlensége tekintetében. A CCS ésszerű fizikai, elektronikus és vezetési eljárásokkal rendelkezik az Ön személyes adatai védelme érdekében. Az internetes kommunikáció természetéből adódóan azonban nem garantálhatjuk, és nem szavatolhatjuk, hogy az Ön által számunkra küldött adatok átvitele biztonságos.

Hogyan tudja Ön javítani, megváltoztatni vagy törölni a CCS-nél tárolt adatait?

Ön bármikor kérheti személyes adatai elérését, frissítését, javítását, módosítását vagy törlését. A CCS ésszerű erőfeszítéseket fog tenni az információk időben történő frissítésére és/vagy eltávolítására. A felhasználó adatainak és biztonságának megóvása érdekében a CCS lépéseket tesz annak érdekében, hogy ellenőrizze a felhasználó személyazonosságát, mielőtt bármilyen kért módosítást végrehajtana. A személyes adatokhoz való hozzáférés, a személyes adatok módosítása vagy törlése, a honlapon felmerülő problémák bejelentése, kérdések feltevése vagy bármely panasz előterjesztése érdekében küldjön egy e-mailt a [email protected] címre. Néhány honlapunk, alkalmazásunk és közösségi média fiókunk lehetővé teszi, hogy onnan közvetlenül végezzen javításokat, anélkül, hogy további kapcsolatba kellene lépnie a CCS-szel.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy habár mi segítünk Önnek a személyes adatok védelmében, az Ön felelőssége, hogy másoktól védje jelszavait és egyéb hozzáférési adatait.

Mit kell tudnia az ezen a honlapon megjelenő harmadik fél linkjeiről?

Bizonyos esetekben a CCS honlap tartalmazhat linkeket nem CCS által fenntartott honlapokhoz, amelyeket a CCS elvárható gondossággal ilyen linkként jelöl meg. A CCS azonban nem tudja befolyásolni az ilyen harmadik fél honlapjait, és nem tehető felelőssé a más honlapok által használt tartalomért vagy adatvédelmi eljárásért. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik a harmadik fél által Önről gyűjtött információkra.

Hogyan használja a CCS sütiket (cookies) vagy más nyomkövetési technológiákat?

Sütik (Cookies)

Lehetséges, hogy a CCS sütiket használ ezen a honlapon. A sütik a felhasználók számítógépére küldött és ott tárolt kis szöveges fájlok. A sütiket arra használjuk, hogy lehetővé tegyük a honlap számára a visszatérő felhasználók felismerését, megkönnyítsük a felhasználók hozzáférését a honlaphoz, és lehetővé tegyük a honlap számára, hogy olyan összesített adatokat gyűjtsön, amelyek lehetővé teszik a tartalom fejlesztését. A sütik nem károsítják a felhasználók számítógépét vagy adatállományait. Ha nem kívánja befogadni a jelen vagy bármely más CCS-honlap sütieit, , módosítsa a böngészőprogram beállításait a sütik használatának tiltása vagy kikapcsolása érdekében. Vegye figyelembe, hogy a sütik vagy hasonló technológiák tiltása vagy kikapcsolása megakadályozhatja abban, hogy hozzáférjen bizonyos tartalmainkhoz vagy a honlapon található egyes funkciók használatához. Lehetséges, hogy a CCS honlap üzleti vagy reklámpartnereink sütieit és hasonló technológiáit használja, , amelyek lehetővé teszik a CCS számára, hogy megtudja, mely hirdetések hozzák a felhasználókat a honlapjára.

A felhasználó doménje, böngészője típusa, a hozzáférés dátuma és időpontja, valamint a megtekintett oldalak alapján a CCS a honlapjain figyelemmel kíséri a felhasználók tipikus forgalmi viselkedését. Webszervereink gyűjtik a doménn neveket, de nem a látogatók elektronikus címét. Ezen adatokat annak érdekében gyűjtjük, hogy mérjük honlapunk látogatóinak számát, és meghatározzuk, hogy bizonyos területek forgalmának alapján a honlap mely területei hasznosak a felhasználók számára. A CCS ezeket az információkat a felhasználói élmény fejlesztése és a jövőbeli tartalom jobb előkészítése céljából használja a felhasználók érdekeinek megfelelően.

Webpoloska (Web Beacons)

Lehetséges, hogy ezz a honlap webpoloskákat is használ. A webpoloska általában egy honlapon lévő képpont, amely segítségével a célzott hirdetések megjelenítéséhez nyomon követhető, hogy egy felhasználó meglátogatott-e egy adott honlapot. A webpoloskákat a sütikkel együtt használják, ami azt jelenti, hogy ha kikapcsolja a böngésző sütijeit, a webpoloskák nem tudják nyomon követni tevékenységét. A webpoloska továbbra is rögzíti az oldallátogatást, de nem az Ön egyedi adatait.

A webpoloska  által összegyűjtött információk tartalmazhatnak IP-címeket (lásd alább). A webpoloska adatok felhasználhatók az alábbi célokra is:

 • reklámozás, elektronikus levél auditálás és jelentéskészítés;
 • személyre szabás;
 • honlap forgalmi jelentések; és
 • egyedi látogatók számolása.

IP-címek

Az Internet Protocol (IP) cím olyan szám, amelyet a számítógép a hálózaton arra használ, hogy az minden világhálós bejelentkezés alkalmával azonosítsa a számítógépet.

A CCS összegyűjtheti és nyomon követheti az IP-címeket, többek között az alábbi célok érdekében:

 • a honlap biztonságának fenntartása;
 • honlapunk elérésének egyes felhasználókra való korlátozása;
 • technikai problémák megoldása; és
 • a CCS honlapok használatának jobb megértése.

Naplófájlok

Lehtséges, hogy a CCS (vagy harmadik fél a CCS nevében) adatokat gyűjt naplófájlok formájában, amelyek rögzítik a honlap tevékenységét és a világhálós felhasználók szokásairól szóló statisztikákat.

A naplófájlokat csak belső célokra használják. A naplófájlok használatával a CCS folyamatosan javíthatja és testre szabhatja honlapjait és alkalmazásait.

A naplófájlok bejegyzései segítségünkre vannak többek között az alábbiak összegyűjtésében:

 • belső marketing és demográfiai tanulmányok;
 • a felhasználó böngészőjének típusa és operációs rendszere;
 • információk egy felhasználó munkamenetéről (például az URL, a honlap meglátogatásának dátuma és időpontja, valamint a honlapunkon megtekintett oldalak és ott töltött időtartam); és
 • más hasonló navigációs vagy kattintásos adat.

Közösségi hálózati oldalak adatai

A közösségi hálózati adatok olyan információk, amelyeket – az Ön engedélye alapján – egy harmadik fél közösségi hálózata oszt meg egy harmadik fél, például a CCS, alkalmazásfejlesztővel. A közösségi hálózati oldal adatai magukban foglalják az Ön profiljához tartozó bármely egy harmadik fél közösségi hálózati oldalán tárolt információt. Az ilyen közösségi hálózatok közé tartozhatnak), többek között, a Twitter, a Facebook, és a Google+.

Ha kívánja megtudni, hogy az Ön adatait hogyan kapjuk meg mi (vagy egy harmadik félalkalmazásfejlesztői) a közösségi hálózaton keresztül, tekintse meg a megfelelő közösségi hálózat beállítás oldalát. Ezzel Ön tudomásul veszi, hogy személyes adatait felhasználhatjuk a közösségi hálózattal való adategyeztetéshez hirdetési célokra.

A CCS nem tudja harmadik felekkel megosztott adatok biztonságát biztosítani, beleértve a közösségi hálózati oldalakkal megosztott adatokat.

A sütikről és más nyomkövetési technológiákról további információkért kattintson ide.

Hogyan használhatja a CCS a helyadatokat?

A CCS építkezési technológiák globális szolgáltatója. A tűzbiztonság, a biztonság, az épületautomatizálás, a fűtés, a szellőztetés, a légkondicionáló- és hűtőrendszerek és szolgáltatások előmozdítják az integrált, nagy teljesítményű, biztonságosabb, intelligensebb és fenntarthatóbb épületeket. Az alábbiak néhány példa arra, hogy mikor kérhet egy CSS szolgáltatás helymeghatározási adatokat:

 • Az épülettermékek javításának érdekében, például az Ön helyadatainak felhasználása az egyik épületünkben a szellőzés, a fűtés és a hűtés dinamikus beállításaihoz, a világítás be- vagy kikapcsolásához vagy az ajtók kinyitásához;
 • Ha Ön székhelyünk egy látogatója vagy alkalmazottja, az Ön helyadatainak felhasználása hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben megtalálhassa a legközelebbi nyomtatót vagy konferenciateremet, hogy ezzel magasabb szintű élményt kaphasson a központunkban;
 • A Supra™ szolgáltatásokat használó ingatlanügynökök számára adatok küldéséhez, fogadásához, a Supra alkalmazásban való megjelentetéséhez;
 • Annak meghatározásához, hogy mely szerviztechnikus tartózkodik legközelebb a szervizhíváshoz.

Ezenkívül a CCS felhasználhatja a helymeghatározó adatokat tartózkodási helyre és/vagy időmérésre a munkavállalók vagy vállalkozók számára.

Mindezekben az esetekben a CCS engedélyt kér a helyadatok gyűjtésére, így az adatok gyűjtése átláthatóvá válik - Önnek lehetősége lesz eldönteni, hogy megadja-e a helyadatait. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg a helyadatait, akkor a CCS nem feltétlenül tudja a kért szolgáltatást nyújtani vagy a kért tranzakciót elvégezni.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

A CCS-nek megadott személyes adatait csak addig tárolják, amíg az az adatgyűjtést megalapozó célok érdekében ésszerű módon szükséges, figyelembe véve a szerződéses kötelezettségek teljesítésének szükségességét, az ügyfélszolgálati kérdések megoldását, a jogi követelményeknek való megfelelést és az új vagy továbbfejlesztett szolgáltatások nyújtását a felhasználóknak. Ez azt jelenti, hogy a CCS honlapja vagy alkalmazása használatának befejezése után ésszerű hosszúságú időszakon át megőrizzük az Ön Személyes adatait. Ezen időszak elteltével az Ön Személyes adatait minden CCS-rendszerről figyelmeztetés nélkül törölni fogják.

Milyen további információkat kell egy adott felhasználónak tudnia?

Szülők, gondviselők és gyermekek: Alkalmazásainkat és honlapunkat olyan látogatóknak szánjuk, akik legalább 18 évesek, vagy a lakóhelyük szerinti joghatóságuk alapján nagykorúak. A CCS nem kér kifejezetten információt gyermekektől, nem nyújt kifejezetten gyermekeknek szóló termékeket vagy szolgáltatásokat. Ha Ön nem felel meg az életkori követelményeinek, ne adja meg a személyes adatait ezen vagy bármely más CCS honlapon vagy alkalmazásban.

Kaliforniai felhasználók: kaliforniai lakosok évente elkérhetik és megkaphatjákk a CCS által más vállalkozásokkal marketing használatuk céljából az előző naptári évben megosztott információkat (a kaliforniai "Shine the Light" tv. által meghatározott módon). Adott esetben ezek az információk magukban foglalják a megosztott személyes adatok kategóriáinak listáját, valamint azoknak a harmadik feleknek a nevét és címét, amelyekkel a CSS ezt az információt a közvetlenül előző naptári évben megosztotta. Ezen információk megszerzéséhez kérjük, küldjön egy elektronikus levelet a [email protected] címre az alábbi szöveggel a tárgy mezőben, valamint az üzenet szövegtörzsében: “California Shine the Light Privacy Request”.

EU-beli felhasználók az: Önnek jogában áll panaszt benyújtani a nemzeti vagy állami adatvédelmi hatósághoz, amely felügyeleti hatóságként is ismert lehet. Önnek joga van továbbá: (i) személyes adatokhoz való hozzáférést kérni, azokat javítani vagy törölni; (ii) korlátozásokat kérni; vagy (iii) megtagadni bizonyos személyes adatok feldolgozását, és bizonyos körülmények között kérheti az adatok hordozhatóságát. Ha a CCS-szel kapcsolatba kíván lépni a korlátozások vagy a hordozhatóság, javítás vagy törlés tekintetében, kérjük, használja a jelen nyilatkozat végén feltüntetett elérhetőségeket.

USA-beli felhasználók : A CCS nem kér társadalombiztosítási azonosítószámokat honlapján keresztül. A CCS azonban kéri a társadalombiztosítási azonosítószámot, ha ezt törvény írja elő, például az alkalmazottak adó- és bérszámfejtése céljából. Amikor a CCS társadalombiztosítási számokatgyűjt össze és/vagy használ fel, a CCS azokat megfelelő gondossággal, bizalmasan kezeli, ahhoz csak azok férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladatuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A CCS megfelelő műszaki biztosítékokat és megőrzési terveket alkalmaz.

Hogyan változtathatja meg a CCS ezt az adatvédelmi nyilatkozatot?

Mivel a CCS kiterjeszti és fejleszti honlapját és alkalmazásait, előfordulhat, hogy frissítenie kell ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat időről időre előzetes értesítés nélkül módosítható. Javasoljuk, hogy rendszeresen kíserje figyelemmel az Adatvédelmi nyilatkozat változásait. A lényegi változásokat az Adatvédelmi nyilatkozat elején kiemelten tesszük közzé.

Hogyan lehet kapcsolatba lépni a CCS-szel?

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van az Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vagy információt szeretne kapni arról, hogy mi vagy szolgáltatóink hogyan kezeljük az Ön Személyes adatait, vagy ha bármi mást tehetünk azért, hogy maximalizáljuk a honlap vagy az alkalmazás értékét Önnek, kérjük, írjon a [email protected] címre. Ha általános kérdései vannak a CCS adatvédelmi eljárásával kapcsolatban, küldjön egy e-mailt a következő címre: [email protected].

Ha Ön olyan országban tartózkodik, amelyre az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) vonatkozik, és szeretne kapcsolatba lépni a helyi adatvédelmi felelőssel, ,  címezze elektronikus levelét a megfelelő személynek . Ha nem kívánja személyes adatait megosztani velünk, vagy szeretné eltávolítani személyes adatait, kövesse ezt a linket.

Utoljára frissítve 2017. augusztus 28-án