A Carrier Global Corporation, valamint annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (együttesen: „cégünk”) elkötelezettek amellett, hogy megóvják weboldalaink („weboldalak”) és mobilalkalmazásaink („alkalmazások”) felhasználóinak magánéletét. Fontos, hogy felhasználóink tisztában legyenek a személyes adatok gyűjtésének, használatának és közzétételének mikéntjével (az alábbiak szerint). Cégünk fizikai, műszaki és adminisztratív eljárásokat vezetett be az általunk gyűjtött személyes adatok védelmében.

A weboldalakon és alkalmazásokon keresztül gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatainkat jelen Adatvédelmi nyilatkozat rögzíti; kivételt képeznek ez alól azok a weboldalak vagy mobilalkalmazások, amelyekre külön adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

Cégünk emellett Általános adatvédelmi nyilatkozattal is rendelkezik, amely az olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Carrier weboldalai és alkalmazásai használata nélkül gyűjthet és dolgozhat fel. Amennyiben Ön a jelen weboldalon keresztül kíván állást megpályázni, a weboldal Karrierlehetőségek számára fenntartott részén megadott személyes adatai cégünk által történő kezelésére ugyanitt, a Karrierlehetőségek menüpont alatt található, pályázókra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat az irányadó, és nem a jelen Adatvédelmi nyilatkozat. Az Egyesült Államokban élő magánszemélyek vonatkozásában cégünk rendelkezik HIPAA adatvédelmi nyilatkozattal és társadalombiztosítási azonosító számokra vonatkozó adatvédelmi szabályzattal. Weboldalain és alkalmazásaiban cégünk cookie-kat és más nyomkövető technológiákat alkalmazhat; erről Cookie-szabályzatunkban olvashat.

Az általunk gyűjtött személyes adatok A személyes adatok gyűjtésének mikéntje

„Személyes adat” bármely olyan információ, amellyel a természetes személy („érintett”) azonosítható. Cégünk az Ön személyes adatait az Ön által igényelt szolgáltatások, termékek vagy információk biztosítása érdekében gyűjti, kezeli és használja.

A személyes adatok gyűjtését átlátható módon végezzük; az adatszolgáltatás önkéntes, tehát Ön dönthet úgy, hogy személyes adataidat nem kívánja megadni. Amennyiben ez utóbbi jogával él, előfordulhat, hogy cégünk nem tud végrehajtani egy tranzakciót, vagy nem tudja biztosítani az Ön által igényelt szolgáltatásokat, termékeket vagy információkat.

Adatgyűjtésre, többek között személyes adatok gyűjtésére kerül sor akkor, amikor Ön űrlapot tölt ki, kérelmet nyújt be, vagy regisztrál egy terméket cégünknél; ilyen adatok lehetnek a következők: név, fizikai cím, munkahely, telefonszám, e-mail-cím és faxszám, valamint bármely, cégünknek szolgáltatott személyes adat. Cégünk felkérheti Önt az Ön által regisztrált termékre (pl. készülékazonosító) vagy a készüléket telepítő vagy karbantartó személyre/cégre vonatkozó adat szolgáltatására.

Adatgyűjtésre kerülhet sor, amikor Ön cégünk weboldalait vagy alkalmazásait használja; ilyenek lehetnek az eszközazonosítók, IP-címek, naplófájlok, helyadatok. További információkért lásd a lenti „Cookie-k és más nyomkövető technológiák használata” elnevezésű részt.

Előfordulhat, hogy az Ön által választott mobil- vagy internetszolgáltató ellentétes adatvédelmi állásponttal vagy nyilatkozattal rendelkezik, amely lehetővé teszi az Ön személyes adatainak rögzítését, használatát és/vagy megőrzését, amikor Ön ellátogat a weboldalakra, vagy használja az alkalmazásokat, azonban cégünknek nincs ráhatása az Ön személyes adatainak a weboldalak vagy az alkalmazások használata során harmadik felek által végzett gyűjtésére, és e tekintetben felelősséggel nem tartozik.

A személyes adatok gyűjtésének oka

Az adatgyűjtés célja az Ön egyedi igényeinek és érdekeinek megfelelő, testreszabott szolgáltatások nyújtása és tartalmak megjelenítése. Cégünk az Ön személyes adatait felhasználhatja szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez, az Ön felhasználóként történő hitelesítéséhez, weboldalunkhoz, alkalmazásainkhoz vagy közösségi oldalainkhoz való hozzáféréséhez, valamint cégünk álláshirdetésére való jelentkezése érdekében.

Kizárólag az alábbiakban felsorolt jogos üzleti érdekek érvényesítése érdekében használhatjuk fel az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adathasználat az Önnel kötött szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A weboldalakon vagy az alkalmazásokon keresztül gyűjtött személyes adatok a következő célokra használhatók fel:

 • alapvető üzleti tevékenységek, pl. ügyfelekkel való kommunikáció, üzleti tervezés;
 • befektetői szolgáltatások nyújtása;
 • kért információk, tételek vagy szolgáltatások nyújtása;
 • az Ön kérésének megválaszolása vagy az Ön által benyújtott űrlap további feldolgozása;
 • céges termékek, szolgáltatások, promóciók és rendezvények hirdetése;
 • termékeink, szolgáltatásaink, weboldalaink és alkalmazásaink fejlesztése;
 • az Ön személyazonosságának ellenőrzése az itt felsorolt ​​egyéb célok bármelyikének biztonsága érdekében;
 • weboldalunk és alkalmazásaink böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése;
 • bűnüldöző hatóságok vagy kormányzati hatóságok törvényes adatkérelmére adott válasz;
 • kért információk vagy szolgáltatások biztosítása érdekében helyadatok beszerzése;
 • csalás elleni védelem, illetve jogellenes tevékenység gyanúja vagy tényleges jogellenes tevékenység kivizsgálása;
 • új ajánlatok kidolgozása, termékeink minőségének javítása, felhasználói élmény javítása és személyre szabása, valamint az Ön és az átlagos felhasználók érdekei alapján a tervezett tartalmak jobb előkészítése; vagy
 • jogi kötelezettségek betartásának, valamint betartása biztosítása érdekében történő vizsgálatok lefolytatása.

A személyes adatok tárolása

Mivel cégünk nemzetközi vállalat, amely különböző országokban található kirendeltségekkel rendelkezik, a fenti céloknak való megfelelés érdekében adatokat továbbíthat egy másik jogi személy részére, vagy egy másik országba. Ilyen ország lehet az Egyesült Államok, az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Királyság, Svájc, Kanada és más országok, többek között néhány ázsiai ország is. Személyes adatait a vonatkozó jogi követelményeknek megfelelően és kizárólag a fent meghatározott célokhoz szükséges mértékben továbbítjuk.

A személyes adatok határokon átnyúló törvényes továbbításának biztosítása érdekében cégünk a rendelkezésre álló jogi mechanizmusokra támaszkodik. Amennyiben cégünk az adattovábbítás engedélyezése terén általános szerződési feltételekre (más néven modellként szolgáló klauzulák) vagy kötelező erejű vállalati szabályokra hagyatkozik, köteles betartani az azokban megfogalmazott követelményeket, többek között abban az esetben is, ha a követelmények és a jelen Adatvédelmi nyilatkozat között ellentmondás áll fenn.

Személyes adatok kapcsolatfelvétel céljából történő használata

Cégünk az Ön által megadott személyes adatokat termékekre, szolgáltatásokra, promóciókra, különleges ajánlatokra, felmérésekre és egyéb információkra vonatkozó, érdeklődés alapján történő célzott kapcsolatfelvételre használhatja. Amennyiben nem szeretne ilyen értesítéseket, üzeneteket kapni tőlünk, használja a weboldalakon vagy az alkalmazásokban található „leiratkozás” funkciót, vagy jelezze kérését a [email protected] címre küldött e-mailben.

Cégünk gondoskodik arról, hogy az elektronikus úton küldött marketingkommunikáció tartalmazzon a nem kívánt lehetőségek kizárására vagy a leiratkozásra irányuló egyszerű megoldást. Felhívjuk figyelmét, hogy függetlenül attól, hogy a marketingtartalmú kommunikációról való leiratkozást választotta, továbbra is kaphat tőlünk értesítéseket, üzeneteket felhasználói fiókjainkról vagy a közöttünk realizált tranzakciókról.

Személyes adatait arra is használhatjuk, hogy direkt megkeresésre reagálva kapcsolatba lépjünk Önnel, vagy amennyiben Ön regisztrált a weboldalak egyikén értesítések, üzenetek fogadására, pl. a weboldal befektetőknek fenntartott részén, amennyiben van ilyen.

A cégünk által gyűjtött adatok harmadik felekkel történő megosztása

Cégünk a fentiekben meghatározott célok érdekében az Ön személyes adatait megoszthatja kapcsolt vállalkozásaival és leányvállalataival, mint például azokkal a társaságokkal, amelyek ellenőrzése alatt állnak, akár közvetlen, akár közvetett módon.

Ezen felül cégünk szükség esetén megosztja a személyes adatokat, vagy azokhoz hozzáférést biztosít olyan harmadik személyek, például megbízható szolgáltatók, tanácsadók és vállalkozók részére, amelyek hozzáféréssel bírnak cégünk létesítményeihez és rendszereihez, vagy szolgáltatásokat nyújtanak cégünk számára, továbbá a kormányhivatalok vagy egyéb ügynökségek részére, a törvény által előírtak szerint. Az Ön személyes adatait a cégen kívül kizárólag a következő felekkel, illetve a következő célokból vagyunk jogosultak megosztani:

 • az általunk a nevünkben végzett szolgáltatásnyújtás céljából megbízott szolgáltatókkal, kereskedőkkel, forgalmazókkal, ügynökökkel vagy vállalkozókkal. Cégünk az Ön személyes adatait kizárólag olyan harmadik felekkel osztja meg, amelyek számára szerződésben rögzítette az adatok felhasználásának vagy nyilvánosságra hozatalának korlátozását, kivéve, ha arra a nevünkben végzett szolgáltatásnyújtás vagy a jogi követelmények betartása céljából van szükség;
 • jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, beleérve többek között az adó- és szabályozási kötelezettségek teljesítését, az adatok megosztását munkaügyi szervezetekkel, szakszervezetekkel és üzemi tanácsokkal, valamint bírósági eljárásra vagy a bűnüldöző hatóságok vagy kormányzati hatóságok törvényes adatkérelmére adott válaszként;
 • jogellenes tevékenység gyanúja vagy tényleges jogellenes tevékenység kivizsgálása céljából;
 • testi épség megőrzése vagy pénzügyi veszteség elkerülése érdekében; vagy
 • vállalkozásunk vagy eszközeink részben vagy egészben történő értékesítése vagy átruházása céljából (beleértve azt az esetet is, ha a vállalkozás csődbe menne).

Személyes adatai megőrzését és kezelését megfelelő jogi és szerződéses keretek között az Egyesült Államokban, az Európai Unió tagállamaiban, az Egyesült Királyságban, Svájcban, Kanadában, Ázsiában és más joghatóságokban működő szolgáltatóink is végezhetik.

A személyes adatok védelmének biztosítása

Cégünk elkötelezett amellett, hogy biztosítsa a személyes adatok sértetlenségét és biztonságát. Az Ön személyes adatainak védelme érdekében észszerű fizikai, műszaki és adminisztratív eljárásokat fogadtunk el. Az internetes kommunikáció természete miatt azonban nem tudjuk garantálni, szavatolni az adatok Ön által végzett továbbításának biztonságát.

A személyes adatok megőrzése

Cégünknek átadott személyes adatait kizárólag a tárolás céljához észszerűen szükséges ideig őrizzük meg, figyelembe véve azt a tényt, hogy cégünk köteles betartani szerződéses kötelezettségeit, megoldani az ügyfélszolgálati problémákat, betartani a jogi követelményeket, és új vagy továbbfejlesztett termékeket és szolgáltatásokat biztosítani a felhasználóknak. Ez azt a jelenti, hogy cégünk azt követően is jogosult észszerű időn belül megőrizni az Ön személyes adatait, miután Ön felhagyott cégünk weboldalainak vagy alkalmazásainak használatával. Ezen időszak végével személyes adatait értesítés nélkül töröljük valamennyi rendszerünkből.

A cég által megőrzött személyes adatok javítása, módosítása vagy törlése

Bármikor kérheti személyes adatainak frissítését, javítását, módosítását vagy törlését, illetve az azokhoz való hozzáférést. Cégünk észszerű erőfeszítést tesz az Ön személyes adatainak időben történő frissítésére és/vagy eltávolítására. A felhasználó magánéletének és biztonságának megóvása érdekében cégünk – még mielőtt bármilyen hozzáférést vagy módosítást végrehajtana – megteszi a szükséges lépéseket a felhasználó személyazonosságának ellenőrzésére. Személyes adatainak elérése, frissítése, javítása, módosítása vagy törlése érdekében, valamint az adatvédelemmel és a magánélet védelmével kapcsolatos kérdések vagy aggodalmak felvetése céljából lépjen velünk kapcsolatba a [email protected] e-mail-címen. Vannak olyan weboldalaink, alkalmazásaink és közösségimédia-fiókjaink, ahol közvetlenül elvégezheti a javításokat anélkül, hogy kapcsolatba kellene lépnie cégünkkel.

Felhívjuk figyelmét, hogy bár támogatjuk Önt személyes adatainak védelmében, a jelszavak és az egyéb hozzáférési hitelesítő adatok megóvása az Ön felelőssége.

Tudnivalók a jelen weboldalon található, harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokról

Cégünk megjeleníthet harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat; ezek egyértelmű azonosítására észszerű erőfeszítéseket teszünk. Cégünknek azonban nincs ráhatása ezen harmadik felek weboldalaira, így nem vállalhat felelősséget ezen weboldalak tartalmáért vagy az általuk alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokért. a jelen Adatvédelmi nyilatkozat továbbá nem szabályozza a harmadik felek által Önről gyűjtött adatokat.

Cookie-k és más nyomkövető technológiák használata

Cookie-k

Cégünk a jelen weboldalon cookie-kat használ. A cookie-k kis, szöveges fájlok, amelyeket a meglátogatott honlapok küldenek a felhasználó számítógépére, ahol a rendszer eltárolja őket. Cookie-kat használunk annak érdekében, hogy a weboldal felismerje a visszatérő felhasználókat, megkönnyítse a felhasználók hozzáférését a weboldalhoz, és lehetővé tegye a tartalom fejlesztését támogató, összesített adatok összeállítását. A cookie-k nem károsítják a felhasználók számítógépét vagy fájljait. Ha nem akarja engedélyezni a cookie-k mentését cégünk valamely weboldalának használata során, módosítsa a böngészőbeállításokat, és tiltsa le a cookie-k használatát. A cookie-k vagy hasonló technológiák letiltása azonban megakadályozhatja, hogy a tartalmak bizonyos részéhez hozzáférjen, vagy használja a weboldal egyes funkcióit. Cégünk üzleti vagy hirdetési partnereink által elhelyezett cookie-kat és hasonló technológiákat is használhat, amelyek révén képet alkotunk arról, hogy mely hirdetések vezetik a felhasználókat weboldalunkra.

Emellett figyeljük a felhasználók hálózati forgalmi szokásait weboldalainkon a felhasználó domainneve, a böngésző típusa, a hozzáférés dátuma és ideje, valamint a megtekintett oldalak alapján. Webszervereink a látogatók e-mail-címét nem gyűjtik, azonban a domainneveket igen. Utóbbiak gyűjtése a weboldalunkat látogatók számának mérése érdekében szükséges, valamint ahhoz, hogy az egyes területekre irányuló forgalom alapján meghatározhassuk, hogy mely területeket találják hasznosnak felhasználóink. Cégünk arra használja ezeket az információkat, hogy javítsa a felhasználók weboldalon szerzett tapasztalatait, és hogy a felhasználók érdekei alapján jobban elő tudja készíteni a tervezett tartalmakat.

Webjelzők (web beacons)

a jelen weboldalon webjelzőket is használunk. A webjelző egy weboldalon elhelyezett pixel, amelynek segítségével nyomon követhető, hogy a felhasználó meglátogatott-e egy adott weboldalt, célzott hirdetések megjelenítése érdekében. A webjelzők a cookie-kkal együtt használatosak, így ha letiltja a cookie-k használatát a böngészőben, a webjelzők nem fogják tudni követni az Ön tevékenységét. A webjelző továbbra is webhelylátogatásnak számít, azonban az Ön egyedi adatainak rögzítése nem történik meg.

A webjelzők által gyűjtött adatok között IP-cím is szerepelhet (lásd alább). A webjelzők által gyűjtött adatok a következőkre is használhatók:

 • reklámtevékenység és e-mailek ellenőrzése, jelentések készítése;
 • személyre szabás;
 • weboldalforgalomról szóló jelentés; valamint
 • egyedi látogatók számlálása.

IP-címek

Az IP-cím egy szám, amelynek segítségével a hálózat számítógépei azonosítják az Ön számítógépét, amikor internetkapcsolatot létesít.

Cégünk a következő céllal gyűjti és követi nyomon az IP-címeket:
 • a weboldalak biztonságának és védelmének fenntartása;
 • a weboldalakhoz való hozzáférés korlátozása bizonyos felhasználók számára;
 • technikai problémák elhárítása; és
 • cégünk weboldalai használatának jobb megértése.

Naplófájlok

Cégünk (vagy a cégünk által megbízott harmadik fél) naplófájlokat is használhat adatgyűjtésre; a naplófájlok rögzítik a weboldalon végzett tevékenységeket, és statisztikákat készítenek az internetes felhasználók szokásairól.

A naplófájlokat kizárólag belső célokra használjuk. A naplófájlok használatával cégünk folyamatosan képes fejleszteni és testreszabni weboldalait és alkalmazásait.

A bejegyzések többek között a következő információk gyűjtésében nyújtanak segítséget:

 • belső marketing és demográfiai tanulmányok;
 • a felhasználó által használt böngésző típusa és az operációs rendszer;
 • a felhasználói munkamenetre vonatkozó információk (pl. az URL, a weboldalunk látogatásának dátuma és időpontja, valamint a meglátogatott oldalak és a látogatás időtartama); valamint
 • egyéb hasonló navigációs vagy kattintások nyomon követésével nyert adatok.

Közösségi hálózati adatok

A közösségi hálózati adatok olyan adatok, amelyeknek harmadik fél közösségi hálózat által harmadik fél alkalmazásfejlesztőkkel (mint pl. a Carrier) történő megosztására az Ön engedélyével kerül sor. Közösségi hálózati adat lehet minden, harmadik fél közösségi hálózaton az Ön profiljának részét képező adat. Ilyen közösségi hálózat lehet többek között a Twitter, a Facebook vagy a Google+.

Amennyiben szeretne tisztában lenni azzal, hogy hogyan kerülnek az Ön adatai egy közösségi hálózatról cégünkhöz (vagy más harmadik fél alkalmazásfejlesztőhöz), tanulmányozza a kérdéses közösségi hálózat beállításokról szóló oldalát. Ön hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait reklámcélból összevessük a közösségi hálózat adataival.

Cégünk nem tudja garantálni a harmadik felekkel, többek között a közösségi oldalakkal megosztott információk biztonságát.

Helyadatok használata

A Carrier globális épülettechnológiai szolgáltató. Tűzvédelmi, biztonsági, épületautomatizálási, fűtési, szellőztetési, légkondicionálási és hűtéstechnikai rendszereinkkel és szolgáltatásainkkal elősegítjük a biztonságosabb, intelligensebb és fenntarthatóbb, integrált, nagy teljesítményű épületek megalkotását. Tekintettel a fenti tevékenységekre, az alábbiakban felsorolunk néhány példát arra, amikor helyadatokat kérhetünk az általunk kínált szolgáltatások nyújtásához:

 • az épülettechnológiai termékek jellemzőinek javítása céljából, pl. a helyadatok használatával a légkondicionálási, fűtési és hűtéstechnikai beállítások dinamikus módosítása, a lámpák be- és kikapcsolása, valamint az ajtók kinyitása érdekében;
 • a látogatók és a munkavállalók helyadatok használatával azonosítani tudják a legközelebbi nyomtatót vagy konferenciatermet, így Önnek jobb élményben lehet része cégünk székhelyén;
 • lehetővé tenni a Supra™ szolgáltatásokat használó ingatlanügynökök számára, hogy a Supra alkalmazásainak használatával listákat nyerjenek ki vagy adjanak ki, illetve adatokat jelenítsenek meg; vagy
 • a legközelebb tartózkodó szerviztechnikus azonosítása céljából.

Ezenkívül cégünk helymeghatározási és/vagy időmérési célokra is használhat helyadatokat a munkavállalók vagy vállalkozók vonatkozásában.

Cégünk minden ilyen esetben engedélyt kér az Ön helyadatainak gyűjtésére, így az ilyen jellegű adatok gyűjtését átlátható módon végezzük; az adatszolgáltatás önkéntes, Ön tehát dönthet úgy, hogy helyadataidat nem kívánja megadni. Amennyiben ez utóbbi jogával él, előfordulhat, hogy cégünk nem képes az Ön által igényelt szolgáltatások nyújtására, vagy nem tud végrehajtani egy tranzakciót.

További információk speciális felhasználók számára

Szülők, gyámok és gyermekek: Alkalmazásainkat és weboldalainkat a 18. életévét betöltött vagy a lakóhely szerinti joghatóságban nagykorúnak minősülő személy használhatja. Cégünk tudatosan nem kér információt gyermekektől, illetve gyermekek számára termékeket vagy szolgáltatásokat nem értékesít. Amennyiben Ön nem felel meg a fent meghatározott életkori követelményeknek, úgy kérjük, ne adja meg személyes adatait ezen vagy bármely más weboldalunkon vagy alkalmazásunkon keresztül.

Kaliforniai felhasználók:

Amennyiben Ön Kaliforniában lakhellyel rendelkezik, a 2018. évi kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény (CCPA) értelmében 2020. január 1-től bizonyos jogok illetik meg; Önnek joga van, többek között:

 1. tisztában lenni azzal, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtöttünk és használtunk fel Önről, beleértve a személyes adatok gyűjtésének módját, valamint az adatgyűjtés és -felhasználás célját;
 2. tisztában lenni azzal, hogy a személyes adatok mely kategóriáit értékesítik vagy adják ki harmadik félnek, valamint amennyiben értékesítésre vagy kiadásra került sor, tisztában lenni azzal, hogy milyen kategóriába tartozik az átvevő harmadik fél;
 3. az Önre vonatkozóan gyűjtött személyes adatokhoz hozzáférni;
 4. személyes adatai törlését kérni.

A CCPA szerinti jogok gyakorlására irányuló kérelmeket cégünk ellenőrzi, és a CCPA törvényben meghatározott bizonyos korlátozások is vonatkoznak ezekre a kérelmekre. Cégünk nem fogja hátrányosan megkülönböztetni a kaliforniai lakosokat azért, mert gyakorolják az alkalmazandó CCPA törvény szerinti jogaikat.  Mivel a CCPA törvény értelmében a kaliforniai lakosoknak joguk van személyes adataik értékesítésének kizárására, cégünk nem értékesít személyes adatokat harmadik felek részére. Amennyiben ez a gyakorlat változik, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot aktualizáljuk, és megtesszük a szükséges lépéseket az alkalmazandó jogszabályok betartása érdekében.

Azon kaliforniai lakosok számára, akik szeretnék gyakorolni a CCPA törvény szerinti jogaikat, a kapcsolatfelvételre a [email protected] címen vagy ezen az oldalon nyílik lehetőség. Az 1-833-617-0050 számon telefonon is kapcsolatba léphet cégünkkel.  Amennyiben jogainak gyakorlása érdekében lép velünk kapcsolatba, akkor a kérelem tárgyában és a kérelem szövegének elején tüntesse fel a „Kaliforniai adatvédelmi jogok” (California Privacy Rights) kifejezést, majd részletezze kérését.

A Kaliforniában lakhellyel rendelkező személyeknek jogunk van az előző naptári év vonatkozásában információt kérni és kapni a cégünk által más cégekkel direkt marketing céljából megosztott adatokról (a kaliforniai „Shine the Light Law” elnevezésű törvényben meghatározottak szerint). Adott esetben ez az információ tartalmazza a megosztott személyes adatok kategóriáit felsoroló listát, valamint azon harmadik felek nevét és címét, amelyekkel cégünk a tárgyévet közvetlenül megelőző naptári évben megosztotta ezeket az adatokat. Az ilyen jellegű adatok e-mailben igényelhetők a [email protected] e-mail-címen. Kérjük, a levél tárgyában és a kérelem szövegének elején tüntesse fel a „California Shine the Light Law” kifejezést.

Európai Uniós tagállamokból, illetve más, adatvédelmi szabályozási rendszerrel bíró országokból származó felhasználók: Ön jogosult panaszt benyújtani a nemzeti vagy állami adatvédelmi hatósághoz, más néven felügyeleti hatósághoz. Ön jogosult továbbá: (i) személyes adataihoz hozzáférést kérni, illetve azok javítását vagy törlését kezdeményezni; (ii) korlátozást kezdeményezni; vagy (iii) kifogást emelni bizonyos személyes adatainak kezelése ellen, és bizonyos körülmények között az adatok hordozhatóságát kezdeményezni. Hozzáféréssel, javítással, törléssel, korlátozások vagy az adatok hordozhatóságának ellenzésével vagy kezdeményezésével kapcsolatban használja a jelen Nyilatkozat végén feltüntetett kapcsolattartási lehetőségeket.

Az Egyesült Államokból származó felhasználók: Cégünk nem gyűjti a társadalombiztosítási azonosító számokat weboldalain.

Az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Weboldalaink és alkalmazásaink bővítése és továbbfejlesztése, valamint a jogi követelmények változása miatt szükség lehet a jelen Adatvédelmi nyilatkozat aktualizálására. a jelen Adatvédelmi nyilatkozat időről időre előzetes értesítés nélkül módosítható. Javasoljuk, hogy az esetleges változások miatt rendszeresen olvassa el a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. A legfrissebb verzió időpontja a szabályzat végén található.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben személyes adataihoz való hozzáférést, azok javítását, frissítését vagy törlését szeretné kezdeményezni, vagy kérdést kíván feltenni cégünk adatvédelmi gyakorlataival általánosságban, vagy panaszt kíván tenni, akkor írjon a [email protected]a e-mail-címre.

Amennyiben Ön olyan országban él, ahol az általános adatvédelmi rendelet alkalmazandó, és szeretne kapcsolatba lépni a helyi adatvédelmi tisztviselővel, tüntesse fel ezt a szándékát az e-mailben, és kérését továbbítjuk a megfelelő személynek. Amennyiben Ön szeretné kizárni személyes adatai megosztásának lehetőségét, vagy szeretné eltávolítani személyes adatait, megteheti ezen az oldalon.

Utolsó frissítés: 2021. október26