Ezt a webhelyet, beleértve a honlapon elérhető alwebhelyeket is (együttesen: a „Webhely”), a Carrier Global Corporation, annak leányvállalatai, társult és/vagy kapcsolt vállalkozásai (együttesen: a „Carrier”) üzemeltetik. A Carrier ezt a Webhelyet ajánlja Önnek és az Ön által képviselt szervezetnek (a továbbiakban: „Ön”), hogy online hozzáférést biztosítson Önnek a Carrierről és annak termékeiről, szolgáltatásairól és lehetőségeiről szóló információkhoz. A jelen Felhasználási feltételek szabályozzák a Webhelyhez való hozzáférését és annak használatát. A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET, NE HASZNÁLJA A WEBHELYET.

Korlátozott engedély

A jelen Felhasználási feltételekre és az alkalmazandó helyi jogszabályokra és rendelkezésekre figyelemmel a Carrier nem kizárólagos, nem átruházható, személyre szóló, korlátozott jogot biztosít Önnek a Webhely és a hozzá kapcsolódó anyagok elérésére, használatára és megjelenítésére, és/vagy a Carrier termékeinek, szolgáltatásainak és lehetőségeinek megismerésére. Ez a felhatalmazás nem jelenti a Webhely és az abban található anyagok tulajdonjogának átruházását, és a következő korlátozások vonatkoznak rá: (1) A Webhely és az anyagok minden példányán meg kell őriznie minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi nyilatkozatot; és (2) A Webhelyet vagy az anyagokat semmilyen módon nem módosíthatja, nem másolhatja le, nyilvánosan nem teheti közzé, nem mutathatja be, nem terjesztheti, illetve egyéb módon nem használhatja fel nyilvános célokra, kivéve, ha a jelen Felhasználási feltételek azt kifejezetten engedélyezik. A Carrier nem jelenti ki, hogy amennyiben Ön a Webhelyen szereplő anyagokat használja, az nem sérti a Carrierrel kapcsolatban nem álló harmadik felek jogait.

Jogfenntartás és tulajdonjog

A Webhelyen megjelenő védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek a Carrier, annak engedélyesei, tartalomszolgáltatói vagy más harmadik felek bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Ezen védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek mindegyike a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. A Webhely egyetlen elemét sem lehet úgy értelmezni, hogy hallgatólagosan, az álláspont megváltoztatásának kizárásával vagy más módon engedélyt vagy jogot ad a Webhelyen megjelenített védjegyek, logók vagy szolgáltatási védjegyek a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül történő felhasználására, kivéve, ha a jelen Felhasználási feltételek ettől eltérően rendelkeznek. A Carrier fenntart minden, a Webhelyhez és annak tartalmához fűződő, kifejezetten nem biztosított jogot.

Felelősség kizárása

A Webhelyen szereplő információk csak tájékoztató jellegűek, megtekintésre szolgálnak, azokra nem lehet sem hagyatkozni, sem döntéseket kizárólagosan alapozni az elsődleges, pontosabb, teljesebb körű vagy naprakészebb információforrások ellenőrzése nélkül. Bár a Carrier sok erőfeszítést tesz a Webhelyen található információk és dokumentumok pontos, teljes és naprakész tartalmának biztosítása érdekében, a Carrier semmiféle felelősséget nem vállal a Webhelyre vagy annak tartalmára vonatkozóan. A Oldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. Az Oldal tartalmazhat bizonyos archív információkat. Az archív információk nem feltétlenül aktuálisak, és csak tájékoztató jellegűek.

Módosítások

A Carrier időről időre felülvizsgálhatja a jelen Felhasználási feltételeket. A változások nem lesznek visszamenőleges hatályúak. A Felhasználási feltételek legfrissebb verziója – amely mindig elhelyezésre kerül a Webhelyen – irányadó a Carrier és az Ön közötti kapcsolatra. A Carrier igyekszik értesíteni Önt a lényeges módosításokról, például a Webhelyen közzétett szolgáltatási értesítés útján. Amennyiben Ön továbbra is használja a Webhelyet, ezzel elfogadja az ilyen módosításokat. Javasoljuk, hogy időnként látogasson vissza erre az oldalra, hogy áttekintse az aktuális Felhasználási feltételeket.

A Webhely használatának korlátozásai

A Webhely elérése és használata során Ön:

 1. nem használhat semmilyen eszközt, programot, algoritmust vagy módszert vagy bármilyen hasonló vagy azzal egyenértékű manuális eljárást a Webhely bármely részének vagy bármely Tartalomnak az elérésére, megszerzésére, másolására vagy megfigyelésére; illetve semmilyen módon nem reprodukálhatja vagy játszhatja ki a Webhely vagy bármely Tartalom navigációs struktúráját vagy megjelenítését, bármilyen anyag, dokumentum vagy információ megszerzése vagy annak megkísérlése érdekében, olyan eszköz útján, amelyet a Webhelyen keresztül nem ilyen célzattal bocsátottak rendelkezésre;
 2. nem kísérelhet meg jogosulatlanul hozzáférni a Webhely részeihez vagy funkcióihoz, a Webhelyhez vagy a Carrier-szerverhez csatlakoztatott más rendszerekhez vagy hálózatokhoz, illetve a Webhelyen vagy azon keresztül kínált szolgáltatások bármelyikéhez, hackelés, „jelszóbányászat” vagy bármilyen más jogellenes eszköz útján;
 3. nem teheti próbára, vizsgálhatja vagy tesztelheti a Webhely vagy az ahhoz kapcsolódó hálózatok sebezhetőségét, és nem sértheti meg a Webhely vagy az ahhoz kapcsolódó hálózatok biztonsági vagy hitelesítési intézkedéseit;
 4. nem végezhet fordított névfeloldást a Webhely más felhasználóiról és látogatóiról vagy a Carrier más ügyfeleiről szóló információkon, beleértve a nem az Ön tulajdonában álló Carrier-fiókokat is, illetve nem keresheti vissza vagy kísérelheti meg visszakeresni azok forrását; nem használhatja a Webhelyet vagy az azon keresztül elérhető vagy kínált szolgáltatást vagy adatot információk feltárása céljából, ideértve többek között a személyek beazonosítását vagy az Ön saját adatain kívüli személyes adatokat, a Webhely előírásai szerint. Ön vállalja, hogy nem tesz olyan intézkedést, amely indokolatlanul vagy aránytalanul nagy terhet ró a Webhely infrastruktúrájára vagy a Carrier rendszereire vagy hálózataira, illetve a Webhelyhez vagy a Carrierhez kapcsolódó rendszerekre vagy hálózatokra;
 5. nem használhat semmilyen eszközt, szoftvert vagy eljárást a Webhely megfelelő működésének vagy a Webhelyen végrehajtott műveleteknek, illetve a Webhely más felhasználók általi használatának megzavarására vagy megzavarásának megkísérlésére;
 6. nem hamisíthat fejléceket, és nem manipulálhatja semmilyen módon az azonosítókat annak érdekében, hogy álcázza a Webhelyen vagy azon keresztül a Carriernek küldött üzenet vagy adattovábbítás eredetét vagy a Webhelyen vagy azon keresztül kínált szolgáltatások eredetét;
 7. nem színlelheti, hogy Ön valaki más, vagy valaki mást képvisel, nem adhatja ki magát más személynek vagy szervezetnek;
 8. nem használhatja a Webhelyet vagy bármilyen Tartalmat jogellenes vagy a jelen Felhasználási feltételek által tiltott célokra, valamint illegális tevékenységhez, illetve más, a Carrier vagy mások jogait sértő tevékenységhez;
 9. a Webhelyen megadott elérhetőségeket nem használhatja jogosulatlan célokra, ideértve a marketingtevékenységet is;
 10. nem használhat olyan hardvert vagy szoftvert, amely a Webhely megfelelő működésének rongálására vagy megzavarására vagy annak megkísérlésére, illetve a Webhelyről származó bármely rendszerre, adatra vagy személyes információra vonatkozó rejtett információgyűjtésre irányul;
 11. semmilyen módon nem szakíthatja meg vagy kísérelheti meg megszakítani a Webhely működését.

A Carrier fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül korlátozza vagy megszüntesse az Ön Webhelyhez való hozzáférését vagy annak használatát. Az Ön hozzáférési vagy használati jogának megszüntetése nem jelenti a többi olyan jogról vagy jogorvoslati lehetőségről való lemondást, illetve nem érinti azokat a jogokat vagy jogorvoslati lehetőségeket, amelyekre a Carrier a jogszabályok vagy az equity jog szerint jogosult lehet.

Felhasználók által beküldött anyagok

Ön tudomásul veszi, hogy felelős minden, a Webhelyen keresztül beküldött anyagért, ideértve az anyagok jogszerűségét, megbízhatóságát, megfelelőségét, eredetiségét és szerzői jogát. A Webhelyen keresztül nem tölthet fel, nem terjeszthet, illetve más módon nem tehet közzé olyan tartalmat, amely:

 1. bizalmas jellegű, védett, hamis, csalárd, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, fenyegető, a magánélethez vagy a magánélet szabadságához való jogot sértő, szellemi tulajdonjogokat sértő, visszaélésszerű, illegális vagy egyéb módon kifogásolható;
 2. bűncselekményt valósíthat meg, vagy annak elkövetésére ösztönözhet, sértheti bármelyik fél jogait, illetve egyéb módon felelősséget vonhat maga után, vagy törvénysértő lehet; vagy
 3. szoftvervírusokat, politikai kampányolást, láncleveleket, tömeges leveleket vagy bármilyen levélszemetet („spam”) tartalmazhat.

Amennyiben Ön anyagot küld be – eltérő tájékoztatásunk hiányában –, korlátlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes, időbeli korlátozás nélküli, visszavonhatatlan és teljes körű alhasznosítási engedélyt ad a Carriernek, hogy azt használja, lemásolja, módosítsa, átdolgozza, közzétegye, lefordítsa, származékos munkákat hozzon létre belőle, terjessze és megjelenítse az egész világon, bármilyen médiában. Továbbá Ön beleegyezik abba, hogy a Carrier szabadon felhasználja azokat az ötleteket, elképzeléseket vagy know-how-kat, amelyeket Ön vagy az Ön nevében eljáró személyek adnak át a Carrier részére. Ön engedélyt ad a Carriernek arra, hogy – amennyiben úgy dönt – felhasználja az Ön által megadott nevet az ilyen anyaggal kapcsolatban.

A Webhelyen elérhető egyes funkciókhoz regisztráció és/vagy jelszó használata szükséges. Ön felelős a jelszava megóvásáért. Ön vállalja a felelősséget minden megtett nyilatkozatért, cselekményért vagy mulasztásért, amely az Ön jelszavának használata miatt történt. Ha bármilyen okból úgy gondolja, vagy tudomást szerez arról, hogy jelszavát elvesztette, ellopták, vagy jogosulatlanul felhasználták, azonnal értesítse a Carriert.

Hiperhivatkozások és harmadik felek oldalai

Az ezen a Webhelyen található egyes linkek olyan internetes oldalakat nyitnak meg, amelyek nem a Carrier ellenőrzése alatt állnak. A Carrier ezeket a külső linkeket kizárólag az Ön kényelme érdekében biztosítja, és az ilyen linkek biztosítása nem jelenti, hogy a Carrier támogatja az adott oldalt, illetve a benne található vagy kínált tartalmakat, termékeket vagy szolgáltatásokat. Ennek megfelelően a Carrier nem vállal semmiféle felelősséget ezen oldalak elérhetőségéért vagy a rajtuk található tartalmakért, beleértve az alhivatkozásokat is.

Ha olyan félnél regisztrál, rendel meg vagy vásárol termékeket vagy szolgáltatásokat, amelynek ezen a Webhelyen megtalálható a linkje, Ön az adott harmadik féllel köt megállapodást. Ezekben az esetekben a regisztráció, megrendelés vagy vásárlás előtt át kell tekintenie és meg kell értenie az ilyen harmadik fél által közzétett feltételeket, adatvédelmi szabályzatot és cookie-szabályzatot. A jelen Felhasználási feltételekben szereplő kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a Carrier által itt említett megállapodás ezekben az esetekben nem alkalmazandó. A Carrier elkötelezett amellett, hogy olyan társaságokkal létesítsen kapcsolatot, amelyek osztják a Carrier személyes adatok védelmével kapcsolatos megfontolásait. A Carrier azonban nem tudja ellenőrizni, és nem ellenőrzi, hogy ezek a felek hogyan használják vagy gyűjtik az adatokat vagy folytatják üzleti tevékenységüket.

A felelősség korlátozása és kizárása

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A CARRIER KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN – KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS – FELELŐSSÉGET, ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KERESKEDELMI FORGALOMKÉPESSÉGÉRT VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ HASZNÁLHATÓSÁGÉRT, A WEBHELYEN SZEREPLŐ ANYAGOK TELJESKÖRŰSÉGÉÉRT, HELYESSÉGÉÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT, HASZNOSSÁGÁÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT VAGY NEM JOGSÉRTŐ JELLEGÉÉRT, VALAMINT A TELJESÍTÉS VAGY AZ ÜZLETMENET SORÁN FELMERÜLŐ HIBÁKÉRT; AZÉRT, HOGY A WEBHELYHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ZAVARTALAN ÉS HIBÁTLAN LESZ; AZÉRT, HOGY A WEBHELY BIZTONSÁGOS LESZ; AZÉRT, HOGY A WEBHELY VAGY A KISZOLGÁLÓ, AMELY A WEBHELYET ELÉRHETŐVÉ TESZI, VÍRUSMENTES LESZ; ILLETVE AZÉRT, HOGY A WEBHELYEN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK TELJES KÖRŰEK, PONTOSAK ÉS AKTUÁLISAK LESZNEK.

HA BÁRMILYEN ANYAGOT LETÖLT ERRŐL A WEBHELYRŐL, AKKOR AZT SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN ÉS KOCKÁZATÁRA TESZI. KIZÁRÓLAG ÖN FELEL A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉNEK – AZ ILYEN ANYAGOK LETÖLTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ – KÁROSODÁSÁÉRT VAGY AZ ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY TELJES FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK A WEBHELY HASZNÁLATÁÉRT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A WEBHELY HASZNÁLATA SORÁN ÖN ÁLTAL KÜLDÖTT VAGY KAPOTT INFORMÁCIÓ LEHET, HOGY NEM BIZTONSÁGOS, ILLETVE JOGOSULATLAN FELEK MEGSZEREZHETIK AZT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A WEBHELYET SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS HOGY A WEBHELYET INGYENESEN BOCSÁTJUK AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE. ENNEK ISMERETÉBEN ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN – SEM A CARRIER, SEM ANNAK SZÁLLÍTÓI VAGY HARMADIK FÉL TARTALOMSZOLGÁLTATÓI NEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A NEMTELJESÍTÉST, A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKAT, A FÁJLOK SÉRÜLÉSEIT, A KOMMUNIKÁCIÓS VONAL HIBÁJÁT, A HÁLÓZAT VAGY A RENDSZER LEÁLLÁSÁT, AZ ELMARADT HASZNOT VAGY LOPÁST, A NYILVÁNTARTÁSOK VAGY AZ ADATOK MEGSEMMISÍTÉSÉT, AZ AZOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉST, AZOK MEGVÁLTOZTATÁSÁT, ELVESZTÉSÉT VAGY FELHASZNÁLÁSÁT), BÜNTETŐ, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁRÉRT, AMELY A WEBHELYBŐL – VAGY BÁRMELY MÁS OLYAN WEBHELYBŐL, AMELYET ÖN A WEBHELYEN TALÁLHATÓ LINKEN KERESZTÜL ÉR EL – SZÁRMAZIK, VAGY AZZAL BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLATOS, VAGY BÁRMELY OLYAN CSELEKMÉNYÉRT, AMELYET A CARRIER TESZ VAGY ELMULASZT MEGTENNI AZ ÖN ÁLTAL A CARRIERNEK KÜLDÖTT TÁJÉKOZTATÁS EREDMÉNYEKÉNT, ILLETVE A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK KÉSEDELMÉÉRT VAGY A WEBHELY HASZNÁLHATATLANSÁGÁÉRT, ILLETVE A WEBHELYEN HIRDETETT VAGY A WEBHELYRŐL SZERZETT INFORMÁCIÓKÉRT, TERMÉKEKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, A WEBHELYRE BEKÜLDÖTT, VAGY AZON KÖZZÉTETT ANYAGOK TÖRLÉSÉÉRT VAGY ELTÁVOLÍTÁSÁÉRT, VAGY A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ EGYÉB OK MIATT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSES VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS OKON ALAPUL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A CARRIER VAGY ANNAK SZÁLLÍTÓI ÉRTESÜLTEK A KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

Kártérítés

Ön vállalja, hogy megtéríti a Carrier és annak tisztségviselői, igazgatói, részvényesei, munkavállalói, vállalkozói, megbízottjai, engedélyesei, szolgáltatói, alvállalkozói és beszállítói minden igényét, veszteségét, kötelezettségét, követelését vagy költségét (beleértve az ügyvédi díjakat is), amelyet a Carrierrel szemben harmadik fél követel, a Webhely Ön általi használata és az Ön által szolgáltatott tartalom miatt, vagy azzal összefüggésben, valamint a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt.

Ha Ön technikai zavart okoz a Webhelyen, illetve a Webhelyet az Ön vagy mások számára továbbító rendszerekben, akkor vállalja a felelősséget minden veszteségért, kötelezettségért, kiadásért, kárért és költségért, ideértve az indokolt ügyvédi díjakat és a bírósági költségeket is, amely ebből a zavarból ered, vagy ennek eredményeként következik be. A Carrier fenntartja a jogot, hogy saját költségén vállalja minden olyan ügy kizárólagos védelmét és irányítását, amely egyébként az Ön kártérítési kötelezettségi körébe tartozik, amely esetben Ön vállalja, hogy együttműködik a Carrierrel az ügy védelmében.

Irányadó jog és joghatóság

Ezt a Webhelyet a Carrier üzemelteti és felügyeli az amerikai egyesült államokbeli Florida államában. A Carrier nem állítja, hogy a Webhelyen található anyagok megfelelőek vagy elérhetőek az Egyesült Államokon kívüli helyszíneken történő használathoz, valamint tilos a hozzáférés a Webhelyhez olyan területekről, ahol a Webhely tartalma törvényellenesnek minősül. Ha Ön az Egyesült Államokon kívüli helyszínről fér hozzá ehhez a Webhelyhez, akkor Ön felel minden helyi jogszabály betartásáért. A Webhely tartalmára és használatára Florida állam jogszabályai alkalmazandók, a kollíziós elvek és szabályok kizárásával.

Utolsó frissítés: 2020. március 25.