cool-by-carrier-girl-eating-watermelon

Cool By Carrier

Deres kjølekjedepartner

Det er viktig å ha respekt for kjølekjeden for å sikre at varene blir levert i stand til kundene. Det krever spesiell ekspertise som bare en spesialist kan levere. Carrier Transicold er dedikert til å opprettholde kjølekjeden deres og maksimere kostnadseffektivitet, samtidig som vi begrenser påvirkningen på miljøet.

Utvikling av innovative kjølekjedeløsninger er en del av kulturen i Carrier Transicold, hvor respekten for kjølekjeden er kritisk forå sikre bedervelige, ferske og frosne varer blir levert i optimal stand til kundene.

E-DRIVE™ - Opplevd
teknologi siden 1999

E-DRIVE helelektrisk teknologi fjerner mekaniske overføringer som finnes i beltedreven teknologi, ved å omdanne motorkraft til elektrisitet.

Denne unike og patenterte løsningen gir overlegen kald kjedeprestasjon samtidig som det reduserer CO2-avtrykket og de totale eierkostnadene:

 • Opptil 99,4 % nyttbar tid
 • +/- 0,8 °C nøyaktighet i kjølekjeden
 • Redusert karbonavtrykk
carrier-edrive-flow

Før lasting

Rengjør utstyret

 • Spesielt innsiden: vegger, tak og gulv

Forhåndskjøling av karosseri

 • Varme trenger inn i karosseriet gjennom produkter, åpne dører og lastebilens gulv, sider og tak.
 • Når den ikke er i bruk, må du prøve å parkere i skyggen.

kontroller tilstanden på gardinene

 • For å begrense at kald luft trekker ut, må de:
  • ikke for gamle
  • med korrekt lengde ned til gulvet
Rengar2-no-no
>

Under lasting

Respekter korrekt temperatur

 • Produktet skal alltid bli lastet ved korrekt temperatur og fra en kjølt lasterampe.

Respekter luftflyten

 • Hindre ikke evaporatoren med de lastede varene. Sørg for at ikke luftsirkulasjonen blir hindret.
 • Vær oppmerksom på retningen på pallene, slik at luften flyter til baksiden av karoseriet, gjennom og under lasten.
 • Last ikke opp til taket, da dette vil forårsake korte sykluser.

Separate varer

 • Bland ikke kjølevarer og tørrvarer i det samme avlukket.
 • Det andre avlukket kan ikke kjøles av en vifte fra det første avlukket av hygieneårsaker
lufty-nl-nl

Etter lasting

Etter lasting

 • Kald luft er tyngre enn varm luft. Åpning av dører uten gardiner fører til at varmere luft erstatter den kjøligere luften.
 • Drift av enhetene når dørene blir åpnet kan føre til frost og økt energiforbruk

Riktig innstilling for transporttemperatur

 • Under lasting må du kontrollere den interne temperaturen på varene som skal transporteres.
 • Informasjonen under er et utdrag fra ATP-håndboken 2011. Den er kun oppgitt som referanse, og kan overstyres etter beskjed fra transportøren eller mottakeren. Du kan få mer detaljert informasjon distributøren av Carrier Transicold.
slo-av-en-nl-nl

Frossen mat

-20°C
Is og iskrem
-18°C
Frossen eller hurtig (dyp)-fryst fisk, fiskeprodukter, bløtdyr og krepsdyr og alle andre hurtig (dyp)-fryst matvarer
-12°C
All frossen mat (unntatt smør)
-10°C
Smør

Avkjølt mat

På smeltende is eller ved temperatur som smeltende is
Ubehandlet fisk, bløtdyr og krepsdyr (unntatt levende fisk, levende bløtdyr og levende krepsdyr)
Enten ved +2 °C eller ved temperaturen angitt på etiketten og/eller
Kjøttdeig (og eventuelle forberedelser av dette)
+3°C
Rødt slakteavfall (og eventuelle tilberedninger derav)
+4°C
Vilt (annet enn storvilt), fjærkre (og eventuelle tilberedninger derav) og kaniner
Enten ved +6 °C eller ved temperaturen angitt på etiketten og/eller transportdokumentene
Kjøttprodukter (unntatt fullbehandlet med salting, røyking, tørking eller sterilisering)
+6°C
Pasteurisert melk, ferske melkeprodukter (yoghurt, kefir, fløte og fersk ost*)
Ferdigkokte matvarer (kjøtt, fisk, grønnsaker)
Tilberedte rå grønnsaker som er klare til å spise (som har blitt kuttet, skivet eller på annet vis redusert i størrelse, men ekskludert de som kun har blitt vasket, skrelt eller delt i to) og grønnsakprodukter
Fiskeprodukter (unntatt fullbehandlet med salting, røyking, tørking eller sterilisering) ikke oppgitt over
Rå melk (når melken blir hentet på gården for umiddelbar behandling, kan temperaturen stige under frakt til +10 °C)
+7°C
Rødt kjøtt (og eventuelle tilberedninger derav) og storvilt (annet enn rødt slakteavfall)

Det er en stor utfordring å holde kjølekjeden kostnadseffektiv. Mens dere er på veien, er det viktig å minimere energiforbruker og samtidig opprettholde ytelsen.

Klargjøre transport

 • Forsikre deg om at boksene ikke er skadet for å unngå at kald luft siver ut raskt og sørg for at motoren går hyppigere.
 • Bruk partisjonsvegger til å kjøle ned laster individuelt og la returemballasjen holdes på siden.

Få den beste bruken av kjøleenheten

 • Bruk den innebygde standby til å redusere energiforbruket ved parkering, lasting eller lossing.
 • Bruk kontrollsystemet for å velge innstillingen som er tilpasset til lasten som blir transportert.
carrier-transicold-logicold

Vedlikehold enheten

 • Utfør forebyggende vedlikehold før dere går inn i travle perioder og intensiv bruk for å sikre at utstyret er klart.
 • Vedlikehold kjøleenheten regelmessig etter et antall driftstimer for å unngå sammenbrudd og tillate justeringer.

Carrier Transicold er kjølekjedepartneren din i hele kjølekjeden

carrier-farm-to-fork

 

Holde bananer nedkjølte

ATP-FORSKRIFT

(Utdrag av A.T.P. europeisk forskrift mars 1974)

 • ATP sikrer minimum utstyrsspesifikasjon for internasjonal transport
 • Sikre kvaliteten på bedervelige varer under transport
 • Blir revidert hvert år av FNs arbeidsgruppe

Godkjennelse av kjøretøyer beregnet på frakt av bedervelige varer:

Før dere tar i bruk et kjølekjøretøy, må det først godkjennes av de regionale helsemyndighetene.

Kjennetegn på kjøretøyer som brukes til å frakte bedervelige varer:

Kjøleenheten er en isolert enhet med et kjølesystem som gjør det mulig, ved en median utendørs temperatur på +30 °C, å senke temperaturen inne i det tomme karosseriet og å opprettholde denne lave temperaturen som følger:

 • Klass A:
  • Kjølte enheter utstyrt med et kjølesystem muliggjør valg av temperaturer mellom +12 °C og 0 °C inklusive.
 • Klass B:
  • Kjølte enheter utstyrt med et kjølesystem muliggjør valg av temperaturer mellom +12 og -10°C inklusive.
 • Klass C:
  • Kjølte enheter utstyrt med et kjølesystem muliggjør valg av temperaturer mellom +12 °C og -20°C inklusive.

Kjølekapasiteten til en enhet blir fastslått av en test utført i et av de registrerte testsentrene og sertifisert av en offisiell rapport.

Testresultatene er gyldige i 6 år.

Skilt, identifikasjon

Denne referansen må følges med egnede identifikasjonsmerker fra følgende liste:

Standard klasse A nedkjølt enhet FNA
Forsterket Klasse A nedkjølt enhet FRA
Forsterket Klasse B nedkjølt enhet FRB
Forsterket Klasse C nedkjølt enhet FRC

I tillegg til identifikasjonsmerkene over, må datoen (måned og år) for utløp av godkjennelsessertifikatet angis.

Eksempel: MODELL FRC
  6 - 2010 (6 = Juni, 2010 = år)

Viktig:

 • Kontroller utløpsdatoen på godkjennelsessertifikatet regelmessig. Dette sertifikatet eller tilsvarende midlertidige godkjennelsesdokumenter, må fremvises etter forespørsel av kvalifiserte personer.
 • Når det transformasjon av et isolert kjøretøy for kjøledrift, må en forespørsel om modifikasjon av godkjennelsessertifikatet sendes til de regionale helsemyndighetene.

Merk:

 • Det er andre regler og forskrifter som gjelder transport av temperaturfølsomme varer (ARI for USA – JIS for Japan). Kontakt våre tekniske avdelinger for ytterligere informasjon om disse forskriftene.

Forskrift om støyutslipp

DIN 8958

 • Mål støynivået med 5 mikrofoner for å finne en lydtrykkverdi.
 • Beregn en verdi som ligner på menneskeørets oppfattelse i dB
 • "Lydtrykket" er subjektivt, ettersom det avhenger av distansen (7 m, 1,2 m), miljø, temperatur, vind…

trailer-in-1973

CE 2000-14 (NFR10-304)

 • Lukk kilden i en virtuell halvkule skap av 6 mikrofoner
 • Beregn lydkraften fra lydkilden
 • Uansett eksterne forhold og distanse til mottaker, blir "lydkraften" alltid den samme.

95-db-lwa-sticker

 

TNO-Piek

 • Dette er ikke en forskrift, men en etikett fra Nederland

piek-numbers

FÅ DEN BESTE BRUKEN AV ENHETENE VÅRE
Discover our cool compliance guide