Skip to main content
Carrier is recruiting technicians
March 2022
Announcing Logistics Surcharge
Download all Carrier brochures
Algidus-AB
Sedan april 2021 säkerställer Algidus AB distributionen av Carrier remotediskar i Sverige.

nu även Reservdelar och Service!


Carrier satsar på att stärka sin närvaro i det svenska dagligvarusegmentet. Vi är övertygade om att vårt avtal med Algidus AB kommer att ge svenska kunder ett nytt och dynamiskt värdeerbjudande.


Med mer än 30 års erfarenhet inom dagligvaruhandeln och kommersiell kyla i Sverige, kommer Algidus AB att tillföra betydande insikter till dina förväntningar. Algidus har en djup förståelse för hur viktig kylinstallation är för en butiks framgång och vad som krävs för att på bästa sätt stödja detaljhandelskunder, så att de kan förbli fokuserade på sin kärnverksamhet. Algidus tillsammans med Carrier tillhandahåller hållbara och innovationsdrivna lösningar för kommersiell kyla.

Du hittar Algidus genom denna länk:

www.algidus.se
EcoDesign-400x400

Natural Leader in Sustainability and
Energy-Efficiency

Carrier is focused on keeping you compliant.

From innovative solutions to green factories and services developed to increase efficiency, Carrier is a leader in sustainability.

Since its introduction in March 2021, the European EcoDesign directive has urged companies to improve the energy efficiency of their products so as to reduce their environmental impact. Carrier's sustainability efforts are applied from the product design, manufacture, to the end of their life in the field to further reduce their environmental footprint. Carrier offers its full product range with natural refrigerants, such as CO2 which has a Global Warming Potential of 1.

Learn more about EcoDesign