Skip to main content
woman-in-call-center-B

Service Och Support

Vi bryr oss. Överallt, varje dag.

Känn dig lugn och förbättra prestandan med Carriers tjänster och support.

Ditt kylsystems prestanda kan ha en stor inverkan på din lönsamhet. Carrier är medvetna om detta och tillhandahåller den service och support du behöver för att uppnå optimal prestanda – från första dagen och genom hela produktens livscykel.

Serviceerbjudanden utformade med fokus på en sak: din livsmedelsbutik.

Carrier har skapat ett rykte som världsledande inom design och tillverkning av driftsklara kylsystem för livsmedelsindustrin. Minst lika viktigt är att vi även är berömda för vårt engagemang för kvalitetsinstallationer och hållbar prestanda.

Oavsett var du befinner dig är chanserna goda att Carrier finns på plats. Vi finns i mer än 20 länder och har regionala och lokala filialer i hela Europa. Vårt team består av mer än 1 000 servicetekniker med den bästa utbildningen och de är redo att utföra service på plats dygnet runt, året runt. Carrier är stolta över dessa resurser som tillhandahåller underhållskontrakt för mer än 20 000 butiker.

För Carrier betyder service mycket mer än att bara ha ett företag du kan ringa för underhåll och reparationer. Utöver vår dygnet-runt-service via Carriers servicecenter erbjuder vi bland annat ett omfattande förebyggande underhållsprogram, fjärrtillsynstjänster, energikontrolltjänster och efterlevnadstjänster. Vi tillhandahåller även expertrådgivning för att du ska få ut det mesta av din anläggning under hela dess livstid samt olika typer av uppgraderings- och moderniseringspaket som fokuserar på att minska kostnaderna, spara energi och uppnå maximal driftseffektivitet.

Som din utvalda partner kan du lita på att Carrier utformar ett underhållsprogram som uppfyller både dina kunders förväntningar och dina behov som livsmedelsförsäljare.

Oavsett om det handlar om analys eller reparation, på plats eller via fjärruppkoppling, ny installation eller uppgradering, kan du lita på att Carriers service ser till att du får ut det mesta av dina kylsystem.

Med Carrier är de reservdelar du behöver aldrig långt borta.

När det gäller reservdelar har Carrier en kraftfull distributionskedja som särskiljer oss från konkurrenterna. Vår centrala reservdelsavdelning ser till att de flesta reservdelar kan levereras till anläggningen inom ett par dagar. Viktiga delar finns i lager och kan levereras till kundens anläggning inom ett par timmar.

Vi lagerför reservdelar för alla skåp- och diskmodeller, vilket innebär att reservdelar finns tillgängliga i många år efter installationen.

Utöver inventarieförteckning är identifiering av reservdelar också viktigt för service av hög kvalitet. Det är därför våra servicetekniker har tillgång till vår interna förteckning över reservdelar så att de enkelt kan identifiera, specificera och beställa de erforderliga delarna. Vår centrala reservdelsavdelning i Europa tillhandahåller extra stöd för att säkerställa att de erforderliga delarna snabbt kan identifieras och levereras.

Vid Carrier gör vi det så enkelt som möjligt för våra kunder att beställa reservdelar. Kontakta eller besök Carriers lokala kontor.

Med vår fjärrservice kan du ta kontroll över prestanda och effektivitet.

Carrier är en av Europas ledande tillverkare av kylanläggningar för livsmedelsindustrin och vi gör det lätt för dig att hålla noggrann koll på din anläggning – även om du är flera hundra kilometer bort. Nyckeln är vår innovativa Carrier e*Service-plattform. e*Service-plattformen bygger på Carriers egen teknik. Med hjälp av säkra och redundanta servrar i Tyskland samlas information in om livsmedelssäkerhet, driftsprestanda och energiförbrukning dygnet runt från alla anslutna butiker.

e*Service-plattformen ger våra kunder tillgång till ett antal fjärrtjänster från Carrier, däribland insatsberedskap dygnet runt där Carriers kylexperter övervakar driftsförhållandena i din butik dygnet runt för optimal livsmedelssäkerhet och bästa möjliga reaktionsförmåga.

Genom insatsberedskap dygnet runt vid vårt e*Service-center kan Carrier ta emot systemlarm, utföra diagnostik och lösa problem utan att ens behöva komma till din butik. Om du har problem som kräver service på plats så skickar vi så klart ut en tekniker för att genomföra felsökning. Detta leder till snabbare problemlösning och att kritiska situationer uppmärksammas i tid, färre besök för alarm som inte är kritiska, och framför allt, färre bekymmer för dig.

Carriers e*Service ger dig också tillgång till ditt kylsystems prestanda, när som helst, var som helst. Carriers användarvänliga servicewebbplats har tydliga bilder och översikt över data för systemnyckeltal, inklusive temperatur, börvärden och energieffektivitet.

Med förmågan att jämföra prestandan i en eller flera butiker blir det lättare att följa driftsförbättringar, prioritera resurser och vidta åtgärder för att förbättra effektiviteten. Det bästa är att du snabbt och enkelt kan göra detta från en dator eller en smartphone.

Vi lägger ner mycket energi på att hjälpa dig att förbruka mindre.

Nästan alla företag kan enkelt mäta energikonsumtionen, men Carrier har den systemteknik, tillverknings- och installationserfarenhet som krävs för att minska kylsystemens energiförbrukning och samtidigt bevara färskheten och säkerheten hos livsmedlen.

Butiker som är anslutna till vårt e*Service-center kan enkelt utnyttja Carriers expertis inom energieffektivitet. Det börjar med att en av Carriers servicerepresentanter arbetar med dig för att anpassa ett energiserviceprojekt för din butik eller butikskedja. Våra ingenjörer använder därefter våra algoritmer och vår e*Service-databas för att analysera energiprestandan.

När eventuella effektivitetsproblem har identifierats föreslår och implementerar vi rekommenderade lösningar för att minimera energiförbrukningen och maximera prestandan. Avslutningsvis använder vi fjärrövervakning för att övervaka och bibehålla förbättringarna.

Utöver dessa tjänster erbjuder vi även innovativa paket och förbättringar som är utformade för att förbättra effektiviteten genom minskad energiförbrukning. Med vårt integrationspaket med LED-belysning och EC-fläkt för fjärrskåp kan du till exempel spara upp till 60 % på belysnings- och energikostnader. Detta är bara ett av många exempel på Carriers engagemang för att förbättra kylbranschen genom effektivitet och allt mer hållbara lösningar och tjänster.

Även om du inte känner till alla regler gör vi det lättare för dig att följa dem.

Under senare år har problem som växthuseffekten och förtunning av ozonlagret lett till ständiga förändringar av lagstiftning och föreskrifter. Samtidigt som regeringarna fortsätter att fokusera på miljöfrågorna fokuserar Carrier på att se till att du kan följa föreskrifterna.

Det handlar om mycket mer än att utforma och tillverka hållbara och miljövänliga produkter. Vi utvecklar hela tiden teknik som gör det lätt för dig att fortsätta följa föreskrifterna. Vår teknik för elektronisk spårning av köldmedia är ett utmärkt exempel.

Europeiska föreskrifter för F-gas anger gränsvärden för läckage av HFC-köldmedia och butikerna måste föra en förteckning över påfyllning av köldmedia och hur ofta de utförs. Tidigare var tekniker tvungna att manuellt fylla i all information i en loggbok som lätt kunde försvinna eller tappas bort. Med vår smartphone-app för elektronisk spårning av köldmedia kan data registreras direkt och säkerhetskopieras till säkra servrar. På så sätt kan data granskas online direkt och ge snabba och enkla jämförelser.

Det viktigaste av allt är att denna app hjälper dig att följa föreskrifterna för F-gas och gör att du snabbt kan anpassa dig till framtida lagändringar.

Alla efterlevnadsfrågor handlar förstås inte om miljön. Faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) är en uppsättning riktlinjer för livsmedelssäkerhet. De goda nyheterna är att Carrier kan hjälpa dig här också. Smart Sensor, vårt trådlösa system för temperaturövervakning och datarapporter är bara en av de lösningar som är utformade för att garantera livsmedelssäkerhet och, minst lika viktigt, efterlevnad.

Globalt FÖretag. Lokal Anknytning
SÄG HEJ DÅ TILL TRADITIONELL UPPVÄRMNING. HÄR KOMMER BESPARINGAR.
PLACERA DINA PRODUKTER SÅ ATT DE SYNS, PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT.