CARRIERS HISTORIA

loading icon

Historik

Carrier har sedan 1902 levererat beprövad innovation inom uppvärmnings-, luftkonditionerings- och kylningsindustrin, och därigenom skapat global komfort och effektivitet.

1876-1902 

UPPFINNINGEN SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN

Slide Rule
Slide Rule

1881

Innovation

RÄKNESKIVA

Denna räkneskriva, ett runt räkneinstrument, patenterades 1881 och hjälpte Willis Carrier att uppfinna den moderna luftkonditioneringen. Läs mer

Willis Carriers räkneskiva, ett runt räkneinstrument, patenterades 1881 och tillverkades av Kueffel & Esser. I räkneskivans mitt finns en cylinder, eller löpare, som innehåller ett antal skalor. Med noggrann inriktning av skalorna blir räkneskivan lika exakt som en modern miniräknare. Carrier använde detta instrument för att beräkna daggpunktskontroll, ett genombrott som lade grunden till hans uppfinning av den moderna luftkonditioneringen.

Starting the Engine
Starting the Engine

1902

Innovation

STARTAR MOTORN

Carrier startar motorn som skulle komma att driva det första moderna luftkonditioneringssystemet Läs mer

Willis Carrier startar motorn som skulle komma att driva världen första moderna luftkonditioneringssystem. Det installerades sommaren 1902 i Sackett & Wilhelms tryckeri i Brooklyn, New York. Denna konstnärs konceptualisering var med i tidskriften Steelways augustinummer 1954 med kommentaren att det var tack vare Carrier som ”luftkonditioneringen spred sig som en svalkande bris genom branschen”

Carrier’s Beginnings
Carrier’s Beginnings

1902

Leadership

CARRIERS BEGYNNELSE

Innan Willis Carrier grundade Carrier var han ingenjör vid Buffalo Forge Company Läs mer

Ett gruppfoto av ingenjörerna vid Buffalo Forge Company inkluderar Willis Carrier (nedersta raden, tredje från höger) och hans framtida affärspartner, J. Irvine Lyle (mellersta raden, sjätte från vänster). Carrier, Lyle och fem ingenjörskolleger lanserade Carrier Engineering Corporation som ett fristående bolag 1915.

Dr. Carrier, “The Chief”
Dr. Carrier, “The Chief”

1902

Leadership

DR. CARRIER, ”CHEFEN”

Willis Carrier uppfinner den moderna luftkonditioneringen i juli 1902. Läs mer

Uppfinningen av den moderna luftkonditioneringen i juli 1902 var bara början för Willis Carrier och hans bidrag till effektiv industriell tillverkning och förbättrad komfort för människor under de kommande 50 åren var så omfattande att han blev känd som ”Luftkonditioneringens fader”.


1903-1914 

LANSERINGEN AV CARRIER AIR CONDITIONING OF AMERICA

The First Central System
The First Central System

1906

Improve

DET FÖRSTA CENTRALA SYSTEMET

Buffalo Forge Company börjar sälja Carriers ”apparat för behandling av luft”. Läs mer

Buffalo Forge Company säljer Carriers ”apparat för behandling av luft” till Chronicle Cotton Mills i Belmont, North Carolina som ansluter den till spinneriets värmeventilationssystem. Det var det första industriella luftfuktningssystemet med en ”centralstation”.

Textile Plants Adopt A/C
Textile Plants Adopt A/C

1906

Improve

TEXTILFABRIKER BÖRJAR ANVÄNDA LUFTKONDITIONERING

Textilindustrin var bland de första som började använda luftkonditionering. Läs mer

Textilindustrin var bland de första och mest entusiastiska användarna av modern luftkonditionering. Här arbetar inköpare för New England Cotton i en ren och effektiv miljö.

The Magna Carta
The Magna Carta

1911

Innovation

MAGNA CARTA

Willis Carrier presenterar sina rationella psykrometriska formler. Läs mer

Willis Carriers rationella psykrometriska formler introducerade ett vetenskapligt förfarande till det som tidigare ofta varit otillförlitliga utföranden av luftkonditioneringssystem och detta ledde även till att Carrier blev ett internationellt namn. Tabellen uppdaterades och utkom i nytryck regelbundet. Den utgjorde ett viktigt verktyg för flera generationer ingenjörer och ligger fortfarande till grund för dagens designer.

Carrier Around the World
Carrier Around the World

1914

Commitment

CARRIER RUNT OM I VÄRLDEN

Carriers luftkonditioneringssystem börjar sprida sig över världen Läs mer

Nästan från allra första början blev luftkonditionering ett internationellt fenomen och viktiga installationer av utrustning utformad av Willis Carrier kunde hittas i Nordamerika, Asien, Europa, Mellanöstern samt Mellan- och Sydamerika.

Home Comfort Begins
Home Comfort Begins

1914

Improve

BÖRJAN FÖR KOMFORT I HEMMET

Carriers första luftkonditionering för ett bostadshus installeras. Läs mer

Carrier installerar den första luftkonditioneringen för bostäder för Charles Gates herrgård i Minneapolis, Minnesota.

1915-1921 

VÄDER PÅ BESTÄLLNING

Carrier Engineering Corporation
Carrier Engineering Corporation

1915

Commitment

CARRIER ENGINEERING CORPORATION

Willis Carrier och sex andra unga ingenjörer grundar Carrier Engineering Corporation. Läs mer

Carrier Engineering Corporation hade skickliga ingenjörer och goda framtidsutsikter, men begränsat kapital. Att marknadsföra verksamheten och genomföra försäljningar var viktiga aktiviteter under företagets första månader.

Contributing to the War Effort
Contributing to the War Effort

1915

Improve

HISTORIA 1915-1921: BIDRAG TILL KRIGSINSATSEN

Carriers luftkonditionering spelar en viktig roll i tillverkningsindustrin under Första världskriget.  Läs mer

Carriers installation av modern luftkonditionering vid International Arms and Fuse Company i New Jersey var representativt för det sofistikerade arbete som företaget utförde under Första världskriget och bidrog till att drastiskt förbättra arbetarnas effektivitet.

A Woman Engineer
A Woman Engineer

1917

Leadership

EN KVINNLIG INGENJÖR

USA:s första kvinnliga ingenjör inom luftkonditionering anställs av Carrier. Läs mer

Carrier anställer Margaret Ingels som blir USA:s första kvinnliga luftkonditioneringsingenjör, ungefär samtidigt som beslutet att ge kvinnor i USA rösträtt debatterades av lagstiftarna. Hon var föremål för flera tidskriftsartiklar och deltog i President Herbert Hoovers konferens om husbyggen och bostadsägande i slutet på 20-talet, vilket passade perfekt in i Carriers pionjäranda. Ingels skrev även Willis Carriers biografi som publicerades 1952.

Newark Research Lab
Newark Research Lab

1918

Leadership

FORSKNINGSLABORATORIUM I NEWARK

En titt på ett av Carriers tidiga forskningslaboratorier i Newark, New Jersey. Läs mer

Detta klassiska foto av Alfred E. ”Ned” Stacey, en av Carriers grundare, visar honom i företagets forskningslaboratorium i Newark, New Jersey, strax efter att det tagits i bruk 1918.

A Mechanical Weather Man
A Mechanical Weather Man

1919

Innovation

EN MEKANISK METEOROLOG

”The Mechanical Weather Man” skriver en bok om fördelarna med luftkonditionering. Läs mer

”The Mechanical Weather Man” skrev en egen bok (med lite hjälp från Carriers president, J. Irvine Lyle) 1919 där fördelarna med Carriers moderna luftkonditionering för en mängd branscher beskrevs.

1922-1929 

BORTOM FABRIKEN

Centrifugal Chilling Takes Off
Centrifugal Chilling Takes Off

1922

Innovation

CENTRIFUGALKYLNING ERÖVRAR MARKNADEN

Carrier lanserar sitt första centrifugalkylaggregat 1922. Läs mer

1922 lanserade Carrier det första centrifugalkylaggregatet, vilket gjorde det möjligt att skapa luftkonditionering i stor skala.

On the Way to 2,000
On the Way to 2,000

1922

Leadership

PÅ VÄG MOT 2 000

Carrier granskar företagets första centrifugalkylaggregat i Syracuse, New York. Läs mer

Samma dag som Carrier Corporation 1950 färdigställde sitt 2 000:de centrifugalkylaggregat besökte Willis Carrier, pensionerad styrelseordförande, Onondaga Pottery Company i Syracuse, New York, för att inspektera det första centrifugalkylaggregatet som han färdigställde 1922. Chefen konstaterade att det fortfarande fungerade perfekt. Denna bild är förmodligen en av de sista som togs av Carrier.


Indoor Ice
Indoor Ice

1925

Innovation

IS INOMHUS

Madison Square Garden använder Carrier för att kyla ner isen och svalka besökarna. Läs mer

New Yorks ”nya” Madison Square Garden öppnade 1925 och använde Carriers centrifugalkylaggregat för att svalka besökarna och skapa perfekt is för professionell ishockey.

Taking Comfort Skyward
Taking Comfort Skyward

1926

Innovation

TA KOMFORTEN UPP I SKYN

Carrier färdigställer den första installationen i ett flervåningskontor i Fresno, Kalifornien. Läs mer

Carriers centrifugalkylningsutrustning i källaren och luftkonditionering på taket gav svalka för våningarna två till sju i T.W. Patterson-byggnaden i Fresno, Kalifornien, och blev därigenom Carriers första flervåningsinstallation.

Central Air Goes Vertical
Central Air Goes Vertical

1928

Improve

CENTRAL LUFTKONDITIONERING PÅ HÖJDEN

Carrier är delaktiga i den första skyskrapan där luftkonditionering installeras redan vid byggnationen. Läs mer

Vid byggnationen av Milam-byggnaden i San Antonio, Texas, ingick Carriers centrala luftkonditionering, vilket gjorde byggnaden till den första skyskrapan där luftkonditionering installerades redan vid byggnationen.

1930-1940 

VÄRLDENS KLIMATSKAPARE

Movin’ On Up
Movin’ On Up

1930

Improve

VIDAREUTVECKLING

Carrier börjar sälja sina Weathermaster-enheter. Läs mer

I mars 1930 sålde Carrier sina första Weathermaster-enheter till Superheater Company i East Chicago, Illinois, som använde dem för luftkonditionering av övervåningen i en tvåvåningsbyggnad. I augusti tecknade California Bank of Los Angeles ett avtal för 490 Weathermasters för att ge luftkonditionering till sin 15 våningar höga kontorsbyggnad. USA:s högsta domstol försågs också med luftkonditionering med hjälp av 180 av Carriers Weathermaster-enheter.

Thailand Comes to Carrier
Thailand Comes to Carrier

1931

Commitment

THAILAND KOMMER TILL CARRIER

Kung Prajadhipok av Siam besöker Carriers fabrik i Newark. Läs mer

Augustinumret av Carrier Courier 1931 innehöll en bild av kung Prajadhipok av Siam tillsammans med Willis Carrier och ett antal av företagets ledare under kungens besök vid Carriers fabrik i Newark. Sedan dess har Carrier varit en av de ledande leverantörerna av luftkonditionering till människor och företag i Thailand.

Carrier Takes to the Seas
Carrier Takes to the Seas

1931

Innovation

CARRIER GÅR TILL SJÖSS

Carrier finns ombord det första kryssningsfartyget för att installera luftkonditionering för passagerarnas komfort. Läs mer

M.V Victoria, ett italienskt motorfartyg på 13 400 ton, som byggts för att trafikera rutten mellan Italien och Egypten blev 1931 det första fartyg som gjorde sin jungfruresa med Carriers luftkonditionering installerad.

A Preview of the Future
A Preview of the Future

1937

Commitment

EN FÖRSMAK AV FRAMTIDEN

Carrier förstärker sina redan starka band till japanska kunder. Läs mer

Redan från den första försäljningen 1907 av luftkonditioneringsutrustning till en internationell kund, silkesspinneriet Fuji i Yokohama, skapade Willis Carrier och hans företag starka band till Japan. Denna bild är från 1937 då Carrier bjöd in medlemmar från den japanska handelsdelegationen till Newarks flygplats för en flygtur över New York-området i ett flygplan från United Airlines. United Airlines ägdes tidigare av United Aircraft Corporation som senare blev United Technologies Corporation (UTC). UTC blev Carriers moderbolag 1979.

The Igloo of Tomorrow
The Igloo of Tomorrow

1939

Innovation

MORGONDAGENS IGLOO

Carriers luftkonditionering intar en central roll vid världsutställningen 1939. Läs mer

När organisatörer i New York 1935 skapade en kommitté för Världsutställningen antog de mottot ”Bygga morgondagens värld” och började leta efter företag och teknik som kunde skapa ”tillfredsställelse för individen och mänskliga framsteg”. Det fanns knappast något som bättre passade in på denna beskrivning än Carrier Corporation och modern luftkonditionering. Utställningen öppnade 1939 och ”Carriers framtidsigloo” lockade nästan 1,3 miljoner besökare under de första 100 dagarna. Inuti iglon och i den intilliggande Hall of Weathermakers kunde besökarna lära sig hur luftkonditionering fungerar, ta en rundtur i en modern livsmedelsbutik med Carriers luftkonditionering och se en utställning med Carriers fristående luftkonditionering.

1941-1950 

FÖRTJÄNSTFULLT VÄRV

An Air Conditioned War
An Air Conditioned War

1941

Commitment

ETT LUFTKONDITIONERAT KRIG

Under Andra världskriget fokuserar Carrier på att hjälpa de allierades krigsinsatser. Läs mer

Carrier arbetade outtröttligt för att stödja de allierade trupperna runt om i världen med luftkonditioneringsprodukter som fokuserade på industriell produktivitet.

Carrier Helps the War Effort
Carrier Helps the War Effort

1942

Improve

CARRIER BIDRAR TILL KRIGSINSATSEN

Carriers luftkonditionering spelar en viktig roll vid tillverkning av proviant och krigsmateriel. Läs mer

1942 firade Carrier 20-årsjubiléet av Willis Carriers uppfinning av centrifugalkylaren. Uppfinningen som ledde till att allmänheten blev medveten om luftkonditionering var en viktig komponent för att effektivt kunna producera krigsmateriel under Andra världskriget.

Refrigerators in the Field
Refrigerators in the Field

1944

Commitment

KYLSKÅP I FÄLT

De allierade trupperna runt om i världen har tillgång till säker och färsk mat, till viss del tack vare teknik från Carrier. Läs mer

Carriers bidrag till krigsinsatsen inkluderade bland annat kylningsprodukter som säkerställde säker leverans och lagring av mat som serverades till soldater som var ”1 000 mil hemifrån”.

Keeping Transit Cool
Keeping Transit Cool

1946

Innovation

SVALKANDE RESOR

Carrier är först i världen med att förse en buss med luftkonditionering. Läs mer

San Antonio, Texas, skyltar med ”världens första stadsbuss med luftkonditionering” 1946.

Willis Carrier Passes Away
Willis Carrier Passes Away

1950

Leadership

WILLIS CARRIER GÅR BORT

Willis Carrier går bort under en resa till New York den 7 oktober 1950 Läs mer

Den 7 oktober 1950, strax före sin 74-årsdag, dog Willis Carrier under en resa till New York. Det var slutet på ett rikt och fantastiskt liv, slutet på en era för branschen och företaget, men början på ett bestående arv.

1951-1978 

VÄXA MED BABYBOOMEN

Air Conditioning Turns 50
Air Conditioning Turns 50

1952

Innovation

LUFTKONDITIONERINGEN FYLLER 50

Carrier firar luftkonditioneringens 50-årsjubileum. Läs mer

Carriers VD Cloud Wampler (till höger) och VD:n för P&IE Railroad står på den plattform i Pittsburgh där Willis Carrier 50 år tidigare kom på idén med modern luftkonditionering. I bakgrunden syns Pittsburghs Gateway Center, som vid denna tid hade världens största installation av Carrier Conduit Weathermasters.

Residential Community
Residential Community

1956

Improve

BOSTADSOMRÅDEN

Carrier får världens hittills största kontrakt för luftkonditionering i bostadshus. Läs mer

I januari 1956 vann Carrier det största kontraktet någonsin inom luftkonditionering för bostadshus, som man tillkännagav tillsammans med det lokala byggföretaget Levitt & Sons, Inc. Carrier tillhandahöll sina centrala luftkonditioneringssystem av märket Weathermaker till 702 ”Country Clubber”-hus i Levittown, Pennsylvania.

Carrier Goes Mobile
Carrier Goes Mobile

1957

Innovation

CARRIER BLIR MOBILA

På 50-talet hade Carriers utbud utökats till allt från stora kylaggregat till små enheter för husvagnar. Läs mer

Det finns få bilder som så tydligt visar Carriers kapacitet som denna bild från Mobile Homes Show 1957 i New York Coliseum (där Time Warner Center står idag). En värdinna vrider på kontrollvredet till den lilla Roomette-luftkonditioneringen med endast en hästkraft, avsedd för husvagnar. Bakom henne står en av Carriers centrifugalkylare som ger svalka till det 36 000 m2 stora utställningsområdet.

Reimagining Refrigerated Transport
Reimagining Refrigerated Transport

1968

Leadership

NYTÄNKANDE INOM KYLTRANSPORTER

Carrier introducerar den första frontmonterade anläggningen för containrar. Läs mer

Carrier Transicolds lista över innovationer inkluderar den första frontmonterade anläggningen för containrar 1968. Sedan dess har man visat vägen i allt från effektiva diesel-/elinstallationer till introduktionen av den första containerenheten med naturligt köldmedium 2010.

110 Floors of Cooling
110 Floors of Cooling

1971

Leadership

KYLNING FÖR 110 VÅNINGAR

Carrier får kontraktet för luftkonditionering i världens högsta byggnad. Läs mer

Carrier får huvudkontraktet för luftkonditionering för Sears Tower i Chicago, som med sina 110 våningar var världens högsta byggnad när den invigdes.


1979-1993 

UTÖKAD GLOBAL RÄCKVIDD

UTC Acquires Carrier
UTC Acquires Carrier

1979

Leadership

UTC FÖRVÄRVAR CARRIER

United Technologies förvärvar Carrier. Läs mer

United Technologies förvärv av Carrier 1979 förändrade den globala marknaden för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.

Carrier Goes Digital
Carrier Goes Digital

1980

Commitment

CARRIER BLIR DIGITALA

Carriers produkter spelar en viktig roll i möjliggörandet av den teknik som krävs för att internet ska fungera. Läs mer

Carriers produkter tillhandahåller effektiv kylning i datorhallar världen över, vilket understryker Carriers viktiga roll när det gäller att göra internet tillgängligt för människor världen över.

Environmental Stewardship
Environmental Stewardship

1990

Commitment

MILJÖOMSORG

Carrier visar vägen med miljövänliga produkter, tjänster och utbildningar Läs mer

Carriers miljöomsorg har alltid inkluderat ett starkt fokus på utbildning och ett engagemang för att använda miljövänliga köldmedia långt före konkurrenterna och innan lagstiftning på området.

Preserving a Masterpiece
Preserving a Masterpiece

1993

Improve

BEVARA ETT MÄSTERVERK

Carriers ingenjörer utvecklar en fantastisk lösning för att bevara freskerna i Sixtinska kapellet.  Läs mer

30 års hårt arbete krävdes för att framhäva de ursprungliga färgerna i Michelangelos mästerverk i Sixtinska kapellet, men det innebär även att de utsätts för fukt och liknande. Carriers konserveringsarbete inkluderade väldigt exakta fuktighetsmätare, som denna, som är placerad på en list ungefär 9 meter upp, vilket gör att den är osynlig för besökarna.

Global Sustainability
Global Sustainability

1993

Commitment

GLOBAL HÅLLBARHET

I sin egenskap av naturlig ledare ligger Carrier före övriga konkurrenter när det gäller utfasningen av freonbaserade köldmedia i USA. Läs mer

Carrier slutar att tillverka freonbaserade köldmedia i USA två år före den frist som anges i den amerikanska Clean Air Act och 16 år före kraven för utvecklingsländer.

1994-PRESENT 

NATURLIGT LEDARSKAP

A Century of Influence
A Century of Influence

1998

Leadership

100-ÅRSJUBILEUM

Carrier firar luftkonditioneringens 100-årsjubileum. Läs mer

I samband med 100-årsjubiléet för modern luftkonditionering berättar Geraud Darnis, VD för Carrier Corp., för publiken vid W. E. Grady High School i Brooklyn, New York, att ”grundandet av Willis H. Carrier Academy är det bästa sättet att hedra hans övertygelse att utbildning och förståelse är nyckeln till att lösa alla typer av utmaningar”.

Hitting the Century Mark
Hitting the Century Mark

2002

Leadership

GULDMEDALJPRESTATION

Innovativ Carrier-teknik står för en insats värd en pallplats i Peking 2008 Läs mer

Pekings nationalstadion, en av de viktigaste arenorna vid friidrottstävlingarna, och som ofta kallas ”Fågelboet”, har luftbehandlingsenheter från Carrier och den första kinesiskproducerade VVS-produkt med EN 1886-certifiering, den högsta internationella VVS-standarden.

Gold Medal Performance
Gold Medal Performance

2008

Commitment

GULDMEDALJPRESTATION

Innovativ Carrier-teknik står för en insats värd en pallplats i Peking 2008 Läs mer

Pekings nationalstadion, en av de viktigaste arenorna vid friidrottstävlingarna, och som ofta kallas ”Fågelboet”, har luftbehandlingsenheter från Carrier och den första kinesiskproducerade VVS-produkt med EN 1886-certifiering, den högsta internationella VVS-standarden.

Carrier Takes the LEED
Carrier Takes the LEED

2011

Improve

CARRIER LEEDER

En av Carriers kommersiella anläggningar blir den första i sitt slag att få guldcertifiering i LEED®. Läs mer

Carriers kommersiella anläggning i Monterrey blev 2011 den första industriella anläggning i den globala VVS-industrin som belönades med guldcertifiering i LEED® (Leadership in Energy and Environment Design).

To Infinity…and Beyond!
To Infinity…and Beyond!

2011

Innovation

TO INFINITY…AND BEYOND!

Carrier introducerar företagets mest effektiva luftvärmepump. Läs mer

2011 introducerade Carrier värmepumpen Infinity® med Greenspeed™-intelligens som ger den bästa värmeeffektivitet av alla luftvärmepumpar.

110 Years and Counting
110 Years and Counting

2012

Leadership

110 ÅRS TRADITION MED SIKTET INSTÄLLT PÅ FRAMTIDEN

Carrier firar sitt innovativa arv och modern luftkonditionering når en ny milstolpe.  Läs mer

Carrier firar den moderna luftkonditioneringens 110-årsjubileum. Läs mer på Learn More at WillisCarrier.com