Skip to main content
1920-carrier-air-conditions-irvin-theater

Historik

Carrier har sedan 1902 levererat beprövad innovation inom uppvärmnings-, luftkonditionerings- och kylningsindustrin, och därigenom skapat global komfort och effektivitet.

1876-1902
UPPFINNINGEN SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN
1876
Improve

1876-before-air-conditioning
VÄRLDEN FÖRE LUFTKONDITIONERINGEN

varmt och fuktigt väder innebar ofta förlorade arbetsdagar och sömnlösa nätter.

1881
Innovation

1881-willis-carrier-slide-rule
RÄKNESKIVA

Willis Carriers räkneskiva, ett runt räkneinstrument, patenterades 1881 och tillverkades av Kueffel & Esser. I räkneskivans mitt finns en cylinder, eller löpare, som innehåller ett antal skalor. Med noggrann inriktning av skalorna blir räkneskivan lika exakt som en modern miniräknare. Carrier använde detta instrument för att beräkna daggpunktskontroll, ett genombrott som lade grunden till hans uppfinning av den moderna luftkonditioneringen.

1902
Innovation

1902-sackett-wilhelm-first-modern-air-conditioning-system
STARTAR MOTORN

Willis Carrier startar motorn som skulle komma att driva världen första moderna luftkonditioneringssystem. Det installerades sommaren 1902 i Sackett & Wilhelms tryckeri i Brooklyn, New York. Denna konstnärs konceptualisering var med i tidskriften Steelways augustinummer 1954 med kommentaren att det var tack vare Carrier som ”luftkonditioneringen spred sig som en svalkande bris genom branschen”

1902
Leadership

1903-engineers-buffalo-forge-company
CARRIERS BEGYNNELSE

Ett gruppfoto av ingenjörerna vid Buffalo Forge Company inkluderar Willis Carrier (nedersta raden, tredje från höger) och hans framtida affärspartner, J. Irvine Lyle (mellersta raden, sjätte från vänster). Carrier, Lyle och fem ingenjörskolleger lanserade Carrier Engineering Corporation som ett fristående bolag 1915.

1902
Leadership

1920-willis-carrier-inventor-of-modern-air-conditioning
DR. CARRIER, ”CHEFEN”

Uppfinningen av den moderna luftkonditioneringen i juli 1902 var bara början för Willis Carrier och hans bidrag till effektiv industriell tillverkning och förbättrad komfort för människor under de kommande 50 åren var så omfattande att han blev känd som ”Luftkonditioneringens fader”.

1903-1914
LANSERINGEN AV CARRIER AIR CONDITIONING OF AMERICA
1906
Improve

1906-first-central-air-conditioning-system
DET FÖRSTA CENTRALA SYSTEMET

Buffalo Forge Company säljer Carriers ”apparat för behandling av luft” till Chronicle Cotton Mills i Belmont, North Carolina som ansluter den till spinneriets värmeventilationssystem. Det var det första industriella luftfuktningssystemet med en ”centralstation”.

1906
Improve

1906-ne-cotton-buyers-textile-plant
TEXTILFABRIKER BÖRJAR ANVÄNDA LUFTKONDITIONERING

Textilindustrin var bland de första och mest entusiastiska användarna av modern luftkonditionering. Här arbetar inköpare för New England Cotton i en ren och effektiv miljö.

1911
Innovation

1911-rational-psychrometric-formulae
MAGNA CARTA

Willis Carriers rationella psykrometriska formler introducerade ett vetenskapligt förfarande till det som tidigare ofta varit otillförlitliga utföranden av luftkonditioneringssystem och detta ledde även till att Carrier blev ett internationellt namn. Tabellen uppdaterades och utkom i nytryck regelbundet. Den utgjorde ett viktigt verktyg för flera generationer ingenjörer och ligger fortfarande till grund för dagens designer.

1914
Commitment

1914-carrier-becomes-worldwide-service
CARRIER RUNT OM I VÄRLDEN

Nästan från allra första början blev luftkonditionering ett internationellt fenomen och viktiga installationer av utrustning utformad av Willis Carrier kunde hittas i Nordamerika, Asien, Europa, Mellanöstern samt Mellan- och Sydamerika.

1914
Improve

1914-first-house-with-air-conditioning
BÖRJAN FÖR KOMFORT I HEMMET

Carrier installerar den första luftkonditioneringen för bostäder för Charles Gates herrgård i Minneapolis, Minnesota.

1915-1921
VÄDER PÅ BESTÄLLNING
1915
Commitment

1915-carrier-announcement
CARRIER ENGINEERING CORPORATION

Carrier Engineering Corporation hade skickliga ingenjörer och goda framtidsutsikter, men begränsat kapital. Att marknadsföra verksamheten och genomföra försäljningar var viktiga aktiviteter under företagets första månader.

1915
Improve

1915-international_arms-and-fuse-company
HISTORIA 1915-1921: BIDRAG TILL KRIGSINSATSEN

Carriers installation av modern luftkonditionering vid International Arms and Fuse Company i New Jersey var representativt för det sofistikerade arbete som företaget utförde under Första världskriget och bidrog till att drastiskt förbättra arbetarnas effektivitet.

1917
Leadership

1917-carrier-hires-first-woman-engineer-ingels
EN KVINNLIG INGENJÖR

Carrier anställer Margaret Ingels som blir USA:s första kvinnliga luftkonditioneringsingenjör, ungefär samtidigt som beslutet att ge kvinnor i USA rösträtt debatterades av lagstiftarna. Hon var föremål för flera tidskriftsartiklar och deltog i President Herbert Hoovers konferens om husbyggen och bostadsägande i slutet på 20-talet, vilket passade perfekt in i Carriers pionjäranda. Ingels skrev även Willis Carriers biografi som publicerades 1952.

1918
Leadership

1920-newark-research-lab-ned-stacey
FORSKNINGSLABORATORIUM I NEWARK

Detta klassiska foto av Alfred E. ”Ned” Stacey, en av Carriers grundare, visar honom i företagets forskningslaboratorium i Newark, New Jersey, strax efter att det tagits i bruk 1918.

1919
Innovation

1919-the-story-of-manufactured-weather
EN MEKANISK METEOROLOG

”The Mechanical Weather Man” skrev en egen bok (med lite hjälp från Carriers president, J. Irvine Lyle) 1919 där fördelarna med Carriers moderna luftkonditionering för en mängd branscher beskrevs.

1922-1929
BORTOM FABRIKEN
1922
Innovation

1922-first-centrifual-chiller-onondaga-pottery-company
CENTRIFUGALKYLNING ERÖVRAR MARKNADEN

1922 lanserade Carrier det första centrifugalkylaggregatet, vilket gjorde det möjligt att skapa luftkonditionering i stor skala.

1922
Leadership

1950-carrier-visits-first-centrifugal-chiller
PÅ VÄG MOT 2 000

Samma dag som Carrier Corporation 1950 färdigställde sitt 2 000:de centrifugalkylaggregat besökte Willis Carrier, pensionerad styrelseordförande, Onondaga Pottery Company i Syracuse, New York, för att inspektera det första centrifugalkylaggregatet som han färdigställde 1922. Chefen konstaterade att det fortfarande fungerade perfekt. Denna bild är förmodligen en av de sista som togs av Carrier.

1925
Innovation

1925-madison-square-garden-post-card
IS INOMHUS

New Yorks ”nya” Madison Square Garden öppnade 1925 och använde Carriers centrifugalkylaggregat för att svalka besökarna och skapa perfekt is för professionell ishockey.

1926
Innovation

1926-tw-patterson-building
TA KOMFORTEN UPP I SKYN

Carriers centrifugalkylningsutrustning i källaren och luftkonditionering på taket gav svalka för våningarna två till sju i T.W. Patterson-byggnaden i Fresno, Kalifornien, och blev därigenom Carriers första flervåningsinstallation.

1928
Improve

1927-milam-building
CENTRAL LUFTKONDITIONERING PÅ HÖJDEN

Vid byggnationen av Milam-byggnaden i San Antonio, Texas, ingick Carriers centrala luftkonditionering, vilket gjorde byggnaden till den första skyskrapan där luftkonditionering installerades redan vid byggnationen.

1930-1940
VÄRLDENS KLIMATSKAPARE
1930
Improve

1930-carrier-first-window-sill-air-conditioner
VIDAREUTVECKLING

I mars 1930 sålde Carrier sina första Weathermaster-enheter till Superheater Company i East Chicago, Illinois, som använde dem för luftkonditionering av övervåningen i en tvåvåningsbyggnad. I augusti tecknade California Bank of Los Angeles ett avtal för 490 Weathermasters för att ge luftkonditionering till sin 15 våningar höga kontorsbyggnad. USA:s högsta domstol försågs också med luftkonditionering med hjälp av 180 av Carriers Weathermaster-enheter.

1931
Commitment

THAILAND KOMMER TILL CARRIER

Augustinumret av Carrier Courier 1931 innehöll en bild av kung Prajadhipok av Siam tillsammans med Willis Carrier och ett antal av företagets ledare under kungens besök vid Carriers fabrik i Newark. Sedan dess har Carrier varit en av de ledande leverantörerna av luftkonditionering till människor och företag i Thailand.

1931
Innovation

CARRIER GÅR TILL SJÖSS

M.V Victoria, ett italienskt motorfartyg på 13 400 ton, som byggts för att trafikera rutten mellan Italien och Egypten blev 1931 det första fartyg som gjorde sin jungfruresa med Carriers luftkonditionering installerad.

1937
Commitment

1937-willis-carrier-meets-japanese-trade-commision
EN FÖRSMAK AV FRAMTIDEN

Redan från den första försäljningen 1907 av luftkonditioneringsutrustning till en internationell kund, silkesspinneriet Fuji i Yokohama, skapade Willis Carrier och hans företag starka band till Japan. Denna bild är från 1937 då Carrier bjöd in medlemmar från den japanska handelsdelegationen till Newarks flygplats för en flygtur över New York-området i ett flygplan från United Airlines. United Airlines ägdes tidigare av United Aircraft Corporation som senare blev United Technologies Corporation (UTC). UTC blev Carriers moderbolag 1979.

1939
Innovation

1939-carrier-at-worlds-fair-igloo-of-tomorrow
MORGONDAGENS IGLOO

När organisatörer i New York 1935 skapade en kommitté för Världsutställningen antog de mottot ”Bygga morgondagens värld” och började leta efter företag och teknik som kunde skapa ”tillfredsställelse för individen och mänskliga framsteg”. Det fanns knappast något som bättre passade in på denna beskrivning än Carrier Corporation och modern luftkonditionering. Utställningen öppnade 1939 och ”Carriers framtidsigloo” lockade nästan 1,3 miljoner besökare under de första 100 dagarna. Inuti iglon och i den intilliggande Hall of Weathermakers kunde besökarna lära sig hur luftkonditionering fungerar, ta en rundtur i en modern livsmedelsbutik med Carriers luftkonditionering och se en utställning med Carriers fristående luftkonditionering.

1941-1950
FÖRTJÄNSTFULLT VÄRV
1941
Commitment

1945-carrier-supports-national-defense
ETT LUFTKONDITIONERAT KRIG

Carrier arbetade outtröttligt för att stödja de allierade trupperna runt om i världen med luftkonditioneringsprodukter som fokuserade på industriell produktivitet.

1942
Improve

1942-twentieth-anniversary-centrifugal-chillers
CARRIER BIDRAR TILL KRIGSINSATSEN

1942 firade Carrier 20-årsjubiléet av Willis Carriers uppfinning av centrifugalkylaren. Uppfinningen som ledde till att allmänheten blev medveten om luftkonditionering var en viktig komponent för att effektivt kunna producera krigsmateriel under Andra världskriget.

1944
Commitment

1942-war-food-ad
KYLSKÅP I FÄLT

Carriers bidrag till krigsinsatsen inkluderade bland annat kylningsprodukter som säkerställde säker leverans och lagring av mat som serverades till soldater som var ”1 000 mil hemifrån”.

1946
Innovation

1937-worlds-first-air-conditioned-bus-santafe
SVALKANDE RESOR

San Antonio, Texas, skyltar med ”världens första stadsbuss med luftkonditionering” 1946.

1950
Leadership

1915-willis-carrier-inventor-modern-air-conditioning
WILLIS CARRIER GÅR BORT

Den 7 oktober 1950, strax före sin 74-årsdag, dog Willis Carrier under en resa till New York. Det var slutet på ett rikt och fantastiskt liv, slutet på en era för branschen och företaget, men början på ett bestående arv.

1951-1978
VÄXA MED BABYBOOMEN
1952
Innovation

1953-carrier-celebrates-50-years-air-conditioning
LUFTKONDITIONERINGEN FYLLER 50

Carriers VD Cloud Wampler (till höger) och VD:n för P&IE Railroad står på den plattform i Pittsburgh där Willis Carrier 50 år tidigare kom på idén med modern luftkonditionering. I bakgrunden syns Pittsburghs Gateway Center, som vid denna tid hade världens största installation av Carrier Conduit Weathermasters.

1956
Improve

1973-largest-residential-air-conditioning-housing-installation
BOSTADSOMRÅDEN

I januari 1956 vann Carrier det största kontraktet någonsin inom luftkonditionering för bostadshus, som man tillkännagav tillsammans med det lokala byggföretaget Levitt & Sons, Inc. Carrier tillhandahöll sina centrala luftkonditioneringssystem av märket Weathermaker till 702 ”Country Clubber”-hus i Levittown, Pennsylvania.

1957
Innovation

1957-portable-air-conditioner-and-chiller
CARRIER BLIR MOBILA

Det finns få bilder som så tydligt visar Carriers kapacitet som denna bild från Mobile Homes Show 1957 i New York Coliseum (där Time Warner Center står idag). En värdinna vrider på kontrollvredet till den lilla Roomette-luftkonditioneringen med endast en hästkraft, avsedd för husvagnar. Bakom henne står en av Carriers centrifugalkylare som ger svalka till det 36 000 m2 stora utställningsområdet.

1968
Leadership

1968-first-front-wall-container-refrigeration-unit
NYTÄNKANDE INOM KYLTRANSPORTER

Carrier Transicolds lista över innovationer inkluderar den första frontmonterade anläggningen för containrar 1968. Sedan dess har man visat vägen i allt från effektiva diesel-/elinstallationer till introduktionen av den första containerenheten med naturligt köldmedium 2010.

1971
Leadership

1971-carrier-cools-worlds-tallest-building
KYLNING FÖR 110 VÅNINGAR

Carrier får huvudkontraktet för luftkonditionering för Sears Tower i Chicago, som med sina 110 våningar var världens högsta byggnad när den invigdes.

1979-1993
UTÖKAD GLOBAL RÄCKVIDD
1979
Leadership

1979-utc-acquires-carrier-corporation
UTC FÖRVÄRVAR CARRIER

United Technologies förvärv av Carrier 1979 förändrade den globala marknaden för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.

1980
Commitment

1980-carrier-cools-server-room
CARRIER BLIR DIGITALA

Carriers produkter tillhandahåller effektiv kylning i datorhallar världen över, vilket understryker Carriers viktiga roll när det gäller att göra internet tillgängligt för människor världen över.

1990
Commitment

1987-carrier-commits-to-reducing-greenhouse
MILJÖOMSORG

Carriers miljöomsorg har alltid inkluderat ett starkt fokus på utbildning och ett engagemang för att använda miljövänliga köldmedia långt före konkurrenterna och innan lagstiftning på området.

1993
Improve

1993-carrier-air-conditions-sistine-chapel
BEVARA ETT MÄSTERVERK

30 års hårt arbete krävdes för att framhäva de ursprungliga färgerna i Michelangelos mästerverk i Sixtinska kapellet, men det innebär även att de utsätts för fukt och liknande. Carriers konserveringsarbete inkluderade väldigt exakta fuktighetsmätare, som denna, som är placerad på en list ungefär 9 meter upp, vilket gör att den är osynlig för besökarna.

1993
Commitment

GLOBAL HÅLLBARHET

Carrier slutar att tillverka freonbaserade köldmedia i USA två år före den frist som anges i den amerikanska Clean Air Act och 16 år före kraven för utvecklingsländer.

1994-PRESENT
NATURLIGT LEDARSKAP
2002
Leadership

2002-air-conditioning-100-years-old-ice-sculpture
GULDMEDALJPRESTATION

Pekings nationalstadion, en av de viktigaste arenorna vid friidrottstävlingarna, och som ofta kallas ”Fågelboet”, har luftbehandlingsenheter från Carrier och den första kinesiskproducerade VVS-produkt med EN 1886-certifiering, den högsta internationella VVS-standarden.

2008
Commitment

2008-beijing-national-stadium
GULDMEDALJPRESTATION

Pekings nationalstadion, en av de viktigaste arenorna vid friidrottstävlingarna, och som ofta kallas ”Fågelboet”, har luftbehandlingsenheter från Carrier och den första kinesiskproducerade VVS-produkt med EN 1886-certifiering, den högsta internationella VVS-standarden.

2011
Improve

2011-first-leed-certified-industrial-facility
CARRIER LEEDER

Carriers kommersiella anläggning i Monterrey blev 2011 den första industriella anläggning i den globala VVS-industrin som belönades med guldcertifiering i LEED® (Leadership in Energy and Environment Design).

2011
Innovation

2011-infinity-heat-pump-with-greenspeed-intelligence
TO INFINITY…AND BEYOND!

2011 introducerade Carrier värmepumpen Infinity® med Greenspeed-intelligens som ger den bästa värmeeffektivitet av alla luftvärmepumpar.

2012
Leadership

2012-carrier-one-hundred-ten-year-anniversary
110 ÅRS TRADITION MED SIKTET INSTÄLLT PÅ FRAMTIDEN

Carrier firar den moderna luftkonditioneringens 110-årsjubileum. Läs mer på Learn More at WillisCarrier.com