BIOGRAFI

  • Född 26 november 1876 i Angola, New York
  • Tog ingenjörsexamen vid Cornell University 1901
  • Började arbeta för Buffalo Forge Company 1901
  • Designade världens första moderna luftkonditioneringssystem 1902
  • Utvecklade de rationella psykometriska formlerna 1911
  • Grundade Carrier Engineering Corporation 1915
  • Utsedd till hedersdoktor vid Lehigh University (1935) och Alfred University (1942)
  • Dog den 7 oktober 1950 i New York
  • Invald i National Investors Hall of Fame 1985
  • Utsågs av TIME Magazine 1998 till en av ”De 100 mest inflytelserika personerna under 1900-talet”

LÄRA FÖR LIVET

Som vuxen skulle Willis Carrier komma att lösa en av mänsklighetens stora utmaningar – att kontrollera inomhusmiljön. När han var barn hade han svårt att förstå bråktal. Hans mamma hjälpte honom genom att skära äpplen i olika stora delar. Han sade senare att detta var hans livs viktigaste lektion eftersom det lärde honom vikten av intelligent problemlösning.

WILLIS CARRIER: UPPFINNAREN AV DEN MODERNA LUFTKONDITIONERINGEN

Snilleblixtar kan slå ner var som helst. För Willis Carrier hände det på en dimmig perrong i Pittsburgh 1902. Carrier stirrade genom dimman och insåg att det går att torka luft genom att låta den passera genom vatten och därigenom skapa dimma. Genom att göra detta skulle det vara möjligt att producera luft med en bestämd fuktighetsgrad. Inom ett år hade han fullbordat sin uppfinning för att kontrollera fuktigheten – den grundläggande byggstenen för modern luftkonditionering.

CARRIER GÖR DET MÖJLIGT FÖR FÖRETAG ATT BLOMSTRA

”Luftkonditioneringens fader”: Willis Carriers uppfinning ledde till skapandet av ett antal företag som idag är viktiga motorer i vår ekonomi. Luftkonditionering gjorde det möjligt att tillverka allt från bakverk till krigsförnödenheter. Luftkonditionering bidrog till att göra sommarfilmer till stora succéer eftersom människor flockades till biografer med luftkonditionering för att undkomma hettan. Den exakta kontrollen över temperatur och luftfuktighet som hans uppfinning innebar har möjliggjort köpcentra, transatlantiska flygningar och de datorer och servrar som driver internet.

KOMFORT TILL VÄRLDEN

Willis Carrier insåg tidigt att klimat, komfort och produktionskrav skulle avgöra värdet av luftkonditionering. Redan från starten började han att utveckla ett nätverk av internationella försäljare, distributörer och kunder. Tidiga framgångar med installationer i Europa och Asien visade att luftkonditionering kunde användas även internationellt.

BIBEHÅLLA CARRIERS VISION

Willis Carriers arv lever vidare idag och det företag han grundade fortsätter att prägla branschen och den värld vi lever i. Carrier är branschledande med sina energieffektiva produkter och tillverkningsrutiner. Carrier ger produktivitet och komfort till världen varje dag, genom nya innovationer som alla bygger på energieffektivitet och hållbarhet.

Läs mer på WillisCarrier.com