Skip to main content
1903-engineers-buffalo-forge-company_h

Om Oss

Willis Carrier uppfann den moderna luftkonditioneringen 1902. Detta är grunden till att Carrier idag är världsledande inom uppvärmnings-, luftkonditionerings- och kylningslösningar. Vi bygger hela tiden vidare på vår historia av beprövad innovation med nya produkter och tjänster som förbättrar komfort och effektivitet världen över.

1902-sackett-wilhelm-first-modern-air-conditioning-system_c
UPPFINNINGEN SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN

1902 löste Willis Carrier en av mänsklighetens stora utmaningar när han genom att uppfinna den moderna luftkonditioneringen kunde kontrollera inomhusklimatet. Hans uppfinning ledde till att en hel industri utvecklades och att produktivitet, hälsa och bekvämlighet främjades.

Idag finns Carriers innovationer världen över och i så gott som samtliga delar av människors vardag. Vi skapar behagliga och produktiva miljöer, oavsett klimat. Vi tryggar den globala tillgången till livsmedel genom att bevara mat och dryck färska. Vi säkerställer människors hälsa och välmående genom att möjliggöra korrekt transport och leverans av viktiga läkemedel under svåra förhållanden. Vi tillhandahåller lösningar, tjänster och utbildning för att visa vägen på området hållbart byggande.

Detta är bara några av de sätt som Carrier arbetar för att göra världen till en bättre plats att leva, arbeta och leka.

MÖTA KUNDERNAS BEHOV

Carrier levererar globala lösningar för en lång rad användningsområden inom uppvärmning, luftkonditionering, kylning och mycket annat.

carrier-residential-systems-keep-families-comfortable
Bekvämlighet i hemmet
miljontals människor förlitar sig på Carriers ledarskap och expertis inom effektiva lösningar för uppvärmning och nedkylning i hemmet.
carrier-commercial-hvac-solutions-cool-office-buildings
Byggnadslösningar
Carrier sätter standarden för prestanda, energieffektivitet och hållbarhet inom lösningar för luftkonditionering, styrsystem för byggnader och energitjänster för byggnadens livscykel.
carrier-transicold-vector-trailer-refrigeration-unit
Transportkyla
Carriers transportkylningsutrustning, lösningar för övervakning av kylkedjan och utbyteskomponenter säkerställer att mat och dryck, läkemedel och andra ömtåliga laster kan transporteras på ett säkert sätt till människor och företag runt om i världen.
woman-hypermarket-fresh-vegetables
Kommersiell kylning
Våra kylningslösningar för dryckes-, restaurang- och livsmedelsbranschen bygger på nästa generations teknik för att bevara färskheten, garantera säkerheten och få varorna att se attraktivare ut.
willis-carrier-portrait-1920-silhouette
NATURLIGT LEDARSKAP

Carrier har varit en naturlig ledare allt sedan företaget grundades. Inte bara på grund av att vi skapade en helt ny och innovativ produkt, utan även för att vi är normsättande för miljöskyddsansvar. Sedan 1994 har vi visat vägen för branschen när det gäller utfasandet av köldmedia som är skadliga för ozonskiktet och samtidigt introducerat många av världens mest energieffektiva uppvärmnings-, luftkonditionerings- och kylningssystem.

Att värna om miljön och skydda jordens begränsade naturresurser är ledstjärnan i vår verksamhet. Vi inser vikten av att bibehålla en ansvarsfull balans mellan den komfort vi skapar idag och den världen vi kommer att leva i imorgon.

Learn More

Featured Stories

carrier-conservation-meter
Keeping Conservation Cool

The Carrier CO₂NSERVATION Meter demonstrates our ongoing commitment to the environment, and it isn't slowing down anytime soon.

blue-sky-lower-co2
Keeping Refrigeration Innovative

By using recycled carbon dioxide (CO₂) as a refrigerant instead of synthetic refrigerants, Carrier is helping balance sustainability with efficiency and performance in commercial refrigeration systems.

strawberries-in-containers
Keeping Strawberries Refrigerated

As delicate as they are delicious, strawberries must make an amazing journey to get from the field to your fingertips – and precise Carrier technology makes it all possible.

comfortable-girl-with-pet
Keeping Homes Warm

While the outdoor weather is beyond your control, Carrier’s efficient heating solutions ensure that the indoor forecast is always entirely up to you.

Speak Up
Carriers Speak Up-program erbjuder flera kommunikationskanaler för rapportering av faktiska, misstänkta eller potentiella brott mot vår etiska kod via en enda plattform som är tillgänglig via ett avgiftsfritt nummer eller webbrapportering. Båda alternativen möjliggör anonym rapportering av sådana problem.
Speak Up