Společnosti Carrier Commercial Refrigeration byl udělen titul Czech Business Superbrands – pro nejúspěšnější obchodní značku v České republice v kategorii komerční chlazení. Mezinárodně uznávaný titul Superbrands se uděluje obchodním značkám, které vynikají ve svém oboru. Superbrands je celosvětově největší nezávislou autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Působí v 88 zemích na pěti kontinentech a zaměřuje se na identifikaci a představení výjimečných obchodních značek po celém světě. V České republice působí od roku 2013.

„Společnost Carrier Commercial Refrigeration trvale usiluje o poskytování vysoce výkonných chladicích systémů ve všech klimatických zónách a služeb na klíč v maloobchodním prodeji potravin,“ uvedl Juraj Hrubo, generální ředitel CCR Distribution Czech Republic & Slovakia. „Získání titulu Czech Business Superbrands je pro nás ctí.“

carrier-awarded-2018-superbrands-status

Tituly Superbrands jsou udělovány každý rok na základě rozsáhlého a důkladného výzkumného procesu, který poměřuje obchodní značky z hlediska spotřebitelů a ostatních obchodních značek. Kandidáti nominovaní na titul Superbrands jsou nejprve vybráni na základě obchodních dat a výsledků, a výběr je na základě spotřebitelského průzkumu dále zúžen. Konečné rozhodnutí činí nezávislá komise programu Superbrands, která se skládá z místních marketingových odborníků a hlavních představitelů podnikatelské sféry v dané zemi.

Společnost CCR bude představena v Ročence Superbrands 2018 článkem poukazujícím na historii, inovace, hodnotu značky, dosažené úspěchy a společenskou odpovědnost společnosti Carrier. Ročenka vyjde v září. Společnost Carrier také začne používat pečeť „Superbrands Award Seal“ jako symbol titulu Superbrands. Tuto pečeť bude používat ve svých reklamních a marketingových materiálech v rámci České republiky.

„Je mi potěšením, že mohu přivítat společnost Carrier do rodiny Czech Business Superbrands,“ uvedl Roman Sovjak, ředitel pro obchodní značky, Czech Superbrands. „Komise Czech Superbrands je přesvědčena o tom, že společnost Carrier je mezi podniky jednou z nejváženějších, inovačních a společensky odpovědných obchodních značek v České republice a že v oboru komerčního chlazení představuje absolutní špičku.“

superbrands-2018-logo