Přeskočit na hlavní obsah
woman-shopping-for-refrigerated-products-A

Řešení

Chlazení? Víme, jak na to.

Prodejny mají nejrůznější charakter a velikost. A totéž platí i pro řešení Carrier.

Požadavky prodejen na chlazení se dnes velmi různí. Něco však mají všichni prodejci společné: chtějí zabránit znehodnocování potravin, snížit spotřebu energie a zboží nabízet co nejúčinnějším způsobem. Společnost Carrier dodává kompletní inovativní řešení a služby, jež splní veškeré nároky obchodů všeho druhu.

Obrátit se na odborníky v komerčním chlazení se vyplatí.

Provozování velkoobchodního prodeje za hotové obnáší celou řadu výzev, z nichž celá řada pramení konkrétně z jednoho – z obrovské velikosti.

Rozlehlost budov takových provozoven se promítá do značných potřeb vytápění, větrání a chlazení a nakonec i do vysokých účtů za energie. Navíc tyto rozsáhlé systémy vyžadují použití velkého množství nákladných materiálů. Z hlediska prodejního je třeba zmínit i fakt, že provozovatelé prodejen potřebují velké zásoby široké škály produktů vystavovat tak, aby na ně zákazník viděl a snadno na ně dosáhl.

Jaké je tedy řešení tohoto dlouhého seznamu úkolů? Stát se partnerem společnosti, která disponuje ještě delším seznamem řešení. Společnost Carrier Commercial Refrigeration je váš jediný dodavatel řešení na klíč, jež jsou vystavěny na technické odbornosti a navrženy tak, aby splňovaly konkrétní potřeby každého formátu prodejny.

Ať jde o přístěnné regály, pulty, mrazicí nábytek, nebo cokoli mezi tím, společnost Carrier dodává řešení, která nejen podporují prodejní příležitosti a udržují potraviny čerstvé, ale pomáhají řídit také provozní náklady. Naše snaha o energeticky účinná řešení napříč celou naší produktovou řadou znamená nižší každoroční náklady na elektřinu – a za celou dobu životnosti nižší celkové náklady na vlastnictví.

Skutečnost, že společnost Carrier využívá přírodní chladiva, umožní také těmto velkoobchodním prodejcům být lépe udržitelní – více než jedním způsobem. Naše technologie CO2OLtec® využívá CO2 s cílem dosáhnout co nejmenší celkové uhlíkové stopy, nižšího potenciálu GWP a výrazného snížení emisí – a zároveň zákazníkům v mírném až chladném podnebí ušetřit průměrně 10 % nákladů na energii. A protože CO2 vyžaduje menší průměr trubek, je k dodání systému potřeba menší množství cenově nákladné mědi.

Společnost Carrier neřeší pouze chlazení. Široká škála modelů CO2OLheat®umožňuje provozovatelům prodejen typu Cash & Carry těžit ze 100% rekuperace pro vytápění prostoru nebo dodávání teplé vody pro domácnosti, což významně snižuje energetické náklady i uhlíkovou stopu celé prodejny.

To jen jedno z dalších řešení našeho rozsáhlého portfolia – a jeden z důvodů, proč si tolik zákazníků z řad velkoobchodních prodejen po celé Evropě zvolilo za partnery právě nás. A co je na tom nejlepší? Své portfolio stále rozšiřujeme, aby lépe vyhovovalo vašim potřebám.

Vedle produktů a řešení nabízí společnost Carrier také servis a řadu služeb s cílem pomoci provozovatelům prodejen Cash & Carry vytěžit z našeho systému maximum. Patří sem nepřetržitá podpora, preventivní údržbové programy, služba aktivního dálkového dohledu, služby řízení energií, služby týkající se dodržování předpisů, balíčky upgradu a modernizací – to vše za účelem snížení nákladů, zvýšení energetických úspor a provozní účinnosti po celou dobu životnosti.

Pokud jde o účinnost a styl, nikdo nepřináší na trh více řešení.

V supermarketech a hypermarketech hraje hlavní roli rozmanitost. Jde o širokou škálu potravinových produktů, která musí být pro zákazníky den co den připravena. Z toho však vyplývá, že je velmi důležité, aby se jistá rozmanitost projevila také v řešení chlazení. S těmi přichází právě společnost Carrier chladicí technika.

Rozumíme výzvám spojeným s chlazením v hypermarketech a supermarketech a máme odborné znalosti i řešení, abychom je naplnili. Uvědomujeme si, že koncepty prodejen se liší napříč zeměmi a značkami, a víme, že je nutné zajistit, aby každá prodejna byla jedinečná. Také si však uvědomujeme, že v důsledku jde vždy o základ – řízení provozních nákladů, snižování odpisů potravin a samozřejmě o vyšší prodejní obrat.

To vše je pro nás důležité, když navrhujeme a implementujeme řešení šitá na míru a dodávaná na klíč do supermarketů a hypermarketů s cílem pomoci udržovat potraviny účinně chlazené a atraktivně je vystavovat. Disponujeme portfoliem, které se řadí k nejširším v našem odvětví, zahrnuje i produkty pro ultračerstvé zboží a pokrývá každou zónu v prodejně. Tak dokážeme naplnit potřeby všech našich zákazníků z řad supermarketů a hypermarketů.

Co přesně tedy máme na mysli, hovoříme-li o našem sortimentu? Prostá odpověď zní cokoli, co byste mohli potřebovat. Náš nábytek z řady Carucco® využívá stovky pultových řešení pro účinný a atraktivní prodej. Naše vitrínové regály včetně nové vitríny MonaxEco® a našich nejprodávanějších vitrín Monaxis® přinášejí do prodejny styl, přehlednost a účinnost. A naše přístěnné regály řady Evolution 6 maximalizují účinnost, čerstvost potravin a jejich prezentaci a zároveň optimalizují využití podlahové plochy.

To je jen hrstka řešení, která společnost Carrier poskytuje na klíč a jež jsou navržena tak, aby chlazení prostor i regálů zaopatřila pro každou část prodejny.

Společnost Carrier zákazníkům z řad supermarketů a hypermarketů nabízí možnosti také v souvislosti s chladivy. Poskytujeme řešení, která využívají standardní chladiva HFC, dále řešení HybridCO2OLTM, jež kombinuje chladiva HFC a CO2, a CO2OLtec®, což je naše chladicí technologie plně využívající oxid uhličitý.

Díky technologii CO2OLtec® se již stovkám zákazníků po celé Evropě podařilo snížit uhlíkovou stopu i energetické náklady. Integrovaná řešení CO2OLtec® společnosti Carrier, která kombinují vytápění a chlazení prostoru a chlazení potravin v jediném systému, mohou navíc zákazníkům zajistit ještě větší úsporu – snížení nejen ročních nákladů na energie, ale i celkové náklady vlastnictví, a zároveň snížit uhlíkovou stopu o polovinu

Díky řešením navrženým pro vysoký prodejní obrat přidává společnost Carrier novou kvalitu prodeji zaměřenému na tvorbu hodnot.

Výkon. Úspora. Styl. Diskontní prodejny sice mohou snižovat ceny, nemohou si ale dovolit snižovat nároky na řešení chlazení. Zákazníci z řad diskontních prodejen vyžadují produkty, které jim zajistí maximální energetickou úsporu a současně výrazně přispějí k většímu účinku prodejní strategie – a přesně to dodává společnost Carrier.

V podstatě navrhujeme regály speciálně pro naše zákazníky z diskontních prodejen. Například Carrier Maress®, je propracovaná chladicí vitrína, která disponuje vyšší odpařovací teplotou, optimalizovaným řízením proudění vzduchu, úsporným osvětlením (jednou možností je osvětlení LED), EC ventilátory, elektronickými předřadníky a volitelnými automatickými nočními roletami. Současné využití těchto prvků snižuje potřebu chlazení až o 17 % a spotřebu energie až o 21 %.

Maress® je příkladem ze sortimentu regálů společnosti Carrier řady Evolution 6, což je nová generace řešení určených ke zvýšení energetické úspory, zajištění bezpečnosti potravin a jejich čerstvosti, k lepší prezentaci a optimálnímu využití podlahové plochy.

Navíc k vyšším úsporám energie a maximalizovaným prodejním efektům poskytuje společnost Carrier pro diskontní prodejny taková řešení chlazení, která nezapomínají ani na životní prostředí. Naše systémy CO2OLtec® , které využívají přírodní chladivo oxid uhličitý, pomáhají zákazníkům snižovat uhlíkovou stopu i potenciál GWP a současně s tím i energetické náklady. Dále mohou našim zákazníkům přispět ke značným úsporám v rámci celé prodejny naše integrovaná řešení CO2OLtec®, která kombinují prostorové vytápění a chlazení a chlazení potravin v jednom systému.

Společnost Carrier nabízí také servis a řadu služeb s cílem pomoci provozovatelům diskontních prodejen vytěžit z implementovaného systému maximum. Patří k nim nepřetržitá podpora, preventivní údržbové programy, aktivní dálkový dohled, služby řízení energií, služby týkající se dodržování předpisů, balíčky upgradu a modernizací.

Jste-li partnerem společnosti Carrier, s takto komplexní kombinací řešení a služeb brzy poznáte, jak se vám provozní náklady snižují díky energetické úspoře a jak vám roste prodej díky atraktivní, efektivní prezentaci produktů.

I prodejny malého formátu jsou pro nás velmi důležité.

V celé Evropě chodí zákazníci každý den do malých místních obchodů. Jsou totiž příjemné. Pro provozovatele těchto maloobchodních formátů je zavedení a údržba správných chladicích řešení vším. Velikost, umístění a typ budovy, to vše přináší jistá omezení, co se týče dostupných možností řešení – ať jde o prostor, hluk, tepelné emise, estetiku, či celou řadu dalších omezení.

Ve společnosti Carrier věříme, že umístění a velikost prodejny by neměla limitovat její obchodní příležitosti. Chápeme jedinečný úkol maloformátových prodejen, a proto máme v nabídce specifickou řadu úzkých regálů pro chladicí a mrazicí aplikace, které jsou specificky sladěné, co se rozměrů a estetického hlediska týče. Mezi zmíněné regály patří Mendos® XU, MenEco® XU , Optimer® L & LG a Velando® Compact Space.refrigerated-multideck-e6-mendos-A

Všechny možnosti pro malé prodejny lze pokrýt řešeními v provedení remote, se zabudovaným agregátem nebo jejich kombinací. Náš široký sortiment nábytku se zabudovaným agregátem je obzvláště cenným prvkem pro podporu impulzivního prodeje nápojů, zmrzlin a produktů ze speciálních propagačních akcí.

Pro maloformátové prodejny nabízí společnost Carrier také speciální CO2 kompresorovou jednotku. Z pozice stálého inovátora a objevitele hodláme naši nabídku pro prodejny malého formátu nadále rozšiřovat.  refrigerated-multideck-optimer.l-A

Jaké výhody tedy našim zákazníkům z řad malých prodejen a smíšeného zboží nabízejí řešení společnosti Carrier? Nejprve navrhujeme řešení zaměřená na úsporu, abychom jim prostřednictvím úspor energie pomohli snížit roční provozní náklady. Dále chladiva CO2 a propan pro produkty v celé prodejně pomáhají snižovat nepříznivý dopad na životní prostředí a připravují majitele prodejen na nadcházející směrnice EU.

V souvislosti s dodržováním regulačních směrnic a s energetickou úsporou nabízí společnost Carrier servis a služby, díky nimž by provozovatelé maloformátových prodejen měli docílit obojího a ještě si zajistit optimální provozní účinnost po celou dobu životnosti systému. Patří k nim nepřetržitá podpora, preventivní údržbové programy, aktivní dálkový dohled, služby řízení energií, služby týkající se dodržování předpisů, balíčky upgradu a modernizací.   refrigerated-multideck-optimer.l-A

Nakonec vše závisí na způsobu prodeje. Řešení společnosti Carrier i pro dispozice malého formátu dokáží zajistit konzistenci, flexibilitu a styl a zároveň jejich omezený prostor maximálně využít. Jednoduše řešeno poskytujeme majitelům malých prodejen řešení, s jejichž pomocí se chlazení zjednoduší, a oni se tak mohou zaměřit na to, aby prodali více zboží. Zkuste se nad tím zamyslet, pohodlnější už to být nemůže.

Přinášíme zákazníkům úsporná inovativní řešení pro uchovávání produktů cestou z farmy až na talíř.

Společnost Carrier se v roli odborníka na technologie chlazení prostor a potravin podílí na téměř každém aspektu současného chladicího řetězce. Do něj patří i distribuční centra, jejichž rozlehlost obnáší stejně ohromnou škálu jedinečných výzev. Požadavky distribučních center na vybavení svým rozsahem sice nespadají do komerčního, nýbrž do průmyslového chlazení, přesto je společnost Carrier připravena dodávat i sem, bez ohledu na velikost implementace.

Distribuční centra se mohou rozkládat na ploše tisíců čtverečních metrů skýtajících desítky tisíc kubických metrů úložné kapacity. Mají-li si různé typy produktů udržet čerstvost, je třeba pro tyto prostory zajistit různé teplotní zóny od chladičů, chladné manipulace a mrazniček po kanceláře a běžný skladový prostor. Společnost Carrier dodává inteligentní a úsporná řešení, jež jsou nezbytná k uspokojení velké kapacity naskladnění a k řízení teploty ve všech oblastech a zároveň při tom řídí energetické náklady.

Jak to děláme?

Odpověď zní CO2OLtec®. Chladicí sdružené jednotky MaxiCO2OL® a MiniCO2OL® společnosti Carrier využívají osvědčenou chladicí technologii CO2OLtec® využívající oxid uhličitý (CO2) s cílem zajistit udržitelnou účinnost napříč škálou chladicích kapacit. Ve srovnání s tradičními chladicími systémy s využitím chladiv HFC vykazují v mírném až chladném podnebí průměrnou energetickou úsporu přibližně deset procent.

Potenciál pro úspory a účinnost se netýká pouze chlazení prostor a potravin. Pomocí našich modulárních topných jednotek CO2OLheat® je odpadní teplo vytvořené během procesu chlazení shromažďováno a následně rozváděno na vytápění prostoru a ohřev teplé vody jinde v budově.

Zákazníkům z řad distribučních center nabízí využívání přírodního chladiva CO2 bezpočet výhod. CO2 je látka, která nesnižuje množství ozónu, její potenciál globálního oteplování (GWP) je pouze jedna a potenciál poškozování ozónové vrstvy (ODP) nula. Navíc nepodléhá směrnicím F-Gas. To je pro použití v distribučních centrech obzvláště důležité, protože značná velikost systému také znamená značnou finanční investici. Pokud se zákazníci nemusí starat o zákonné změny ve směrnicích F-Gas a jsou si vědomi osvědčené spolehlivosti systémů Carrier, mohou být v klidu, protože vědí, že vlastní dlouhodobé řešení, jež nebude vyžadovat ani nákladné aktualizace, ani výměnu.

Používání CO2 jako chladiva nabízí řadu výhodu také oproti amoniaku, který se v chladicích systémech distribučních center obvykle nachází. Chladicí systémy s CO2 spadají do bezpečnostní třídy chladiv A1 (DIN EN 378-1), tudíž nepodléhají tolika směrnicím jako čpavek a také umožňují používání standardních měděných trubek.

Stane-li se vaše distribuční centrum partnerem společnosti Carrier, získá tím více než jen spolehlivá, účinná řešení na klíč. Podílíme se na každém kroku od návrhu přes instalaci po průběžný servis a údržbu. To zahrnuje aktivní dálkový dohled s nepřetržitým servisem, kterým zajišťujeme jednak bezpečnost vašeho zboží, jednak optimální výkonnosti vašeho systému. Závěr – obrovské zatížení chlazení nemusí pro distribuční centra nutně znamenat ohromné výdaje na energie. Obraťte se na nás ještě dnes a přesvědčte se, proč si zákazníci z celé Evropy vybírají pro své projekty distribučních center experty.

SNIŽUJTE PŘIROZENĚ UHLÍKOVOU STOPU A ENERGETICKÉ NÁKLADY
VIDITELNOST ROVNÁ SE ÚČINNOST
FLEXIBILNÍ REGÁLY PRO MALÉ PROSTORY
UDRŽITELNOST
A ÚSPORNOST
– TO DÁVÁ SMYSL