Přeskočit na hlavní obsah
carrier-beroun-czech-republic_h carrier-beroun-czech-republic_sq

Výrobní závody Carrier Česká Republika

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. je předním výrobcem chladicích a mrazicích zařízení pro komerční účely. Od roku 2014 vyrábíme v České republice také klimatizační jednotky a tepelná čerpadla. Výroba probíhá ve dvou závodech – Beroun a Mýto u Rokycan. Carrier je světovým lídrem v oblasti špičkových klimatizačních a chladicích řešení. Je součástí divize Climate, Controls & Security, která patří do korporace United Technologies.

carrier-beroun-plant-czech-republic

Výrobní závod Beroun, Česká republika

Výrobní závody v ČR

V současnosti vyrábíme v berounském závodě zejména klimatizační jednotky a tepelná čerpadla. Zároveň pokračujeme ve výrobě chladicích a mrazicích nábytků pro supermarkety. Berounský závod se vyznačuje dlouhou výrobní tradicí a vysokým počtem zkušených odborníků.

V závodě v Mýtě u Rokycan vyrábíme chladicí a mrazicí nábytky. Závod je znám vynikající kvalitou pracovního prostředí a využitím nejmodernějších technologií, jejichž inspirací byly provozy úspěšných firem z oblasti automobilového průmyslu.Důvěra, respekt, etika

Dodržujeme Etický kodex Carrier Global Corporation, který se vztahuje na celou společnost a všechny její podřízené entity po celém světě. Etický kodex stanovuje základní hodnoty a nejvyšší standardy obchodního jednání ve všech našich činnostech, včetně rozhodovacích procesů.

Při našem jednání ctíme následující zásady:

  • Dodržujeme zákony.
  • Jednáme v dobré víře.
  • Vždy se snažíme budovat důvěru, prokazovat úctu a jednat čestně.
  • Komunikujeme otevřeně a efektivně se všemi zainteresovanými stranami.
  • Naše produkty jsou vyráběny tak, aby se na ně mohli zákazníci a uživatelé po celém světě spolehnout.
  • Předně zvažujeme bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, zákazníků a uživatelů výrobků.
  • Podporujeme rozvoj našich zaměstnanců a pomáháme jim při zlepšování a rozšiřování dovedností týkajících se práce a celoživotního vzdělávání.

Politika kvality, bezpečnosti práce a ochrany životní prostředí

Quality, occupational safety and environmental protection policy

Certifikát systému řízení

Management system certificate

carrier-myto-plant-czech-republic

Výrobní závod Mýto, Česká republika

Bezpečnost především

Bezpečnost na prvním místě je hlavním mottem všech výrobních závodů Carrier Global Corporation. V naší společnosti zároveň vytváříme bezpečné podmínky, které nepředstavují žádnou hrozbu pro zdraví zaměstnanců. Našimi cíli v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EH&S) jsou:

1. pracovat bez úrazů
2. třídit a následně recyklovat odpady
3. dodržovat zákony a nařízení
4. při výrobě využívat udržitelné materiály všude tam, kde je to možné

Investujeme velké prostředky do ochranných pomůcek, rozvoje nových bezpečnostních technologií a školení. To nám pomáhá minimalizovat rizika a množství nehod. Naše bezpečnostní standardy jdou nad rámec národní legislativy.

Udržitelnost

Ve společnosti Carrier Global Corporation je udržitelnost něčím, co přichází přirozeně. Naši zakladatelé byli vynálezci. Naše značky patřily ve svých oborech k průkopnickým. Naše výrobky změnily svět. Klíčovými faktory, které se po celou dobu nemění, jsou udržitelnost a zachování přírodních zdrojů.

Od celosvětové podpory staveb udržitelných budov, ke zlepšování účinnosti chladicích systémů pro zlepšování dostupnosti potravin pro všechny, Carrier Global Corporation dělá náš svět lepším místem pro život – dnes, i pro příští generace.