carrier-beroun-plant-czech-republic
Výrobní závod Beroun, Česká republika

Výrobní závody v ČR

V současnosti vyrábíme v berounském závodě zejména klimatizační jednotky a tepelná čerpadla. Zároveň pokračujeme ve výrobě chladicích a mrazicích nábytků pro supermarkety. Berounský závod se vyznačuje dlouhou výrobní tradicí a vysokým počtem zkušených odborníků.

V závodě v Mýtě u Rokycan vyrábíme chladicí a mrazicí nábytky. Závod je znám vynikající kvalitou pracovního prostředí a využitím nejmodernějších technologií, jejichž inspirací byly provozy úspěšných firem z oblasti automobilového průmyslu.

Důvěra, respekt, etika

Dodržujeme Etický kodex UTC, který se vztahuje na celou společnost a všechny její podřízené entity po celém světě. Etický kodex stanovuje základní hodnoty a nejvyšší standardy obchodního jednání ve všech našich činnostech, včetně rozhodovacích procesů.

Při našem jednání ctíme následující zásady:

  • Dodržujeme zákony.
  • Jednáme v dobré víře.
  • Vždy se snažíme budovat důvěru, prokazovat úctu a jednat čestně.
  • Komunikujeme otevřeně a efektivně se všemi zainteresovanými stranami.
  • Naše produkty jsou vyráběny tak, aby se na ně mohli zákazníci a uživatelé po celém světě spolehnout.
  • Předně zvažujeme bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, zákazníků a uživatelů výrobků.
  • Podporujeme rozvoj našich zaměstnanců a pomáháme jim při zlepšování a rozšiřování dovedností týkajících se práce a celoživotního vzdělávání.
carrier-myto-plant-czech-republic
Výrobní závod Mýto, Česká republika

Bezpečnost především

Bezpečnost na prvním místě je hlavním mottem všech výrobních závodů UTC. V naší společnosti zároveň vytváříme bezpečné podmínky, které nepředstavují žádnou hrozbu pro zdraví zaměstnanců. Našimi cíli v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EH&S) jsou:

1. pracovat bez úrazů
2. třídit a následně recyklovat odpady
3. dodržovat zákony a nařízení
4. při výrobě využívat udržitelné materiály všude tam, kde je to možné

Investujeme velké prostředky do ochranných pomůcek, rozvoje nových bezpečnostních technologií a školení. To nám pomáhá minimalizovat rizika a množství nehod. Naše bezpečnostní standardy jdou nad rámec národní legislativy.

Udržitelnost

Ve společnosti UTC Climate, Controls & Security je udržitelnost něčím, co přichází přirozeně. Naši zakladatelé byli vynálezci. Naše značky patřily ve svých oborech k průkopnickým. Naše výrobky změnily svět. Klíčovými faktory, které se po celou dobu nemění, jsou udržitelnost a zachování přírodních zdrojů.

Od celosvětové podpory staveb udržitelných budov, ke zlepšování účinnosti chladicích systémů pro zlepšování dostupnosti potravin pro všechny, UTC Climate, Controls & Security dělá náš svět lepším místem pro život – dnes, i pro příští generace.