Diverzita a začlenění patří mezi základní hodnoty společnosti Carrier Commercial Refrigeration (CCR). Abychom zhodnotili náš pokrok v praxi a ověřili, jak jsme úspěšní na tomto poli ve srovnání s ostatními společnostmi, rozhodli jsme se zúčastnit kampaně mateřských center, jejíž součástí je možnost získání “Family Friendly” společnosti.


Společnosti, které usilují o toto ocenění, prochází detailním auditem, jak se jim daří zavádět programy, které se zaměřují na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Společnost CCR dosáhla nejvyšších hodnot v následujících oblastech:

•    Dobře definovaný systém řízení mateřské/rodičovské dovolené a podíl těchto zaměstnanců navracejících se zpět do práce
•    Podíl žen na všech úrovních řízení a
•    Zaměření na různorodost v pracovních týmech

Jen čtyři společnosti byly označeny jako Family Friendly, z toho dvě uznání získala Carrier chladící technika CZ s.r.o. a Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. Slavnostní předání ocenění proběhlo za účasti Michaely Marksové-Tominové, ministryně práce a sociálních věcí a Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. 

Podání a posuzování žádosti posloužilo jako katalyzátor pro zvýšení komunikace mezi vedením společnosti a zaměstnanci o týmové různorodosti a začlenění. Společnost CCR se tak zavázala k dalšímu rozvoji příslušných programů, např. pro vedoucí pracovníky nebo pro stále více aktuální téma “age managementu”. 

“Toto ocenění posiluje naše přesvědčení, že jsme na správné cestě,” říká Patrick Tobler, ředitel pro lidské zdroje, Carrier Commercial Refrigeration. “Budeme pokračovat ve snaze pomáhat našim zaměstnancům v udržování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a kultivaci různorodého a inkluzivního pracovního prostředí.”


Pro více informací o společnosti Carrier Commercial Refrigeration v České Republice, prosím, navštivte www.carrier-ref.cz; chcete se dozvědět více o lokálních pracovních příležitostech, navštivte www.carrier-ref.cz. Více informací o family friendly ocenění a procesu udělování můžete naleznout na http://www.familyfriendly.cz/.

family-friendly-logo