Přeskočit na hlavní obsah
woman-in-call-center-B

Servis a podpora

Staráme se o vás každý den, ať jste kdekoliv.

Zajistěte si klidný spánek a vylepšete své výsledky pomocí servisu a služeb společnosti Carrier.

V současném maloobchodu s potravinami může obchodní výsledek do značné míry ovlivňovat právě výkonnost chladicích systémů. Společnost Carrier si to uvědomuje, a proto poskytuje servis a služby nezbytné k realizaci optimálního výkonu, a to zcela samozřejmě od prvního dne po celou dobu životnosti.

Profesionální servisní péči považujeme za nedílnou součást své nabídky úspěšného dlouhodobého partnerství. Správný servis je klíčem k úspěchu, protože nabízí potenciál pro konzistentní a neustálé zlepšování činnosti vaší firmy.

Nabízíme širokou řadu osvědčených servisních programů s celonárodním pokrytím i erudovaný a maximálně angažovaný tým profesionálních servisních pracovníků a odborníků na řešení. Společně můžeme přizpůsobit servisní nabídku tak, aby vyhovovala vaším specifickým potřebám a požadavkům – od jednoduchého servisu na zavolání až po velmi sofistikované programy, které zahrnují monitorování zaměřené na kontrolu nákladů a aktivní poradenství.

Bez ohledu na zvolený servisní program zajišťujeme podmínky a nabídky, které lze přizpůsobit konkrétním produktovým řešením nebo situacím. To vše je součástí našeho závazku stát se vaším primárním servisním partnerem.

Naše odborné znalosti pro váš klid

Společnost Carrier si získala pověst světového lídra v oblasti návrhu a výroby chladicích systémů na klíč pro maloobchodní prodej potravin. Jsme uznáváni pro náš závazek ke kvalitním instalacím a udržitelnému výkonu.

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, je velká šance, že vás společnost Carrier pokryje.

"Ať už se jedná o práci na místě nebo na dálku, analýzu, údržbu nebo opravy, novou instalaci nebo modernizaci, můžete se spolehnout na společnost Carrier, že z vašich chladicích systémů vytěžíte maximum."

Objevte naši servisní smlouvu

Výběrem společnosti Carrier jste si vybrali pokročilé chladicí systémy. Když je spojíte s naší servisní smlouvou, můžete si být jisti, že obdržíte optimální úroveň produktové podpory, která vám pomůže udržet vaše zařízení v efektivním a účinném provozu.

Možnosti vám umožňují rozhodnout se o úrovních podpory, které jsou pro vás vhodné, prostřednictvím:

  • Preventivní údržba
  • Opravy
  • Vzdálené služby
  • Energetické poradenství
  • Asistence 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • Kompletní servis
 
Service_icons

Jako svému preferovanému partnerovi můžete důvěřovat odborným radám společnosti Carrier, které vám pomohou navrhnout takové pokrytí služeb, které je pro vás vhodné a odpovídá specifikům vaší lokality. Zůstaneme po vašem boku po celou dobu životnosti instalace s opravdovým programem údržby, který splní vaše očekávání i potřeby jako maloobchodní prodejna potravin, sklad, čerpací stanice nebo průmyslová společnost.

Se společností Carrier nejsou potřebné náhradní díly nikdy příliš daleko.

Pokud jde o náhradní díly, silný dodavatelský řetězec je to, co určuje v čem společnost Carrier vyniká nad ostatními. Naše centrální oddělení náhradních dílů pracuje tak, aby většinu náhradních dílů bylo možné odeslat na potřebné místo v co nejkratším čase. Vybrané náhradní díly máme stále na skladě, lze je tedy odeslat co nejdříve k zákazníkovi.

Máme skladem náhradní díly pro veškerý nábytek a technologická zařízení společnosti Carrier, abychom zaručili jejich dostupnost po mnoho let od instalace.

Pro kvalitní servis je vedle skladových zásob nadmíru důležité také označení náhradních dílů. Proto se mohou naši servisní technici připojit k našemu internímu centrálnímu rejstříku náhradních dílů, aby mohli požadované náhradní díly snadno určit, označit a objednat. Centrální oddělení náhradních dílů v Evropě poskytuje další služby k zajištění rychlého určení a dodání požadovaných náhradních dílů.

Ve společnosti Carrier usilujeme o to, abychom objednávání náhradních dílů zákazníkům maximálně usnadnili. Jednoduše se obraťte na místní servisní pobočku společnosti Carrier nebo ji osobně navštivte.

Kontrolu nad výkonností a účinností vám zajistí náš vzdálený servis.

Společnost Carrier jakožto přední evropský dodavatel řešení chlazení pro maloobchodní prodej potravin vám usnadňuje řádný dohled nad vaším systémem – třeba i ze vzdálenosti stovek kilometrů. Klíčem je naše inovativní platforma e*Service společnosti Carrier. Pomocí patentované technologie a zabezpečených serverů, které se nacházejí v Německu, získává tato platforma nepřetržitě informace z každé připojené prodejny, sleduje údaje o stavu uložených potravin, provozní výkon a spotřebu energie.

Pro zákazníky e*Service platforma otevírá řadu možností vzdálených služeb poskytovaných společností Carrier. Patří mezi ně nepřetržitý servis 24/7, kdy experti společnosti Carrier se specializací na chlazení, sledují 24 hodin denně 7 dní v týdnu, provozní podmínky ve vaší prodejně, aby byla zajištěna optimální bezpečnost potravin a maximální rychlost reakce.

Prostřednictvím centra podpory e*Service, který je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu, dokáže společnost Carrier přijímat alarmová hlášení systému, provádět diagnostiku a řešit problémy, aniž by bylo nutné navštívit prodejnu. Vyskytnou-li se problémy vyžadující servis na místě, vyšleme servisního technika, aby je vyřešil. To vše přispívá k tomu, že problémy řešíme rychleji, věnujeme více pozornosti urgentním situacím, omezujeme návštěvy kvůli alarmům, které nejsou kritické, a především vás chráníme před zbytečnými starostmi.

Prostřednictvím platformy e*Service společnosti Carrier můžete i vy získávat informace o výkonnosti svého chladicího systému vždy a všude. Webové servisní stránky společnosti Carrier jsou uživatelsky komfortní, poskytují srozumitelná znázornění a přehledy údajů vztahujících se ke klíčovým systémovým metrikám včetně teploty, provozních ukazatelů a energetické účinnosti.

Díky možnosti průběžně porovnávat výkonnost v jedné nebo ve více prodejnách lze snáze sledovat provozní zlepšení, upřednostňovat zdroje a přistupovat k opravným opatřením pro zlepšení účinnosti. A bonusem je, že to vše můžete provádět rychle a snadno z počítače či smartphonu.

Vynakládáme spoustu energie, abychom vám pomohli jí šetřit.

Téměř každá společnost může jednoduše měřit energetickou spotřebu. Společnost Carrier však disponuje odbornými znalostmi i zkušenostmi nezbytnými ke konstrukci, výrobě a instalaci systémů, s jejichž pomocí lze snižovat spotřebu energie chladicích systémů a zároveň zachovávat čerstvost a bezpečnost potravin.

Prodejny napojené na naše centrum podpory e*Service mohou snadno využívat odborné znalosti společnosti Carrier ohledně energetické účinnosti. Nejprve se setkáte se zástupcem podpory a služeb společnosti Carrier, který s vámi probere možnosti přizpůsobení projektu energetických služeb pro vaši prodejnu nebo skupinu prodejen. Poté naši technici využijí patentované algoritmy a databázi e*Service za účelem analýzy energetického výkonu.

Jakmile budou problémy ohledně účinnosti identifikovány, navrhneme a implementujeme doporučené změny k minimalizaci spotřeby energie a maximalizace výkonnosti. Nakonec použijeme vzdálené sledování k monitorování a udržování vašeho zlepšení.

Tyto služby představují doplněk k inovativním balíčkům a vylepšením navrženým s cílem zvýšit účinnost prostřednictvím nižší spotřeby energie. Například náš balíček integrace osvětlení LED a EC ventilátorů pro nábytek v provedení remote může ušetřit až 60 % nákladů na osvětlení a energie.

To je jen další příklad ukazující odhodlání společnosti Carrier zdokonalovat chlazení prostřednictvím účinnosti a stále lépe udržitelných řešení a služeb.

I když neznáte všechna pravidla, usnadníme vám jejich dodržování.

V posledních letech se do popředí dostávají problémy jako zmenšování ozónové vrstvy či globální oteplování. A tak se stalo pravidlem, že legislativa se stále mění a je vyžadováno dodržování všech směrnic a předpisů. Stejně jako se vlády neustále soustřeďují na problémy životního prostředí, společnost Carrier se zaměřuje na to, aby veškerým směrnicím a předpisům vyhověla.

Náš přístup dalece přesahuje navrhování a výrobu produktů s ohledem na udržitelnost a životní prostředí. Neustále vyvíjíme technologie, které vám usnadní stále dodržovat předpisy. Uveďme si například naši technologii elektronického sledování chladiva.

Evropské směrnice o regulaci F-plynů stanovují limity pro míru úniku u chladiv HFC a vyžadují, aby prodejny zaznamenávaly náhradní náplně chladiva a četnost doplňování. Dříve technik ručně zaznamenal všechny informace do záznamové knihy, která se často ztratila nebo založila. Dnes lze pomocí elektronické aplikace pro sledování chlazení na smartphonu tato data bezprostředně zaznamenat a zálohovat na zabezpečených serverech. Data lze okamžitě zobrazit online pro rychlé a snadné porovnání zmíněného doplňování.

Především vám však tato aplikace pomáhá zajišťovat, dodržování směrnice F-plynů, a umožňuje, rychle se přizpůsobit budoucím zákonným změnám.

Ne všechny záležitosti dodržování předpisů samozřejmě souvisejí s životním prostředím. Na bezpečnost potravin se vztahuje systém směrnic HACCP (Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). Dobrá zpráva je, že i v tomto aspektu vám může společnost Carrier pomoci. Jedním z řešení navržených k zajištění bezpečnosti potravin, a samozřejmě souladu s předpisy, je náš bezdrátový systém monitorující teplotu a zaznamenávající data Smart Sensor.

V souvislosti s dodržováním platné legislativy zde naleznete odkaz na informace o zpětném odběru baterií a akumulátorů pro konečné uživatele.