• Respekt: S ostatními jednáme tak, jak chceme, aby oni jednali s námi.
  • Integrita: Na prvních místech jsou pro nás upřímnost, odpovědnost a etika.
  • Začlenění: Snažíme se vytvořit prostředí, kterého jsou všichni součástí, bez ohledu na naše rozdíly.
  • Inovace: Neustále se snažíme vyvíjet, zlepšovat a podporovat udržitelný růst.
  • Dokonalost: Vyrábíme na základě výhod našich produktů a služeb, rychle a v bezchybném provedení.