O nás

Společnost Carrier stojí v čele světových poskytovatelů řešení pro vytápění, klimatizaci a chlazení již od roku 1902, kdy Willis Carrier přišel s vynálezem moderní klimatizace. .

Vynález, který změnil svět

V roce 1902 se Willisi Carrierovi podařilo pomocí moderní klimatizace ovládnout vnitřní prostředí, čímž vyřešil jednu z nejneuchopitelnějších výzev lidstva. Tento vynález umožnil vznik bezpočtu průmyslových odvětví a podpořil globální produktivitu, zdraví a osobní pohodlí.

V současné době najdete inovace společnosti Carrier po celém světě, v podstatě nás provázejí všemi aspekty každodenního života. Vytváříme příjemné a produktivní prostředí v každém typu klimatu. Zabezpečujeme globální dodávky potravin, protože uchováváme kvalitu a čerstvost potravin i nápojů. Zajišťujeme zdraví a blahobyt, jelikož umožňujeme řádný transport a dodávky životně důležitých lékařských zásob, které se řídí přísnými opatřeními. Díky poskytovaným řešením, službám a vzdělání stojíme v čele hnutí ekologického stavebnictví.

To je jen drobný výčet toho, jak společnost Carrier usiluje o to, aby ze světa bylo lepší místo k životu, práci i ke hře.

Přirozená vedoucí pozice

Společnost Carrier má již od samého počátku přirozeně vedoucí postavení. A to nejen díky prostému faktu, že jsme vytvořili zcela nový a inovativní produkt, ale i proto, že tímto vynálezem jsme nastavili jakýsi standard zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Od roku 1994 usilujeme o to, aby z tohoto průmyslu byla postupně vyřazena chladiva poškozující ozónovou vrstvu, a zároveň představujeme mnoho systémů vytápění, klimatizace a chlazení, jež patří na světě k energeticky nejúčinnějším.

Naším hlavním úkolem je zachování životního prostředí a ochrana omezených přirozených světových zdrojů. Uvědomujeme si, jak zásadní význam má zachování přiměřené rovnováhy mezi pohodlím, které vytváříme dnes, a světem, v němž budeme žít zítra.

Uspokojování potřeb zákazníků

Společnost Carrier dodává globální řešení napříč širokým spektrem využití pro vytápění, klimatizaci a chlazení.

  • Pohodlí domova – Miliony lidí důvěřují vedení společnosti Carrier a jejím odborným znalostem, jež jsou nezbytné při dodávání účinných řešení pro potřeby domácího vytápění a chlazení.
  • Stavební řešení – Společnost Carrier stanovuje standardy pro výkon, energetickou účinnost a udržitelnost a nabízí řešení klimatizace, stavební kontroly a energetické služby po celou dobu životnosti staveb.
  • Chlazení při přepravě – Vybavení pro chlazení při přepravě, řešení pro monitorování chladicích řetězců a náhradní díly společnosti Carrier zajišťují bezpečnou a spolehlivou přepravu potravin a nápojů, lékařských zásob a dalších netrvanlivých nákladů k zákazníkům a podnikům po celém světě.
  • Komerční chlazení – Naše řešení chladicích systémů využívají technologie nové generace a uplatňují se v odvětví nápojových a potravinových služeb a v maloobchodním prodeji potravin. Jejich cílem je uchovávat čerstvost a bezpečnost produktů a vylepšit vzhled prodejen s potravinami a nápoji po celém světě.


Natural Leadership and Sustainability at UTC