Přeskočit na hlavní obsah
1903-engineers-buffalo-forge-company_h

O Nás

Společnost Carrier stojí v čele světových poskytovatelů řešení pro vytápění, klimatizaci a chlazení již od roku 1902, kdy Willis Carrier přišel s vynálezem moderní klimatizace.

1902-sackett-wilhelm-first-modern-air-conditioning-system_c
Vynález, který změnil svět

V roce 1902 se Willisi Carrierovi podařilo pomocí moderní klimatizace ovládnout vnitřní prostředí, čímž vyřešil jednu z nejneuchopitelnějších výzev lidstva. Tento vynález umožnil vznik bezpočtu průmyslových odvětví a podpořil globální produktivitu, zdraví a osobní pohodlí.

V současné době najdete inovace společnosti Carrier po celém světě, v podstatě nás provázejí všemi aspekty každodenního života. Vytváříme příjemné a produktivní prostředí v každém typu klimatu. Zabezpečujeme globální dodávky potravin, protože uchováváme kvalitu a čerstvost potravin i nápojů. Zajišťujeme zdraví a blahobyt, jelikož umožňujeme řádný transport a dodávky životně důležitých lékařských zásob, které se řídí přísnými opatřeními. Díky poskytovaným řešením, službám a vzdělání stojíme v čele hnutí ekologického stavebnictví.

To je jen drobný výčet toho, jak společnost Carrier usiluje o to, aby ze světa bylo lepší místo k životu, práci i ke hře.

Uspokojování potřeb zákazníků

Společnost Carrier dodává globální řešení napříč širokým spektrem využití pro vytápění, klimatizaci a chlazení.

carrier-residential-systems-keep-families-comfortable
Pohodlí domova

Miliony lidí důvěřují vedení společnosti Carrier a jejím odborným znalostem, jež jsou nezbytné při dodávání účinných řešení pro potřeby domácího vytápění a chlazení.

carrier-commercial-hvac-solutions-cool-office-buildings
Stavební řešení

Společnost Carrier stanovuje standardy pro výkon, energetickou účinnost a udržitelnost a nabízí řešení klimatizace, stavební kontroly a energetické služby po celou dobu životnosti staveb.

carrier-transicold-vector-trailer-refrigeration-unit
Chlazení při přepravě

Vybavení pro chlazení při přepravě, řešení pro monitorování chladicích řetězců a náhradní díly společnosti Carrier zajišťují bezpečnou a spolehlivou přepravu potravin a nápojů, lékařských zásob a dalších netrvanlivých nákladů k zákazníkům a podnikům po celém světě.

woman-hypermarket-fresh-vegetables
Komerční chlazení

Naše řešení chladicích systémů využívají technologie nové generace a uplatňují se v odvětví nápojových a potravinových služeb a v maloobchodním prodeji potravin. Jejich cílem je uchovávat čerstvost a bezpečnost produktů a vylepšit vzhled prodejen s potravinami a nápoji po celém světě.

willis-carrier-portrait-1920-silhouette
Přirozená vedoucí pozice

Společnost Carrier má již od samého počátku přirozeně vedoucí postavení. A to nejen díky prostému faktu, že jsme vytvořili zcela nový a inovativní produkt, ale i proto, že tímto vynálezem jsme nastavili jakýsi standard zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Od roku 1994 usilujeme o to, aby z tohoto průmyslu byla postupně vyřazena chladiva poškozující ozónovou vrstvu, a zároveň představujeme mnoho systémů vytápění, klimatizace a chlazení, jež patří na světě k energeticky nejúčinnějším.

Naším hlavním úkolem je zachování životního prostředí a ochrana omezených přirozených světových zdrojů. Uvědomujeme si, jak zásadní význam má zachování přiměřené rovnováhy mezi pohodlím, které vytváříme dnes, a světem, v němž budeme žít zítra.

Více informací

Featured Stories

carrier-conservation-meter
Keeping Conservation Cool

The Carrier CO₂NSERVATION Meter demonstrates our ongoing commitment to the environment, and it isn't slowing down anytime soon.

blue-sky-lower-co2
Keeping Refrigeration Innovative

By using recycled carbon dioxide (CO₂) as a refrigerant instead of synthetic refrigerants, Carrier is helping balance sustainability with efficiency and performance in commercial refrigeration systems.

strawberries-in-containers
Keeping Strawberries Refrigerated

As delicate as they are delicious, strawberries must make an amazing journey to get from the field to your fingertips – and precise Carrier technology makes it all possible.

comfortable-girl-with-pet
Keeping Homes Warm

While the outdoor weather is beyond your control, Carrier’s efficient heating solutions ensure that the indoor forecast is always entirely up to you.

Speak Up
Program Speak Up společnosti Carrier nabízí více komunikačních kanálů pro nahlášení skutečných, podezřelých nebo potenciálních porušení našeho etického kodexu prostřednictvím jediné platformy přístupné na bezplatném čísle nebo prostřednictvím webového podání. Obě možnosti umožňují anonymní hlášení takových obav.
Speak Up