Skip to main content
green-leaf-ice-cubes

System Och Kontroller

Det är dags att föra ihop alltsammans.

Från hållbara kylsystem till kompletta lösningar som kombinerar kylning, uppvärmning och luftkonditionering, till totala systemkontroller, Carrier Commercial Refrigeration har det totala paketet.
 
SORTERA EFTER
Applicering
Kylmedel
Enhetstyp
Lokal- och kranvattensuppvärmning
Lokalkylning
Temperatur
Serier

No Results Found

Kylmedel: R744

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT: 41-90, LT: 3-17

Beskrivning: Kombinerad MT & LT, multikompressor med inbyggd värmeåtervinning, värmepump och kylfunktion. Utomhusversion med monterad gaskylare Fastighetshanteringskontroller tillgängliga som tillval.

MiniCO2OL Integrated System https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/minico2ol-integrated-system/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134588/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/compressor-rack-minico2ol-integral-A.jpg

Kylmedel: R744

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT: upp till 480, LT: upp till 94

Beskrivning: Kompressorrack + högeffektssläde, multikompressor, CO₂, MT & LT kombinerad

CO2OLtec® Evo https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/co2oltec-evo/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134586/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/compressor-rack-co2oltec-evo-A.jpg

Kylmedel: R744

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT: 60-355, LT: 8-170

Beskrivning: Kompressorrack-multikompressor, CO₂, MT & LT

MaxiCO2OL® https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/maxico2ol/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134587/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/compressor-rack-maxico2ol-A.jpg

Kylmedel: R744

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT: 37-185, LT: 3-100

Beskrivning: Kompressorrack-multikompressor, CO₂, MT & LT kombinerad

MiniCO2OL® Compact System https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/minico2ol-compact-system/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134587/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/compressor-rack-minico2ol-compact.jpg

Kylmedel: R134a, R404A

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT: 47-437, LT: 12-222

Beskrivning: Kompressorrack-multikompressor, HFC, MT & LT

Maxivell https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/maxivell/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134587/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/compressor-rack-maxivell.jpg

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT: upp till 278, LT: Up to 75

Beskrivning: Kompressorrack-multikompressor, HFC/CO₂, MT & LT

FlexiCO2OL® https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/flexico2ol/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134587/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/compressor-rack-flexico2ol-A.jpg

Kylmedel: R134a, R744

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT upp till 197, LT: Up to 75

Beskrivning: Kompressorrack-multikompressor, HFC/CO₂, MT & LT

CompactCO2OL® https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/compactco2ol/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134586/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/compressor-rack-co2oltec-evo-A.jpg

Kylmedel: R404A

KYLNINGSKAPACITET (kW): 2.1-57.8

Beskrivning: Luftkylare, takmonterad, HFC

CAN/CAE/CAB https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/can-cae-cab/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134592/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-coolor-can-cae-cab.jpg

Kylmedel: R404A

KYLNINGSKAPACITET (kW): 0.8-5.24

Beskrivning: Luftkylare, takmonterad, HFC

BP/BN https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/bp-bn/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134591/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooler-bp-bn.jpg
DUO

Kylmedel: R404A

KYLNINGSKAPACITET (kW): 2.8-67.0

Beskrivning: Luftkylare, takmonterad, HFC, dubbla utlopp

DUO https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/duo/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134592/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooler-duo.jpg
DFC

Kylmedel: R404A

KYLNINGSKAPACITET (kW): 1.4-18.4

Beskrivning: Luftkylare, takmonterad, HFC, dubbla utlopp

DFC https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/dfc/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134592/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooler-dfc.jpg

Kylmedel: R744

KYLNINGSKAPACITET (kW): 7-317

Beskrivning: Luftkyld gaskylare, CO₂

Soprano® CO2 https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/soprano-co2/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134590/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-gas-cooler-soprano-co2.jpg

Kylmedel: R744

KYLNINGSKAPACITET (kW): 64-1002

Beskrivning: Luftkyld gaskylare, CO₂

Tenor® CO2 https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/tenor-co2/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134590/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-gas-cooler-tenor-co2.jpg

Kylmedel: R744

KYLNINGSKAPACITET (kW): 23-840

Beskrivning: Luftkyld gaskylare, CO₂

Alto CO2 https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/alto-co2/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134590/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-gas-cooler-alto-co2.jpg

Kylmedel: R134a, R404A, R407C, R417A, R422A, R507

KYLNINGSKAPACITET (kW): 106-1915

Beskrivning: Luftkyld kondensor, HFC

Tenor® https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/tenor/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134590/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-gas-cooler-tenor.jpg

Kylmedel: R134a, R404A, R407A, R407C, R417A, R422A, R507

KYLNINGSKAPACITET (kW): 37-1128

Beskrivning: Luftkyld kondensor, HFC

Alto https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/alto/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134589/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-condenser-alto.jpg

Kylmedel: R744

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT: 1.0-10.0, LT: 0.5-7.0

Beskrivning: Luftkyld kondensorenhet, CO₂

QuietCO2OL https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/quietco2ol/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134589/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-condensing-unit-quietco2ol.jpg

Kylmedel: R744

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT: 6-23, LT: 1-5

Beskrivning: Luftkylt Utomhusaggregatt, CO₂, MT & LT kombinerad

MultiCO2OL® https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/multico2ol/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134590/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/compressor-rack-multico2ol.jpg

Kylmedel: R404A, R507A

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT: 0.9-27.8 (Semihermetisk), MT: 3.1-18.6 (Bläddra), LT: 0.4-17.1 (Semihermetisk)

Beskrivning: Luftkylt Utomhusaggregatt, HFC

GFB/GFS https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/gfb-gfs/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547579805/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-condensing-unit-gfb-gfs.jpg

Kylmedel: R134a, R404A, R507

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT: 3.6-24, LT: 1.8-14

Beskrivning: Luftkylt Utomhusaggregatt, HFC

Quietor® https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/quietor/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134590/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-condensing-unit-quietor.jpg

Kylmedel: R134a, R404A

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT: 1.0-9.4, LT: 0.5-2.9

Beskrivning: Luftkylt Utomhusaggregatt, HFC

Quietis® https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/quietis/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134590/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-condensing-unit-quietis.jpg
GCV

Kylmedel: R404A

KYLNINGSKAPACITET (kW): MT: 15-100, LT: 7-35

Beskrivning: Luftkylt Utomhusaggregatt, HFC, paketerade enheter

GCV https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/gcv/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134589/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/air-cooled-condensing-unit-gcv.jpg

Kylmedel: R744

KYLNINGSKAPACITET (kW): 35-500 (värme)

Beskrivning: Värmesystem

CO2OLheat https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/sv/se/produkter/system-och-kontroller/co2olheat/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547134586/carrier/commercial-refrigeration/products/systems/compressor-rack-co2olheat-A.jpg