Trước tình hình vi rút coronavirus (Covid-19) hiện nay, Carrier Việt Nam đang theo sát sự tư vấn hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam. Chúng tôi đang tích cực theo dõi các diễn biến và thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo an toàn và hạnh phúc của tất cả mọi người liên kết với chúng tôi. 

Mặc dù tất cả nhân viên của chúng tôi đang làm việc từ xa tại nhà của họ, nhưng với tính chất kinh doanh của chúng tôi, các nhà bảo vệ khách hàng của chúng tôi đảm bảo cung cấp hỗ trợ tối đa có thể cho tất cả khách hàng của chúng tôi, đặc biệt là những khách hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu trên các phân khúc như Chăm sóc sức khỏe, ngân hàng, v.v.

 

Nhân viên điều hành dịch vụ khách hàng của chúng tôi làm việc từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều để hỗ trợ hoặc sắp xếp bất kỳ trợ giúp kỹ thuật nào qua đường dây nóng 1800-558841 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

 

Chúng tôi đã ban hành hướng dẫn cho các Kỹ thuật viên và kỹ thuật viên ký hợp đồng với Kênh / Phụ của chúng tôi để thực hiện các biện pháp an toàn và sức khỏe đầy đủ cho chính họ vì khách hàng sẽ thực hiện công việc trên trang web.Tất cả họ đều được trang bị các thiết bị an toàn cần thiết như: khẩu trang N95 / tương đương, khẩu trang phẫu thuật, găng tay phẫu thuật, kính bảo hộ, v.v. và luôn thực hành vệ sinh tối ưu khi đến thăm bất kỳ cơ sở nào của khách hàng.

 

Đồng thời, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi tuân theo tất cả các tư vấn do chính quyền địa phương ban hành.Chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với các đối tác trong kênh của mình để đảm bảo các kỹ thuật viên dịch vụ của họ cũng tuân theo các quy trình vệ sinh.

 

Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua Covid-19.