Skip to main content
business-professionals-discussing

THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ CHO THƯƠNG MẠI

KHÔNG GIAN HẸP. LINH HOẠT HƠN. 

Với thiết bị đầu cuối không khí Carrier, độ tin cậy và hiệu suất được thể hiện trong cả thiết kế ống gió đơn nhỏ gọn và thiết kế chạy bằng quạt.

Mặc dù phạm vi lưu lượng gió và các yêu cầu thiết kế hệ thống khác nhau, Carrier cung cấp các thiết bị đầu cuối cung cấp các dịch vụ kiểm soát ưu việt và dễ bảo trì trong nhiều ứng dụng.

 
Filters
Type
Max Airflow (m³/h)

No Results Found

carrier-35e-air-terminal
35E

Type: Single-duct

Max Airflow (m³/h): 6000

Airflow Range (m3/h): 75~5995

35E https://www.carrier.com/commercial/en/vn/products/commercial-products/air-side/air-terminals/35e/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547990122/carrier/commercial-hvac-asia/products/air-terminals/carrier-35e-air-terminal.jpg
carrier-45j-air-terminal
45J

Type: Series-fan-powered

Max Airflow (m³/h): 3250

Airflow Range (m3/h): 180~3280

45J https://www.carrier.com/commercial/en/vn/products/commercial-products/air-side/air-terminals/45j/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547990122/carrier/commercial-hvac-asia/products/air-terminals/carrier-45j-air-terminal.jpg
carrier-45m-air-terminal
45M

Type: Parallel-fan-powered

Max Airflow (m³/h): 6000

Airflow Range (m3/h): 180~6000

45M https://www.carrier.com/commercial/en/vn/products/commercial-products/air-side/air-terminals/45m/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1547990122/carrier/commercial-hvac-asia/products/air-terminals/carrier-45m-air-terminal.jpg