• 1991: Carrier đánh dấu sự trở lại Việt Nam với việc thành lập văn phòng đại diện tại cả Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • 1997: Carrier được Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam cấp giấy phép đầu tư thành lập doanh nghiệp vốn 100% nước ngoài tại Việt Nam, Công Ty TNHH Điều Hòa Không khí Carrier Việt Nam.
  • 1999: Carrier phân phối các sản phẩm máy lạnh Toshiba như một phần của thỏa thuận liên minh toàn cầu giữa hai doanh nghiệp
  • 2011: Carrier trở thành một trong những công ty điều hòa không khí đầu tiên là thành viên của Hội Đồng Công trình Xanh Việt Nam.
  • 2014: Carrier tổ chức chuỗi bài giảng về về bền vững nổi bật tại Thành Phố Hồ Chí Minh, tập hợp các nhà lãnh đạo tư tưởng bền vững và các chuyên gia về Công trình Xanh để tiếp tục đối thoại về xây dựng bền vững.