Skip to main content

DBFP

Xử lý không khí


Phạm vi lưu lượng gió: 1.000 ~ 15.000 m³ / h

 • Cấu trúc nhỏ gọn và hiệu suất vượt trội
 • Thiết kế tối ưu và bảo trì dễ dàng
 • Nhiều tùy chọn để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau

Các tính năng nổi bật

 • Các khu vực mặt cuộn dây khác nhau, mật độ vây và cách sắp xếp vòng tròn
 • Bộ lọc có thể làm sạch hoặc vứt đi
 • Cuộn dây truyền nhiệt hiệu quả cao
 • Thiết kế động cơ và quạt tiếng ồn thấp

Options

 • Please contact local sales office for detail information

Physical Data

 • Single-wall

Các tính năng nổi bật

 • Các khu vực mặt cuộn dây khác nhau, mật độ vây và cách sắp xếp vòng tròn
 • Bộ lọc có thể làm sạch hoặc vứt đi
 • Cuộn dây truyền nhiệt hiệu quả cao
 • Thiết kế động cơ và quạt tiếng ồn thấp

Options

 • Please contact local sales office for detail information

Physical Data

 • Single-wall