Skip to main content

39TD

Phạm vi lưu lượng gió: 2,000~50,000 m³/h

Xử Lý Không Khí

  • Hiệu suất vỏ vượt trội
  • Nhỏ gọn và phù hợp với hệ thống điều hòa không khí tiêu chuẩn
  • Cấu trúc vỏ hoàn toàn mới
  • Các tùy chọn đa chức năng
  • Các ứng dụng linh hoạt
  • Dễ hoạt động
Bề dày lớp cách nhiệt: 25mm và 50mm
Bề dày lớp cách nhiệt: 25mm và 50mm