UTC Climate, Controls & Security samt dets datterselskaber og tilknyttede selskaber (under ét betegnet "CCS") er fast besluttet på at beskytte privatlivets fred for besøgende på denne hjemmeside ("Hjemmeside") og brugere af dets mobile applikationer ("Apps"). Det er vigtigt, at vores brugere forstår, hvordan vi indsamler, anvender og offentliggør personoplysninger (som angivet nedenfor).

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger beskriver vores praksis vedrørende personoplysninger, der indsamles gennem CCS's hjemmesider og mobile applikationer, medmindre der er en separat erklæring om beskyttelse af personoplysninger for en bestemt hjemmeside eller mobil applikation.

Hvilke personoplysninger indsamler CCS? Hvordan indsamler CSS disse oplysninger?

"Personoplysninger" er oplysninger, hvormed en fysisk person kan identificeres eller måske kan identificeres. CCS kan indsamle, anvende og behandle dine personoplysninger for at kunne levere de tjenesteydelser, produkter eller oplysninger til dig, som du ønsker.

Indsamlingen af oplysninger vil være transparent for dig, og du har mulighed for at bestemme, om du vil afgive dem eller ej. Hvis du vælger ikke at afgive nogen af de ønskede personoplysninger, kan CCS muligvis ikke afslutte din transaktion eller levere de oplysninger, tjenesteydelser eller produkter, du har anmodet om.

CCS kan indsamle oplysninger, herunder personoplysninger, fra dig, når du indsender en formular eller anmodning eller registrerer et produkt hos CCS, såsom: navn, fysisk adresse, navnet på den virksomhed, du arbejder for, telefonnummer, e-mailadresse og telefaxnummer. CCS kan også bede dig om at afgive oplysninger om det produkt, du er ved at registrere, eller den person/virksomhed, der har installeret eller vedligeholder det.

CCS kan også indsamle oplysninger gennem din brug af vores hjemmesider eller apps såsom udstyrsidentifikationskoder, IP-adresse, logfiler og lokaliseringsdata. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Hvordan anvender CCS cookies eller andre sporingsteknologier?" nedenfor.

Vi kan også få brug for at indsamle andre oplysninger til en bestemt formular, funktion eller en anden tjenesteydelse, som du måske anvender eller anmoder om. Indholdet i disse oplysninger vil være forskelligt alt efter indsamlingsmetoden og det eller de specifikke formål, hvortil oplysningerne indsamles.

Hvorfor indsamler CCS dine personoplysninger?

Vores formål med at indsamle disse oplysninger er at kunne levere kundetilpassede tjenesteydelser og indhold, der er relevant for dine specifikke behov og interesser. CSS kan anvende dine oplysninger til at udføre vores kontraktforpligtelser, verificere dig som bruger og lade dig få adgang til visse områder af vores hjemmeside, apps eller steder på de sociale medier eller give dig mulighed for at søge en stilling hos CCS.

Personoplysninger, der indsamles på en hjemmeside eller app, kan anvendes til at:

 • levere ønskede oplysninger, varer eller tjenesteydelser
 • reklamere for produkter, tjenesteydelser, salgsfremstød og arrangementer vedrørende CCS
 • forbedre vores produkter, tjenesteydelser, undersøgelser, hjemmesider og apps
 • analysere din adfærd på vores hjemmeside og apps
 • levere tjenesteydelser til investorer
 • bedømme din interesse i og/eller give dig mulighed for at søge ansættelse hos CCS, hvis du ansøger om et job
 • indhente dine lokaliseringsdata for at levere ønskede oplysninger eller tjenesteydelser
 • beskytte mod svindel eller undersøge formodet eller faktisk ulovlig aktivitet
 • værne mod sanktioner og antiterrorlister som følge af lovkrav
 • reagere på en berettiget retsanmodning fra de retshåndhævende myndigheder eller andre statslige tilsynsmyndigheder
 • udvikle nye tilbud, forbedre vores produkters kvalitet, forbedre brugeroplevelsen og give den et personligt præg samt på en bedre måde udarbejde fremtidigt indhold på baggrund af dine interesser og vores brugeres interesser generelt; eller
 • foretage undersøgelser for at sikre overholdelse af, og overholde, retlige forpligtelser.

Vi anvender kun dine personoplysninger i berettiget forretningsmæssigt øjemed som anført ovenfor, undtagen hvis de anvendes som grundlag for en kontrakt med dig eller til at opfylde en retlig forpligtelse.

Hvor opbevares personoplysningerne?

Da CCS og dets moderselskab, United Technologies Corporation ("UTC"), er globale selskaber med afdelinger i mange forskellige lande, overfører vi muligvis dine oplysninger fra én juridisk enhed til en anden eller fra ét land til et andet inden for CCS- og UTC-selskabsgruppen for at opnå de formål, der er anført ovenfor. Disse lande omfatter som minimum USA, EU-medlemsstaterne, Canada og andre lande, herunder visse lande i Asien. Vi overfører dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav og kun i det omfang, det er nødvendigt til de formål, som er anført ovenfor. Inden for UTC- og CCS-selskabsgruppen overføres oplysningerne i henhold til de Bindende virksomhedsregler.

CCS henholder sig til foreliggende retlige mekanismer med henblik på at muliggøre retmæssig overførsel af personoplysninger på tværs af landegrænserne. I det omfang at CCS henholder sig til standardkontraktbestemmelserne (også kaldet modelbestemmelserne) eller de Bindende virksomhedsregler til at tillade overførsel, overholder CCS disse krav, herunder hvor der kan være en konflikt mellem disse krav og denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Anvender CCS dine personoplysninger til at kontakte dig?

CCS kan anvende de personoplysninger, du afgiver, til at kontakte dig angående produkter, tjenesteydelser, salgsfremstød, specialtilbud, undersøgelser og andre oplysninger, der måtte være af interesse for dig. Hvis du foretrækker ikke at modtage disse meddelelser, bedes du bruge "afmeld"-funktionen på hjemmeside eller appen, eller giv os besked ved at sende en e-mail til [email protected]. CCS vil ligeledes sikre, at alle markedsføringsmeddelelser, der sendes elektronisk, giver dig enkel måde, hvorpå du kan fravælge meddelelser eller afmelde dig. Du bedes være opmærksom på, at du, hvis du fravælger markedsføringsmeddelelserne, fortsat kan modtage meddelelser vedrørende dine kontoforhold eller transaktioner hos os.

Deler CCS de oplysninger, der indsamles?

CCS deler eventuelt dine personoplysninger med vores tilknyttede selskaber såsom selskaber i UTC's selskabsgruppe og/eller selskaber, som CCS kontrollerer gennem enten direkte eller indirekte ejerskab, til de formål, der er angivet ovenfor.

CCS sælger ikke og overfører ikke på anden vis eller deler dine personoplysninger uden for den kreds af selskaber, der er angivet ovenfor, undtagen til:

 • tjenesteleverandører, forhandlere, distributører, agenter eller underleverandører, som CCS har engageret til at udføre tjenesteydelser på vores vegne; CCS deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, hvor CCS kontraktmæssigt har begrænset dem med hensyn til at anvende eller offentliggøre oplysningerne, undtagen hvis det er nødvendigt for at udføre tjenesteydelser på vores vegne eller overholde lovkrav
 • overholdelse af retlige forpligtelser, f.eks. som reaktion på en berettiget retlig anmodning fra bl.a. de retshåndhævende myndigheder, domstole eller andre statslige tilsynsmyndigheder
 • undersøgelse af formodet eller faktisk ulovlig aktivitet
 • forhindring af fysisk skade eller økonomisk tab; eller
 • understøttelse af salget eller overdragelsen af hele eller en del af vores virksomhed eller alle eller en del af vores aktiver (herunder som følge af konkurs).

Dine personoplysninger kan også blive bevaret og behandlet af vores tjenesteleverandører i USA, EU-medlemsstaterne, Canada, Asien og i andre jurisdiktioner.

Hvordan sikrer CCS personoplysningerne?

CCS er fast besluttet på at sørge for sikkerheden og integriteten for personoplysningerne. CCS har indført rimelige fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer for at passe på dine personoplysninger. Som følge af karakteren af meddelelser på internettet kan vi imidlertid ikke garantere eller indestå for, at din overførsel til os er sikker.

Hvordan kan du rette, ændre eller slette dine oplysninger hos CCS?

Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til, opdatere, rette, ændre eller slette dine personoplysninger. CCS vil gøre en rimelig indsats for rettidigt at opdatere og/eller fjerne oplysninger. For at beskytte brugerens privatliv og sikkerhed vil CCS træffe foranstaltninger for at bekræfte brugerens identitet, inden der foretages nogen ønskede ændringer. For at få adgang til, ændre eller slette dine personoplysninger samt for at indberette problemer med hjemmesiden, stille spørgsmål eller fremføre bekymringer bedes du sende en e-mail til [email protected]. Nogle af vores hjemmesider, apps og konti på sociale medier giver dig mulighed for at foretage rettelser direkte på hjemmesiden, uden at du behøver at kontakte CCS yderligere.

Du bedes være opmærksom på, at det, selv om vi hjælper dig med at beskytte dine personoplysninger, er dit ansvar at beskytte dine passwords og andre adgangskoder over for andre personer.

Hvad bør du være klar over vedrørende de links fra tredjepart, som kan forekomme på denne hjemmeside?

I nogle tilfælde kan CCS give links til ikke-CCS-kontrollerede hjemmesider, hvilke CCS vil gøre en rimelig indsats for som sådan at identificere. CCS kontrollerer imidlertid ikke disse tredjepartshjemmesider og kan ikke stilles til ansvar for indholdet eller de foranstaltninger om personoplysninger, som anvendes på andre hjemmesider. Desuden gælder denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger ikke for oplysninger, tredjeparter indsamler om dig.

Hvordan anvender CCS cookies eller andre sporingsteknologier?

Cookies

CCS kan anvende cookies på denne hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der sendes til og lagres på brugernes computere. Vi anvender cookies for at gøre det muligt på hjemmesiden at genkende brugere, som vender tilbage til siden, gøre brugernes adgang til hjemmesiden lettere og gøre det muligt via hjemmesiden at indsamle aggregerede data, der vil kunne gøre indholdet bedre. Cookies skader ikke brugernes computere eller filer. Hvis du ikke vil tillade cookies for denne eller en anden CCS-hjemmeside, skal du gå ind og rette indstillingerne i dit browser-program til at nægte eller deaktivere brugen af cookies. Hvis du nægter eller deaktiverer cookies eller lignende teknologier, kan det imidlertid forhindre dig i at få adgang til noget af vores indhold eller anvende nogle af funktionerne på hjemmesiden. CCS kan også anvende cookies og lignende teknologi fra en af vores virksomheds- eller reklamepartnere for at give CCS mulighed for at finde ud af, hvilke reklamer der bringer brugere til vores hjemmeside.

Derudover overvåger CCS brugertrafikmønstrene på alle sine hjemmesider ud fra en brugers domænenavn, browsertype, adgangsdato og ‑klokkeslæt og sete sider. Vores webservere indsamler domænenavnene, men ikke de besøgendes e-mailadresse. Disse oplysninger indsamles for at måle antallet af besøgende på vores hjemmeside og for at bestemme, hvilke områder af hjemmesiden brugerne finder nyttige baseret på mængden af trafik til bestemte områder. CCS anvende disse oplysninger til at forbedre brugernes oplevelse på hjemmesiden og til bedre at udarbejde fremtidigt indhold på baggrund af brugernes interesser.

Web-beacons

På denne hjemmeside kan der også blive anvendt web-beacons. Et web-beacon er sædvanligvis en pixel på en hjemmeside, der med henblik på målrettede reklamer kan anvendes til at spore, om en bruger har besøgt en bestemt hjemmeside. Web-beacons anvendes sammen med cookies, hvilket betyder, at disse web-beacons ikke kan spore din aktivitet, hvis du slår dine browser-cookies fra. Web-beaconet vil stadig tælle som et hjemmesidebesøg, men dine unikke oplysninger vil ikke blive registreret.

Oplysninger, der indsamles fra web-beacons kan omfatte oplysninger om IP-adresse (jf. nedenfor). Oplysninger fra web-beacons anvendes ligeledes til:

 • reklame og gennemgang af e-mails samt indberetning
 • personliggørelse
 • indberetning om hjemmesidetrafik; og
 • optælling af unikke besøgende.

IP-adresser

En Internet Protocol (IP)-adresse er et tal, der af computere på nettet anvendes til at identificere din computer, hver gang du logger på internettet.

CCS kan indsamle og gemme IP-adresser for bl.a.:

 • at vedligeholde hjemmesidens sikkerhed
 • at begrænse adgangen til vores hjemmesider til visse brugere
 • at lokalisere og afhjælpe tekniske problemer; og
 • bedre at forstå, hvordan CCS's hjemmesider anvendes.

Logfiler

CCS (eller tredjeparter på vegne af CCS) kan indsamle oplysninger i form af logfiler, som registrerer hjemmesideaktiviteter og statistikker vedrørende hjemmesidebrugernes vaner.

Logfiler anvendes udelukkende til interne formål. Ved at anvende logfiler kan CCS konstant forbedre og tilpasse vores hjemmesider og applikationer.

De registrerede oplysninger hjælper os bl.a. i forbindelse med:

 • interne undersøgelser om markedsføring og demografiske forhold
 • en brugers browsertype og operativsystem
 • oplysninger om en brugers session (såsom URL'en, dato og klokkeslæt for besøget på vores hjemmeside, og hvilke sider blev set på vores hjemmeside og hvor længe); og
 • andre lignende navigations- eller click-stream-data.

Oplysninger om sociale netværk

Oplysninger om sociale netværk er alle de oplysninger, som du giver et socialt tredjepartsnetværk lov til at dele med tredjepartsapplikationsudviklere såsom CCS. Oplysninger om sociale netværk omfatter alle de oplysninger, der er en del af din profil på et socialt tredjepartsnetværk. Sådanne sociale netværk kan omfatte, men er ikke begrænset til, Twitter, Facebook og google+.

For at finde ud af, hvordan dine oplysninger fra et socialt netværk kan opnås af os (eller andre tredjepartsapplikationsudviklere), bedes du gå ind på indstillingerne på det pågældende sociale netværk. Desuden anerkender du, at vi til reklameformål må anvende dine personoplysninger til at matche oplysninger med et socialt netværk.

CCS kan ikke give nogen garantier vedrørende sikkerheden af oplysninger, som du deler med tredjeparter, herunder oplysninger, du deler med steder på de sociale medier.

Hvis du vil vide mere om cookies og andre sporingsteknologier, kan du klikke her.

Hvordan må CCS anvende lokaliseringsdata?

CCS er en global udbyder af byggeteknologier. Vores systemer og tjenesteydelser vedrørende brandsikring, sikkerhed, boligautomation, varme, ventilation, aircondition og afkøling fremmer integrerede, højeffektive bygninger, der er sikrere, smartere og bæredygtige. Som sådan er følgende nogle eksempler på, hvornår der kan blive anmodet om lokaliseringsdata med henblik på at levere nogle af de tjenesteydelser, som CCS kan tilbyde:
 • forbedring af byggeprodukternes formåen, f.eks. ved at anvende dine lokaliseringsdata i en af vores bygninger til dynamisk at justere ventilations-, varme- og køleindstillingerne, tænde eller slukke for lyset eller låse dørene op
 • anvendelse, hvis du er på besøg i eller er ansat på vores hovedkontor, af dine lokaliseringsdata for at hjælpe dig med at lokalisere den nærmeste printer eller det nærmeste mødelokale, således at du får en bedre oplevelse på vores hovedkontor
 • mulighed for at ejendomsmæglere, der bruger vores Supra™-tjenesteydelser, kan indhente eller levere opstillinger eller vise oplysninger, mens de bruger Supra-apps; eller
 • bestemmelse af, hvilken servicemontør der er tættest på et sted, hvor man har bedt om et servicebesøg.

Derudover kan CCS anvende lokaliseringsdata til lokaliserings- og/eller tidsregistreringsformål for ansatte eller leverandører.

I alle disse tilfælde vil CCS bede om tilladelse til at indsamle dine lokaliseringsdata, og indsamlingen af disse data vil således være transparent for dig – du har mulighed for at bestemme, om du vil afgive dine lokaliseringsdata eller ej. Hvis du vælger ikke at afgive dine lokaliseringsdata, kan CCS muligvis ikke levere den ønskede tjenesteydelse eller afslutte den ønskede transaktion.

Hvordan længe gemmer vi dine personoplysninger?

De personoplysninger, du afgiver til CCS, gemmes kun, så længe det med rimelighed er nødvendigt til de formål, til hvilke oplysningerne blev indsamlet, idet der tages højde for vores behov for at overholde kontraktforpligtelser, løse kunderelaterede serviceproblemer, overholde lovkrav og levere nye eller forbedrede tjenesteydelser til brugerne. Dette betyder, at vi kan opbevare dine personoplysninger i et fornuftigt tidsrum, efter at du holdt op med at anvende CCS's hjemmeside eller app. Efter dette tidsrum bliver dine personoplysninger uden varsel slettet fra alle systemer hos CCS.

Hvilke yderligere oplysninger bør specifikke brugere kende?

Forældre, værger og børn: Vores apps og hjemmesider er beregnet til besøgende, som mindst er 18 år gamle eller er myndige i deres bopæls jurisdiktion. CCS anmoder ikke bevidst om oplysninger fra eller markedsfører produkter eller tjenesteydelser over for børn. Hvis du ikke opfylder det ovenfor angivne alderskrav, bedes du undlade at indtaste dine personoplysninger på denne eller andre CCS-hjemmesider eller ‑apps.

Brugere fra Californien: Borgere i Californien kan én gang om året bede om og få de oplysninger, som CCS inden for det forudgående kalenderår har delt med andre virksomheder med henblik på deres egen direkte markedsføring (jf. Californiens "Shine the Light Law"). I givet fald vil disse oplysninger omfatte en liste over de typer personoplysninger, som er blevet delt, samt navne og adresser på alle tredjeparter, med hvem CCS har delt disse oplysninger i det umiddelbart forudgående kalenderår. For at indhente disse oplysninger, bedes du sende en e-mail til [email protected] med ordene "California Shine the Light Privacy Request" i emnefeltet samt i teksten i din besked.

Brugere fra EU-lande: Du har ret til at indgive en klage hos din nationale eller statslige databeskyttelsesmyndighed, som evt. også kaldes en tilsynsmyndighed. Du har også ret til at: (i) anmode om adgang til og rettelse eller sletning af dine personoplysninger, (ii) søge om begrænsninger på eller (iii) gøre indsigelse mod behandlingen af visse personoplysninger og under visse omstændigheder søge om dataportabilitet. For at kontakte CCS om et ønske om at få adgang, rette, slette, gøre indsigelse eller søge om begrænsninger eller portabilitet, bedes du anvende de kontaktmåder, der er nævnt i slutningen af denne erklæring.

Brugere fra USA: CCS indsamler ikke "Social Security"-numre via sine hjemmesider. CCS indsamler imidlertid "Social Security"-numre, hvis det kræves i henhold til lovgivningen, såsom til skattemæssige og lønmæssige formål for de ansatte. Når CCS indsamler og/eller anvender "Social Security"-numre, udviser CCS behørig omhu ved at beskytte fortrolighed, begrænse adgangen til det strengt nødvendige og gennemføre passende tekniske sikkerhedsforanstaltninger og tilbageholdelsesplaner.

Hvordan vil CCS kunne ændre denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger?

Efterhånden som CCS vokser og forbedrer sine hjemmesider og sine apps, kan vi få brug for at opdatere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Erklæringen kan fra tid til anden og uden forudgående varsel blive ændret. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemlæse denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger med henblik på eventuelle ændringer. Materielle ændringer vil blive vist øverst i erklæringen.

Hvordan kan du kontakte CCS?

Hvis du har nogen kommentarer til eller spørgsmål om denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger eller gerne vil have oplysninger om den måde, hvorpå vi eller vores tjenesteleverandører behandler dine personoplysninger, eller hvis der er andre ting, vi kan gøre, for at værdien af denne hjemmeside eller app bliver størst mulig for dig, bedes du sende en e-mail til [email protected]. Hvis du har spørgsmål om CCS's praksis vedrørende privatlivets fred i almindelighed, bedes du sende en e-mail til [email protected].

Hvis du befinder dig i et land, som er reguleret via "General Data Protection Regulation", og gerne vil i kontakt med den lokale "Data Protection Officer", bedes du skrive det i din e-mail, således at din henvendelse bliver sendt videre til den rette person. Hvis du gerne vil fravælge at dele dine personoplysninger med os eller have dine personoplysninger fjernet, skal du klikke på dette link.

Senest opdateret den 28. august 2017