Skip to main content
healthy-buildings-banner-image

Sunnere luft. Sunnere innemiljø i bygninger.

Carrier's Healthy Buildings Program tilbyr et utvidet utvalg med avanserte løsninger for å levere sunnere, sikrere samt mer effektiv og produktiv inneluftkvalitet uavhengig av bygningstypen/innemiljøet. Du kan stole på Carriers over 100 år lange erfaring med å skape optimale inneluftmiljøer for å hjelpe deg med det du trenger – fra innovative produkter, kontroller og systemdesignløsninger til eksterne tjenester, inkludert vurderinger, vedlikehold og idriftsetting. Klikk nedenfor for å komme i kontakt med en lokal Carrier-ekspert.

Kontakt en lokal Carrier-ekspert keyboard_arrow_right

Oversikt over Carriers løsninger for et sunt innemiljø i bygninger

For sammendragsdokumenter om inneluftkvalitet og VVS-løsninger fra Carrier kan du klikke på titlene nedenfor.

Carrier offers a suite of Indoor Air Quality Solutions & Services that help deliver healthier, safer, more efficient, and more productive indoor environments for Healthy Buildings.

From building assessments and technology solutions that improve indoor air quality (IAQ), to maintenance and monitoring to support buildings throughout their lifecycle. Carrier’s experts will work closely with you to assess, upgrade, maintain, and sustain your buildings.

healthy-buildings-solutions-brochure
Healthy Building Solutions & Services
healthy-buildings-iaq-assessments-brochure
Indoor Air Quality (IAQ) Assessments
healthy-buildings-ceiling-solutions
Advanced HVAC ceiling solutions
carrier-principle-triangle-healthy-buildings
Rollen til

Skape en sunn bygning gjennom tekniske kontroller i rom er en nøkkelkomponent i bekjempelse av COVID-19. Det er en strategi som balanserer effektivitet med den økonomiske innvirkningen den kan ha på virksomheten.


Allen, J. G., & Macomber, J. D. (2020, April 29). Hva gjør miljøet i en kontorbygning sunt. Harvard Business Review. https://hbr.org/2020/04/what-makes-an-office-building-healthy

Bygger på et fundament

Ingen VVS-systemer eller applikasjoner er like. Løsningene er mange, varierte og kan skapes lagvis for å maksimere effektiviteten. Derfor har Carrier en rådgivende og omfattende tilnærming til å forstå VVS-systemet ditt, bygningen og behovene til de som bruker den.

Carriers vurderinger gir et tilpasset veikart for dine spesifikke VVS-behov. Be din lokale ekspert om å foreslå VVS-systemdesign samt utstyrsoppgraderinger, -utskiftinger, serviceplaner og analyser for å maksimere systemeffektivitet og levetid.

Tiltak du kan implementere for å forbedre inneluftkvaliteten

Dine tilpassede Carrier IAQ-løsningsforslag kan omfatte utstyr, kontroller og service som adresserer ulike aspekter av ditt HVAC-system og bygningsbehov som nevnt nedenfor.


Ventilasjon

Maksimer uteluftventilasjon • Overvåk og reguler målventilasjon

Ved å få inn mer frisk uteluft som erstatter inneluft, kan du bidra til å redusere luftbårne patogener og andre forurensende stoffer. Dette oppnår du med alt fra enkle modifiseringer og innstillingsjusteringer til tilføying av nytt eller ettermontert utstyr.


Filtrering

Filtrer luft ved MERV 13 eller høyere • Implementer avanserte renseløsninger

Jo høyere MERV-klassifisering, desto mer effektivt er filteret. ASHRAE anbefaler MERV 13 når det er mulig. Andre luftrensingsløsninger spenner fra UVGI (ultrafiolett bakteriedrepende bestråling) ved hjelp av UV-stråler med kort bølgelengde (UV-C) til bipolar ionisering, elektrostatiske høyspenningsfiltre (fanger opp partikler med høyspennings- og ioniseringsfelt) og bruk av fotokatalysator med titandioksid for å spalte organiske forbindelser.


Luftfuktighet

Reguler relativ fuktighet til 40–60%

Avhengig av bygningsdesignen og beliggenheten kan det hende du må tilføye ELLER fjerne fuktighet for å oppfylle etablerte retningslinjer. Ved å holde relativ inneluftfuktighet innenfor det foreslåtte området i henhold til ASHRAE®-standard 55 (40–60 %) kan du minimere effekten av bakterier og allergener.


Luftkvalitet

Implementer flerpunktsovervåking av inneluftkvalitet • Inkorporer avanserte kontroller for inneluftkvalitet

LLa Carrier teste inneluftkvaliteten samt utvikle og implementere oppgraderinger for å sikre: optimal filtrering, ventilasjon, luftstrøm, optimale kontroller, og mer. Carrier-eksperter kan også utvikle tekniske standarder for inneluftkvalitet for hele bedriften og hjelpe til med å implementere dem.


Administrer lokaler

Verktøy for administrering av lokaler hjelper bygningsoperatører med å håndtere brukerkomfort, energieffektivitet og bygningens generelle tilstand.


Engasjer brukerne

Ved å gi brukerne sanntidsinnsikt i luftkvalitetsmålinger kan du bidra til å gjøre omgivelsene sunnere og tryggere.


Sunn termisk tilstand

Design i henhold til passende komfortstandard • Avanserte lokaliserte kontroller

En sunn termisk tilstand er et resultat av riktige og akseptable forhold (luftfuktighet, temperatur osv.) som er nødvendige for å oppnå komfort for personer innendørs. Uten riktig termisk tilstand kan personer i miljøet føle seg for trette eller distrahert. Den lokale Carrier-eksperten kan hjelpe deg ved å matche nøkkelprodukter for å løse spesifikke problemer, samtidig som det tas hensyn til at stedet ditt er unikt og krever en unik løsning.

Les våre tekniske dokumenter for å lære mer om vitenskapen bak inneluftkvalitet og bruksspesifikke løsninger.

Luftkondisjonering og COVID-19: Gjør spredningen langsommere
Luftrensing og -filtrering: Håndtering av den usynlige faren i den nye normalen
Søkelys rettet mot ultrafiolette VVS-teknologier for å bekjempe sykdomsoverføring
Forbedring av inneluftkvalitet i den nye normalen: Smarte spørsmål for byggeiere
carrier-tech-with-ipad carrier-tech-with-ipad-mb
Kontakt Carrier

Carrier kan hjelpe deg med å oppgradere og betjene lokalene dine med riktig løsningspakke basert på bransjens bruksområder og krav. Rådfør deg med Carrier-eksperter for å fortsette din egen reise mot et sunnere, tryggere, mer effektivt og produktivt miljø.

Kontakt en lokal Carrier-ekspert keyboard_arrow_right

Lær om andre bygningsdekkende teknologiløsninger for dagens omgjorte miljøer

I tillegg til Carriers kommersielle VVS-utstyr, kontroller og serviceløsninger tilbyr vi også et omfattende utvalg av brann-, sikkerhets- og kontrollprodukter. Du finner mer informasjon på carrier.com/healthybuildings.