Skip to main content
healthy-buildings-banner-image

Sundere luft. Sundere bygninger.

Carrier's Healthy Buildings Program er en udvidet pakke af avancerede løsninger, som skal bidrage til at levere sundere, sikrere, mere effektiv og produktiv indeluftkvalitet uanset bygningstype eller indendørs miljø. Med alt fra innovative produkter, kontroller og systemdesignløsninger til eksterne serviceydelser, herunder vurderinger, vedligeholdelse og re-commissioning, har Carriers mere end 100 års erfaring med at skabe optimale indeluftmiljøer, og vi kan også hjælpe dig. Klik nedenfor for at blive kontaktet af en lokal Carrier-ekspert.

Kontakt en lokal Carrier-ekspert keyboard_arrow_right

Oversigt over Carrier's Healthy Building

Klik på titlerne nedenfor for at læse oversigtsdokumenter om videnskaben bag indeluftkvalitet og Carriers HVAC-løsninger.

Carrier offers a suite of Indoor Air Quality Solutions & Services that help deliver healthier, safer, more efficient, and more productive indoor environments for Healthy Buildings.

From building assessments and technology solutions that improve indoor air quality (IAQ), to maintenance and monitoring to support buildings throughout their lifecycle. Carrier’s experts will work closely with you to assess, upgrade, maintain, and sustain your buildings.

healthy-buildings-solutions-brochure
Healthy Building Solutions & Services
healthy-buildings-iaq-assessments-brochure
Indoor Air Quality (IAQ) Assessments
healthy-buildings-ceiling-solutions
Advanced HVAC ceiling solutions
carrier-principle-triangle-healthy-buildings
Den rolle

At skabe en sund bygning via tekniske kontroller i rum er et vigtigt element i kampen mod COVID-19. Det er en strategi, der skaber balance mellem den overordnede effektivitet og den økonomiske påvirkning af virksomheden.


Allen, J. G., & Macomber, J. D. (2020, April 29). Hvad gør en kontorbygning sund. Harvard Business Review. https://hbr.org/2020/04/what-makes-an-office-building-healthy

Bygger på et fundament

Ikke to HVAC-systemer eller -anvendelser er ens. Og der findes et stort antal forskelligartede løsninger, som kan lægges i lag for at optimere effektiviteten. Derfor er Carriers tilgang til at forstå dit HVAC-system, din bygning og dine beboeres behov både konsultativ og omfattende.

Carriers vurderinger munder ud i en tilpasset plan for dine særlige HVAC-behov. Bed din lokale ekspert om at foreslå opgraderinger af HVAC-systemdesign og -udstyr, udskiftninger, serviceplaner og analyser for at optimere systemets effektivitet og levetid.

Hvad du kan gøre for at forbedre indeluftkvaliteten

Dine tilpassede Carrier IAQ-løsningsforslag kan omfatte udstyr, kontrol og service, der adresserer forskellige aspekter af dit HVAC-system og bygningsbehov som anført nedenfor.


Ventilation

Optimer ventilation med udeluft • Overvåg og kontrollér målventilation

Fra småjusteringer og indstillingsændringer til tilføjelse af nyt eller eftermonteret udstyr kan tilførslen af mere frisk udeluft som erstatning for indeluft bidrage til at mindske luftbårne patogener og anden forurening.


Filtrering

Filtrer luft ved MERV 13 eller derover • Implementer avancerede rensningsløsninger

Jo højere MERV-klassificeringen er, desto mere effektivt er filteret. ASHRAE anbefaler MERV 13, når det er muligt. Andre luftrensningsløsninger omfatter UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation), der benytter kortbølget UV (UV-C) til bipolær ionisering, elektrostatiske højspændingsfiltre (opsamler partikler med højspænding og ioniseringsfelter) og fotokatalyst, der bruger titaniumdioxid til at opløse organiske forbindelser.


Luftfugtighed

Opnå en relativ luftfugtighed på 40 - 60%

Afhængig af bygningens design og placering kan du have behov for at tilføje ELLER fjerne luftfugtighed for at overholde gældende retningslinjer. En indendørs relativ luftfugtighed inden for det anbefalede ASHRAE® 55-interval (40 - 60 %) kan minimere virkningen af bakterier og allergener.


Luftkvalitet

Implementer overvågning af indeluftkvalitet på flere steder • Indfør avancerede kontroller af indeluftkvalitet

Lad Carrier teste din indeluftkvalitet og udvikle og implementere opgraderinger for at sikre: optimal filtrering, ventilation, luftflow, kontroller med mere. Carrier-eksperter kan også udvikle tekniske standarder for indeluftkvalitet, der gælder for hele virksomheden, og hjælpe med at implementere dem.


Administrer bygninger

Facilitetsstyringsværktøjer hjælper bygningsoperatører med at administrere beboerkomfort, energieffektivitet og overordnet bygningssundhed.


Engager beboere

Ved at give bygningens beboere realtidssynlighed af målinger af luftkvaliteten fremmes sundheden og sikkerheden i deres omgivelser.


Termisk sundhed

Design til passende komfortstandard • Avancerede lokaliserede kontroller

Termisk sundhed er et resultat af korrekte og acceptable forhold (luftfugtighed, temperatur osv.), der kræves, for at personer føler sig godt tilpas inden døre. Uden korrekt termisk sundhed er der risiko for, at personer kan føle sig trætte eller ukoncentrerede. Din lokale Carrier-ekspert kan hjælpe ved at finde nøgleprodukter, der løser bestemte problemer, under hensyntagen til at dit sted er unikt og derfor kræver en unik løsning.

Læs vores whitepapers for at få mere at vide om videnskaben om indeluftkvalitet og anvendelsesspecifikke løsninger.

Aircondition og COVID-19: Langsommere spredning
Luftrensning og filtrering: Håndtering af det usynlige i den "nye normal"
Fokus på HVAC-ultravioletteknologier for at bekæmpe sygdomsoverførsel
Forbedring af indeluftkvaliteten i den nye normal: Intelligente spørgsmål for bygningsejere
carrier-tech-with-ipad carrier-tech-with-ipad-mb
Kontakt Carrier

Carrier kan hjælpe med at opgradere og drive dine bygninger med den egnede pakke af løsninger baseret på din brancheanvendelse og dine krav. Rådfør dig med Carrier-eksperter for at fortsætte din egen rejse mod et sundere, sikrere, mere effektivt og produktivt miljø.

Kontakt en lokal Carrier-ekspert keyboard_arrow_right

Lær om andre teknologiløsninger til dine bygninger i nutidens optimerede miljøer

Ud over Carrier's kommercielle HVAC-udstyr, kontroller og serviceløsninger tilbyder vi også omfattende brand-, sikkerheds- og kontrolprodukter. Få mere at vide på carrier.com/healthybuildings.