Integritet jennom dedikerte Carrier kjøleenheter, tilbehør og tjenester

Carrier Transicold hjelper kundene med å oppfylle kravene i disse retningslinjene ved å anbefale en pakke med produkter og tjenester som er ideelt egnet for denne oppgaven.

Selskapet foreslår en serie med enheter med høy kraft for disse bruksområdene, inkludert Vector™ 1950, Vector 1950 MT og Vector 1550 units for lastebiler, Supra™ 1250, 1250 MT og Supra 850, 850 MT for stive lastebiler, Pulsor™-serien i alternativer med enkel eller flere temperaturer for lette kommersielle kjøretøyer.

Med disse høyteknologiske kjøleenhetene kan flåten utstyre alle kommersielle kjøretøyer med beviste systemer for deres spesifikke bruksområde, fra den minste varebilen til den største trailerenheten.

Carrier Transicold anbefaler å kombinere enheten med en pakke med tilbehør fo rå hjelpe kundene med å oppfylle sine krav om produktintegritet. Disse inkluderer enheter som i DataCOLD™ 600, som registrerer temperaturer under hele turen, til COLDTrans™-systemet, for sanntids temperatursporing online. Enheter kan også utstyres med sensorer som varsler sjåføren hvis drivstofftanken begynner å gå tom, for å beskytte mot uventede systemnedstengninger. 

pharma-solution-graphic

Alt dette kan kombineres med omfattende support, inkludert oneCALL™ døgnåpen assistanse, everCOLD™ kontrakter om reparasjoner og forebyggende vedlikehold, årlig kalibrering av temperatursensor og tilgang til mer enn 600 servicesentra og 2000 teknikere i hele Europa, Midtøsten og Afrika.

Carrier Transicold gir også tilgang itl synlighetsløsninger for kjølekjeden og konsulenttjenester som lar kunden spore, overvåke og beskyte kvaliteten og integriteten på temperaturfølsomme produkter i komplekse leverandørkjeder. Denne tjenesten, inkludert termisk kartlegging av kjøretøyet, er tilgjengelig gjennom Sensitech Inc., en del av Carrier Global Corporation.

in-situ-thermal-_mapping