Supra 1250

Løsninger for alle distribusjonsbehov

SUPRA-seriens ytelse for kjølelastebiler

FORDELER

 • Konstant luftflyt i evaporator
 • Solid design
 • Høy pålitelighet
 • Ekstremt lav støy

Available in : r452a-inside-logo

Developed for distribution environments with multiple doors openings, rely on the unmatched performance of the SUPRA range in your challenging operation.

The SUPRA range achieves superior pull-down and accurate temperature control at all set points. This performance is supported by a large range of evaporators with electric fans providing constant airfloa

Sats på SUPRA-seriens uovertrufne ytelse i utfordrende operasjoner, utviklet for distribusjonsmiljø med flere døråpninger.

SUPRA-serien oppnår utmerket nedtrekk og nøyaktig temperaturkontroll ved alle settpunkter. Denne ytelsen støttes av en rekke evaporatorer med elektriske vifter som gir konstant luftflyt uavhengig av motorhastigheten. SUPRA er tilgjengelig for flere temperaturer i hele serien, og tilbyr økt lastbeskyttelse for all bruk av lastebil.

HØY KAPASITET

Supra-serien er utvidet med tre modeller med høy kapasitet, og er tilgjengelig opptil 12 000 Watt. Nye vifter øker luftflyten med 24 % for rask temperaturbedring og forbedret luftadministrasjon. Bruk av 7 mm kondensor og mindre kompressor forbedrer enhetenes effektivitet takket være lavere drivstofforbruk per watt som blir levert.

ROBUST DESIGN

SUPRA bygger på hundretusenvis av driftstimer og viser robust design både utseendemessig (sterkt kompositt-materiale) og i komponenter (lettstartet) for at enhetens levetid blir lengre, og nedetiden kortere. Vedlikeholdstiden blir også optimalisert takket være enkel tilgjengelighet.

FORDELER

 • Konstant luftflyt i evaporator
 • Solid design
 • Høy pålitelighet
 • Ekstremt lav støy
 • Høy kjøleytelse
w independent of engine speed. Available in multi-temperature throughout the range, SUPRA offers enhanced load protection for all truck applications.

HIGH CAPACITY

Extended with three high capacity models, the Supra range is available up to 12 000 Watts. New fans increase airflow by 24% for quick temperature recovery and improved air management. The use of a

7 mm condenser and smaller compressor improve the units efficiency thanks to lower fuel consumption per Watt delivered.

ROBUST DESIGN

Building on hundreds of thousands of operating hours, SUPRA demonstrates a robust design both for aesthetics (strong composite material) and components (easy start) to extend the unit lifetime and reduce downtime. Maintenance time is also optimised thanks to easy accessibility.

BENEFITS

 • Constant evaporator airflow
 • Robust design
 • High reliability
 • Extreme low-noise capabilities
 • High cooling performance

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

Capacity on engine power 0°C (W) 12 000
Capacity on engine power -20°C (W) 6 900
Capacity on electrical stand by 0°C (W) 9 100
Capacity on electrical stand by -20°C (W) 6 300

Heating Capacity

Diesel High speed 18°C/-18°C (W) 4 720
Standby 18°C/-18°C (W) 2 740

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 3 350

Weight
(Including battery)

S version 636 kg

Engine(n° of cylinders - cm3)

Model CT3-69TV
Displacement 1123 cm3
n° of cylinders 3
Maintenance Interval 1000 hrs

Compressor

Model 05G
Displacement 600 cm3
n° of cylinders 6

Electrical Stand by Motor

Voltage / Phase / Frequency 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Rating 9 kW

Refrigerant

Type R-404A, R-452A
Charge 6 kg

Sound pressure

  Standard
High speed 69,2 dBA
Low speed 65,7 dBA
Standby 62,2 dBA

Unit

Dimensions 971 x 1995 x 684 mm
Body opening 1245 x H 350 mm

Developed for distribution environments with multiple doors openings, rely on the unmatched performance of the SUPRA range in your challenging operation.

The SUPRA range achieves superior pull-down and accurate temperature control at all set points. This performance is supported by a large range of evaporators with electric fans providing constant airfloa

Sats på SUPRA-seriens uovertrufne ytelse i utfordrende operasjoner, utviklet for distribusjonsmiljø med flere døråpninger.

SUPRA-serien oppnår utmerket nedtrekk og nøyaktig temperaturkontroll ved alle settpunkter. Denne ytelsen støttes av en rekke evaporatorer med elektriske vifter som gir konstant luftflyt uavhengig av motorhastigheten. SUPRA er tilgjengelig for flere temperaturer i hele serien, og tilbyr økt lastbeskyttelse for all bruk av lastebil.

HØY KAPASITET

Supra-serien er utvidet med tre modeller med høy kapasitet, og er tilgjengelig opptil 12 000 Watt. Nye vifter øker luftflyten med 24 % for rask temperaturbedring og forbedret luftadministrasjon. Bruk av 7 mm kondensor og mindre kompressor forbedrer enhetenes effektivitet takket være lavere drivstofforbruk per watt som blir levert.

ROBUST DESIGN

SUPRA bygger på hundretusenvis av driftstimer og viser robust design både utseendemessig (sterkt kompositt-materiale) og i komponenter (lettstartet) for at enhetens levetid blir lengre, og nedetiden kortere. Vedlikeholdstiden blir også optimalisert takket være enkel tilgjengelighet.

FORDELER

 • Konstant luftflyt i evaporator
 • Solid design
 • Høy pålitelighet
 • Ekstremt lav støy
 • Høy kjøleytelse
w independent of engine speed. Available in multi-temperature throughout the range, SUPRA offers enhanced load protection for all truck applications.

HIGH CAPACITY

Extended with three high capacity models, the Supra range is available up to 12 000 Watts. New fans increase airflow by 24% for quick temperature recovery and improved air management. The use of a

7 mm condenser and smaller compressor improve the units efficiency thanks to lower fuel consumption per Watt delivered.

ROBUST DESIGN

Building on hundreds of thousands of operating hours, SUPRA demonstrates a robust design both for aesthetics (strong composite material) and components (easy start) to extend the unit lifetime and reduce downtime. Maintenance time is also optimised thanks to easy accessibility.

BENEFITS

 • Constant evaporator airflow
 • Robust design
 • High reliability
 • Extreme low-noise capabilities
 • High cooling performance

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

Capacity on engine power 0°C (W) 12 000
Capacity on engine power -20°C (W) 6 900
Capacity on electrical stand by 0°C (W) 9 100
Capacity on electrical stand by -20°C (W) 6 300

Heating Capacity

Diesel High speed 18°C/-18°C (W) 4 720
Standby 18°C/-18°C (W) 2 740

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 3 350

Weight
(Including battery)

S version 636 kg

Engine(n° of cylinders - cm3)

Model CT3-69TV
Displacement 1123 cm3
n° of cylinders 3
Maintenance Interval 1000 hrs

Compressor

Model 05G
Displacement 600 cm3
n° of cylinders 6

Electrical Stand by Motor

Voltage / Phase / Frequency 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Rating 9 kW

Refrigerant

Type R-404A, R-452A
Charge 6 kg

Sound pressure

  Standard
High speed 69,2 dBA
Low speed 65,7 dBA
Standby 62,2 dBA

Unit

Dimensions 971 x 1995 x 684 mm
Body opening 1245 x H 350 mm
FÅ DEN BESTE BRUKEN AV ENHETENE VÅRE
DU LIKER KANSKJE OGSÅ