cool-by-carrier-girl-eating-watermelon

Cool By Carrier

Din kølekædepartner

Respekt for kølekæden er afgørende for at sikre, at varerne leveres I god stand til kunderne. Det kræver særlig ekspertise, som kun en specialist kan levere. Carrier transicold er forpligtet på at opretholde din kølekæde og maksimere omkostningseffektiviteten, og samtidig begrænse miljøpåvirkningen.

Udvikling af innovative kølekædeløsninger er rodfæstet i kulturen i Carrier Transicold, hvor respekten for kølekæden er afgørende for at sikre at letfordærvelige, friske og frosne varer leveres i optimal stand til kunderne.

E-DRIVE

Velafprøvet teknologi siden 1999

E-Drive® fuld elektrisk teknologi fjerner mekaniske transmissioner, der findes i remdrevet teknologi, ved at omforme motorkraft til elektricitet.

Denne unikke og patenterede løsning leverer overlegen kølekædeydelse med reduktion af CO2-påvirkning og reducerede ejeromkostninger:

 • Op til 99,4 % nyttetid
 • +/- 0,8 °C nøjagtighed i kølekæden
 • Reduceret CO2-belastning
carrier-edrive-flow

Før læsning

Rengør udstyret

 • Især den indvendige side: vægge, tag og gulv

Forkøl kassen

 • Der trænger varme ind i traileren via produkter, åbne døre og trailerens gulv, sider og tag.
 • Når du ikke bruger enheden, så forsøg at parkere i skyggen.
clean-back-of-trailer-graphic-dk

Kontroller lamelforhængenes tilstand

 • For at begrænse strømmen af kold luft ud, skal de være:
  • ikke for gamle
  • af passende længde ned til gulvet

Under læsning

Overhold korrekt temperatur

 • Produktet skal altid læsses ved den korrekte temperatur og fra en nedkølet læsserampe.
trailer-airflow-illustraion-german

Bevar luftgennemstrømningen

 • Bloker ikke fordamperen med de læssede varer. Sørg for, at luftcirkulationen ikke hæmmes.
 • Placer paller på en måde, der skal tillade luftstrømmen til bagenden af kølekassen, gennem og under lasten.
 • Læs ikke op til loftet, da det vil forårsage kort cirkulering.

Separate varer

 • Bland ikke kølede og tørre varer i samme rum.
 • Det andet rum må ikke afkøles med en blæser fra det første rum af hygiejnemæssige årsager

Efter læsning

Sluk enheden, når dørene åbness

 • Kold luft er tungere end varm luft. Åbne døre uden gardiner fører varmere luft ind, der erstatter køligere luft.
 • Hvis enheden drives, når dørene åbnes, kan det medføre frost og øge energiforbruget
trailer-airflow-doors-open-illustration-dk

 

Korrekt indstilling af transporttemperatur

 • Under læsning skal man tjekke den indre temperatur på de varer, der skal transporteres.
 • Nedenstående information er et uddrag af ATP Handbook 2011. Den gives udelukkende som reference, og kan tilsidesættes efter transportørens eller modtagerens råd. Du kan få mere detaljerede oplysninger fra din Carrier Transicold forhandler.

Frosne fødevarer

-20°C
Is og spiselig is
-18°C
Frosne eller hurtig (dyb)-frosne fisk, fiskeprodukter, bløddyr, skaldyr og alle andre hurtig (dyb)-frosne fødevarer
-12°C
Alle frosne fødevarer (undtagen smør)
-10°C
Smør

Nedkølede fødevarer

Ved frysepunktet eller ved temperatur over frysepunktet
Ubehandlet fisk, bløddyr og skaldyr (med undtagelse af levende fisk, levende bløddyr og levende skaldyr)
Enten ved + 2 °C eller ved den temperatur, der er anført på mærkningen og/eller i transportdokumentet
Hakket kød (og eventuelle præparater heraf)
+3°C
Rød indmad (og eventuelle præparater heraf)
+4°C
Vildt (bortset fra stort vildt), fjerkræ (og eventuelle præparater deraf) og kaniner
Enten ved +6 °C eller ved den temperatur, der er anført på mærkningen og/eller i transportdokumentet
Kødprodukter (undtagen fuldt behandlet ved saltning, rygning, tørring eller sterilisering)
+6°C
Pasteuriseret mælk, friske mejeriprodukter (yoghurt, kefir, fløde og frisk ost*)
Tilberedte fødevarer (kød, fisk, grøntsager)
Spiseklare tilberedte rå grøntsager (som er hakkede, skårene eller på anden måde reduceret i størrelse, men eksklusive grøntsager, der kun er blevet vasket, skrællet eller blot skåret i halve) og grøntsagsprodukter
Fiskeprodukter (undtagen produkter fuldt behandlet med saltning, rygning, tørring eller sterilisering), som ikke er nævnt ovenfor
Råmælk (når mælken indsamles fra gården til øjeblikkelig behandling, må temperaturen stige til + 10 °C under transporten)
+7°C
Rødt kød (og eventuelle præparater heraf) og stort vildt (andet end rød indmad)

At holde din kølekæde omkostningseffektiv er en stor udfordring. Mens du er undervejs, er det vigtigt at minimere energiforbruget og samtidig opretholde ydeevnen.

Forbered transporten

 • Sørg for, at kasserne er ubeskadigede for at undgå at kold luft siver ud hurtigt og får motoren til at køre oftere.
 • Brug skillevægge til at afkøle laster individuelt og muliggøre indvendig opbevaring af returemballage.

Brug din køleenhed bedst muligt

 • Brug den indbyggede standby for at reducere energiforbruget, når du er parkeret, eller under læsning og tømning.
 • Brug styresystemet til at vælge den indstilling, der er tilpasset til den transporterede last.
carrier-transicold-logicold

Vedligehold enheden

 • Udfør forebyggende vedligeholdelse inden der kommer travle perioder og intensiv brug for at sikre, at dit udstyr er klar.
 • Vedligehold regelmæssigt din køleenhed efter antal driftstimer for at undgå sammenbrud og giv mulighed for justeringer.

Carrier Transicold er din kølekædepartner gennem hele kølekæden

carrier-farm-to-fork

 

Holder bananer på køl

ATP FORORDNING

(Uddrag fra A.T.P. Europe regulations March 1974)

 • ATP sikrer mindstespecifikationer for udstyr til international transport
 • Sikrer kvaliteten af letfordærvelige varer under transporten
 • Revideres hvert år af en FN-arbejdsgruppe

Godkendelse af køretøjer bestemt til transport af letfordærvelige varer:

Før du sætter et nedkølet køretøj i drift, skal det godkendes af de regionale sundhedsmyndigheder.

Karakteristika for køretøjer til transport af letfordærvelige varer:

Køleenheden er en isoleret enhed med et kølesystem, som gør det muligt, ved en gennemsnitlig udetemperatur på +30 °C, at sænke temperaturen inde i den tomme kasse og at opretholde denne sænkede temperatur som følger:

 • Klasse A:
  • Køleenhed udstyret med et kølesystem, som tillader valg af temperaturer mellem +12 °C og 0 °C.
 • Klasse B:
  • Køleenhed udstyret med et kølesystem, som tillader valg af temperaturer mellem +12 °C og -10 °C.
 • Klasse C:
  • Køleenhed udstyret med et kølesystem, som tillader valg af temperaturer mellem +12 °C og -20 °C.

En enheds kølekapacitet bestemmes ved en test foretaget i et af de registrerede testcentre og attesteret af en officiel rapport.

Testresultaterne er gyldige i 6 år.

Mærkning, identifikation

Denne henvisning skal efterfølges af relevante identifikationsmærker fra følgende liste

Standard klasse A nedkølet enhed FNA
Forstærket klasse A nedkølet enhed FRA
Forstærket klasse B nedkølet enhed FRB
Forstærket klasse C nedkølet enhed FRC

Ud over de ovennævnte identifikationsmærker skal datoen (måned og år) for udløbet af godkendelsesbeviset angives.

Eksempel: MODEL FRC
  6 - 2010 (6 = juni, 2010 = år)

Vigtigt:

 • Kontrollér udløbsdatoen for godkendelsesbeviset regelmæssigt. Dette certifikat eller tilsvarende midlertidige godkendelsesdokumenter skal vises på anmodning af kvalificerede personer.
 • I tilfælde af omdannelse af et isoleret køretøj til nedkølet drift, skal en anmodning om ændring af godkendelsesbeviset rettes til de regionale sundhedsmyndigheder.

Bemærk:

 • Der er andre regler og bestemmelser, der gælder for transport af temperaturfølsom fragt (ARI for USA - JIS for Japan). For yderligere oplysninger om disse regler kan du kontakte vores tekniske afdelinger.

Forordning om støjemissioner

DIN 8958

 • Mål støjniveauet med 5 mikrofoner for at finde en lydtryksværdi.
 • Beregn en værdi svarende til det menneskelige øres opfattelse i dB
 • "Lydtrykket" er subjektivt, fordi det afhænger af afstanden (7m, 1,2m), omgivelser, temperatur, vind ...

trailer-in-1973

 

CE 2000-14 (NFR10-304)

 • Indeluk kilden i en virtuel halvkugle skabt af 6 mikrofoner
 • Beregn lydeffekten fra lydkilden
 • Uanset de ydre forhold og lytteafstand er "lydeffekten" altid den samme.

95-db-lwa-sticker

 

TNO-Piek

 • Dette er ikke en forordning, men en mærkning fra Holland

piek-numbers

BRUG VORES ENHEDER BEDST MULIGT
Discover our cool compliance guide