Maxivell Satellite

Multikompresorski set Srednja i niska temperatura Poluhermetički kompresori

PREDNOSTI NA PRVI POGLED

 • Inteligentni sustav distribucije ulja bez pokretnih dijelova
 • Dizajnirani s optimiziranim dimenzijama vrata za prijevoz
 • Kompaktni dizajn na jednom okviru za optimizirani otisak
 • Podrška održavanju „bez prekida“

NAMJENE

 • Supermarketi i hipermarketi
 • Instalacija na otvorenom ili u zatvorenom prostoru
 • Prilagođeni multisetovi sa srednjom i niskom temperaturom

 • RADNA TVAR:

  R404A, R507A

 • RASHLADNI KAPACITET:

  31-292 kW (MT),
  4-74 kW (LT)