DUO

Dvostruki hladnjak zraka

PREDNOSTI NA PRVI POGLED

  • Hladnjak koji se montira na strop
  • Ujednačena distribucija hladnog zraka u prostoriji
  • Niska razina zvuka

NAMJENE

  • Rashladne komore od malih do velikih kapaciteta i skladišta

  • RADNA TVAR:

    R404A

  • RASHLADNI KAPACITET:

    2.8 - 67.0 kW