DFC

Dvostruki hladnjak zraka

PREDNOSTI NA PRVI POGLED

  • Hladnjak koji se montira na strop
  • Dvostruka distribucija zraka u prostoriji za obradu
  • Niska razina zvuka,

NAMJENE

  • Rashladne komore od malih do srednjih kapaciteta i hlađeni radni prostori

  • RADNA TVAR:

    R404A

  • RASHLADNI KAPACITET:

    1.4 - 18.4 kW